Energiföretagens Arbetsgivareförening

Ditt kollektivavtal består av flera avtal. Här hittar du dem och även sammanfattningar med de senaste ändringarna i avtalen.

Dina avtal i korthet - Energiföretagens Arbetsgivareförening

Det här är en kort sammanfattning av de viktigaste punkterna i dina avtal. För mer utförlig info, se "Avtalsnytt" nedan och respektive avtal. Tänk också på att det kan finnas ett lokalt avtal på din arbetsplats som gäller.

Nuvarande avtalsperiod är 1 april 2023 - 31 mars 2025 och då gäller:

  • Löneökning - fastställs lokalt genom avtalets löneprocess (läs mer i avtalsnytt och löneavtalet)
  • Lönerevision  1 april 2023 och 1 april 2024
  • Flexpensionsavsättning sedan tidigare uppe i 2,0% till ITP . Mer info om Extrapension/flexpension/deltidspension i avtalsnytt nedan.
  • Semester, uppsägningstider, arbetstid, ledighet och övriga arbetsvillkor - Läs mer i Allmänna anställningsvillkor 2023-2025.

Avtalsnytt avtalet 2023-2025

Kollektivavtalet är flera avtal - dina viktigaste:

Allmänna anställningsvillkor 2023-2025

Avtal om vilka allmänna villkor som gäller för exempelvis arbetstid, övertidskompensation, semester, sjuklön, ledighet, uppsägning med mera. 

Löneavtal 2023-2025

I löneavtalet beskrivs lönenivåer och övrig information kring löneprocessen.

Gemensamma riktlinjer rörande kompetensutveckling

Med kompetensutveckling menas alla åtgärder som bidrar till att öka en eller flera delar av individernas kompetens. För att kompetensutveckling ska vara möjlig krävs att goda förutsättningar finns vad gäller till exempel arbetsorganisation, ledarskap och teknik.

Avtal om arbetstid 2023-2025

Detta gäller för dig som tjänsteman på avtalsområdet kring arbetstid.

Nytt huvudavtal om trygghet, omställning och anställningsskydd

Nytt avtal mellan PTK (där Unionen ingår) och Svenskt Näringsliv som gäller från 1 oktober 2022. I huvudavtalet finns regler kring anställningsskydd och uppsägning av anställningsavtal från arbetsgivarens sida. Huvudavtalet reglerar även omställningsstöd , kompetensstöd och kompletterande studiestöd som anställda kan få via omställningsorganisationen TRR. Här finns också beskrivet hur tjänstemannaförbund inom PTK ska samverka i vissa förhandlingar.

Förtroendevald? På Mitt Uppdrag finns mer underlag

Om du är förtroendevald finns mer information på avtalsområdet på Mitt Uppdrag. Logga in och klicka dig vidare på sidan Mitt Uppdrag via ingången "Lag och avtal" och sedan "Avtalsinformation".

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg