Bilda klubb

Med en egen Unionen klubb får du en unik möjlighet att påverka hur ni har det på jobbet. Det är det mest kraftfulla sättet att vara med och påverka och bidra med idéer om hur arbetsplatsen kan bli ännu bättre.

möte klubb
möte klubb

Påverka hur ni har det på jobbet med klubb!

Bilda  klubb  om ni är fem eller fler medlemmar. Det mest kraftfulla och effektiva sättet att engagera sig på eftersom ni driver frågorna tillsammans och får insyn och inflytande över löner, arbetstider, semester, nyanställningar, uppsägningar och annat engagerar er. 

Detta ingår i klubbens arbete

 • Att leda klubbens arbete mellan årsmötena
 • Att prata med medlemmarna och föra synpunkter vidare till arbetsgivaren.
 • Att driva de frågor som medlemmarna tycker är viktiga.
 • Att förhandla med arbetsgivaren kring exempelvis lön eller omorganisation.
 • Att informera om klubbens arbete, pågående förhandlingar och aktuella frågor.
 • Att hålla medlemsmöten och  årsmöte  tillsammans med medlemmarna.
 • Att informera om medlemskapet och sprida kunskap om nyttan med Unionen på arbetsplatsen.

Kompetensutveckling på köpet!

Klubb är inte bara bra för arbetsplatsen, utan även för dig själv och din personliga utveckling. Du får tillgång till kostnadsfria utbildningar och seminarier som du har möjlighet att gå under betald arbetstid. Som länken mellan arbetsgivare och medlemmar får du koll på din organisation och vägar till beslut, och i kraften av ditt uppdrag har du en reell chans att påverka. Unionens fackliga rådgivare och ditt  regionkontor  stöttar dig så att du blir trygg och säker i din roll. Dessutom är det en meriterande erfarenhet att ha med på ditt cv.

När kan man bilda klubb?

Alla som är medlemmar i Unionen kan väljas till styrelseledamot i klubben av medlemmarna på arbetsplatsen. Detta sker på ett medlemsmöte. För att bilda  klubb  behöver ni vara minst fem medlemmar i Unionen på arbetsplatsen och bli valda av medlemmarna. Är du och dina kollegor intresserade av att ha klubb på jobbet? 

Så här gör ni, steg för steg!

 1. Finns ingen klubb sedan tidigare på arbetsplatsen kontaktar ni Unionen Bestäm ett datum för mötet, detta gör ni också om det saknas  kollektivavtal  på arbetsplatsen.
 2. Unionens representant hjälper er att bjuda in medlemmarna på mötet och också förklara vad det innebär att bilda  klubb , vilka uppdrag som finns inom klubbstyrelsen och hur länge uppdragen gäller.
 3. Efter att klubben bildas håller den nyvalda styrelsen ett konstituerande möte där bland annat klubbens firmatecknare utses.
 4. Efter mötet får den som valts en introduktion och tar tillsammans med Unionens representant fram en handlingsplan för vilka fackliga frågor som är viktigast att driva på er arbetsplats.

Redan invald i klubbstyrelsen

Här hittar du som redan är invald i klubbstyrelsen information om klubbens verksamhet.

Uppdrag i klubben

För att en klubbstyrelse ska bli effektiv är det viktigt att fördela ansvaret och uppgifterna mellan er. I en klubbstyrelse kan det finnas flera olika uppdrag.
Info icon Shape info icon

Allmän klubb - när det inte finns klubb

Du som är medlem på en liten arbetsplats eller är egenföretagarmedlem kan gå med i en allmän  klubb . En allmän klubb ger möjlighet till ett fackligt sammanhang och demokratiskt inflytande i Unionen genom val av ombud  till regionrådet. Mer om allmänna klubbar.

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg