Kollektivavtal

Ett kollektivavtal på arbetsplatsen innebär att du i princip bara behöver komma överens med arbetsgivaren om vad du ska ha i lön när du tackar ja till en anställning. Allting annat, som betald föräldraledighet, semester, tjänstepension, rätt till löneförhöjning och mycket mer är redan klart. Det ingår i kollektivavtalet.

Bild som illustrerar nyttan med kollektivavtal

På en arbetsplats finns många villkor man kanske tar för givna: löneökningar varje år, övertidsersättning , kompletterande försäkringar, rätt att vara med och påverka. Allt det här kan beskrivas med ett ord - kollektivavtal .

Kollektivavtal är en frivillig överenskommelse om dina villkor och rättigheter på arbetsplatsen, mellan arbetsgivare och det fackförbund som organiserar anställda på arbetsplatsen.

Jobbar du på en arbetsplats med kollektivavtal så vet du att det finns bra villkor när det gäller lön, anställningsform, arbetstid, semester, uppsägningstid och mycket annat. 

Tack vare kollektivavtalet får du och dina kollegor en bra grundtrygghet med bra anställningsvillkor som inte kan försämras hursomhelst:

 • regler om lön, arbetstid och anställningsform
 • rätt till  förhandling  om lön varje år
 • regler om övertid, restid och obekväm arbetstid
 • extra ersättning när du är föräldraledig eller långtidssjuk
 • rätt till information och inflytande
 • försäkringar för extra ekonomisk trygghet vid t ex arbetsskada
 • extra förmånligt ekonomiskt och praktiskt stöd för omställning eller kompetensutveckling – både under anställning och om du blir uppsagd (gäller de flesta av Unionens kollektivavtal)
 • en av marknadens bästa pensionsförsäkringar,  ITP

Mitt kollektivavtal

Här hittar du alla avtal som hör till ditt kollektivavtal.

Kollektivavtal - bra på så många vis

Bra för din ekonomi

Du tjänar på ett kollektivavtal ekonomiskt. Utöver arbetsvillkor omfattas du även av ett antal försäkringar. Du kan få extra ersättning om du är föräldraledig eller blir långtidssjuk, extra ersättning vid arbetsskada, livförsäkring och såväl ekonomiskt som praktiskt stöd om du skulle bli uppsagd. Dessutom får du en av marknadens bästa pensionsförsäkringar, ITP .

Du kan påverka

Kollektivavtal på arbetsplatsen är en förutsättning för lokalt fackligt inflytande. Du och dina arbetskamrater kan påverka både i de stora och små frågorna på jobbet genom ett fackligt engagemang. Det finns olika möjligheter att engagera sig:

 • Som  arbetsplatsombud  får du möjlighet till insyn eller inflytande i viktiga frågor på arbetsplatsen, exempelvis löner och allmänna villkor.

 • Som  arbetsmiljöombud  kan du påverka i frågor som rör den fysiska och psykosociala miljön, exempelvis stress, krishantering och rehabilitering.

 • Bilda en  klubb  – det mest kraftfulla sättet att engagera sig på eftersom ni är flera (minst fem) som driver frågor tillsammans. I klubben får ni inflytande i frågor som bland annat rör lön, semester, nyanställning och uppsägning .

Avtal bättre än lag

Kollektivavtalen sluts mellan fackförbunden och olika arbetsgivarorganisationer. En stor fördel med att reglera anställningsvillkoren i kollektivavtal och inte i lag är att innehållet kan anpassas till din bransch och att vi hela tiden har möjlighet att påverka våra villkor. Om allting reglerades i lag skulle vi tvingas övertyga politiker varje gång vi vill ha förändringar, och efter varje riksdagsval skulle det kunna bli stora skillnader, mot vår vilja.

Bra villkor kan bli bättre

En annan fördel är att kollektivavtalen hela tiden är levande. De kan förändras genom centrala förhandlingar i avtalsrörelsen. Inför avtalsrörelsen håller Unionen medlemsmöten i våra branscher där dina och andra medlemmars önskemål kring förbättringar i avtalen samlas ihop.

Fler kollektivavtal

Ungefär 9 av 10 anställda i Sverige har kollektivavtal på sin arbetsplats. Vi är nöjda först när alla medlemmar i Unionen får dra nytta av avtalets alla värden.

E-kurs: Jag och kollektivavtalet

Så fungerar kollektivavtalet! Få en fördjupning i kollektivavtalets värde för dig som anställd. Du får veta vad som ingår och vilka möjligheter som finns för dig att påverka både dina egna och arbetsplatsens villkor.

Anställningsvillkor i kollektivavtal

I kollektivavtal finns alla de vanligaste och viktigaste anställningsvillkoren. Här hittar du en översikt på vad kollektivavtal innehåller och reglerar.

Jag vill ha kollektivavtal

Vill du ha schysta villkor på jobbet? Känna dig trygg, och vara med och påverka på din arbetsplats? Om svaret är ja är första steget taget på vägen till kollektivavtal på din arbetsplats

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg