Kollektivavtal

Ett kollektivavtal är en överenskommelse mellan en arbetsgivare eller en arbetsgivarorganisation och ett fackförbund om arbetsgivarens och arbetstagarens rättigheter och skyldigheter på arbetsplatsen.

Information

Hitta ditt kollektivavtal i vår lista.
Eller logga in och få en direktlänk till rätt avtal.

För dig betyder ett kollektivavtal att du i princip bara behöver komma överens med arbetsgivaren om vad du ska ha i lön när du tackar ja till en anställning. Allting annat, som betald föräldraledighet, semester, tjänstepension, rätt till löneförhöjning och mycket mer är redan klart. Det ingår i kollektivavtalet. Avtalen är grunden, sedan kan du eller din lokala fackklubb förhandla fram ännu bättre villkor, men en arbetsgivare får inte försämra villkoren.

Det här är ett kollektivavtal

Jobbar du på en arbetsplats med kollektivavtal så vet du att det finns ett bra avtal för dig när det gäller lön, anställningsform, arbetstid, semester, uppsägningstid och mycket annat.

Anställningsvillkoren i kollektivavtalet

I kollektivavtal finns alla de vanligaste och viktigaste anställningsvillkoren. Här finns exempel på vad kollektivavtal innehåller och reglerar.

Kollektivavtalet omfattar många avtal

Kollektivavtalet är egentligen ett paket av många avtal som omfattar en bransch. Det innehåller löneavtal, allmänna anställningsvillkor, omställningsavtal samt avtal om tjänstepension, tjänstegrupplivförsäkring och trygghetsförsäkring vid arbetsskada. 

Unionens kollektivavtal

Unionen har ca 80 centrala kollektivavtal med drygt 40 centrala motparter för olika branscher och avtalsområden. Företag som är medlem i en arbetsgivarorganisation omfattas av det kollektivavtal som träffats med till exempel Unionen. Arbetsgivare som inte är med i arbetsgivarorganisation  kan träffa avtal direkt med Unionen, ett så kallat hängavtal, som då träffas av Unionens regionkontor. Lokala kollektivavtal på arbetsplatsen kan komplettera – men inte försämra – det centrala kollektivavtalet för branschen. Ett kollektivavtal gäller för organisationernas medlemmar (på båda sidor) och villkoren i avtalet ska tillämpas även för anställda som valt att inte vara med i facket.

  • 88 procent av alla anställda i Sverige omfattas av kollektivavtal

  • 85 procent av Unionens medlemmar omfattas av kollektivavtal

  • 60 procent av de arbetsplatser där det finns medlemmar i Unionen har kollektivavtal

Frågor om ditt kollektivavtal

Om du har frågor om ditt kollektivavtal, kontakta i första hand arbetsplatsombudet eller en klubbföreträdare på din arbetsplats. Du kan också kontakta Unionen om du har frågor om vad kollektivavtalet innebär eller om du vill få hjälp med att teckna ett kollektivavtal.

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Ja Nej