Klubb på din arbetsplats

Med en Unionen-klubb på arbetsplatsen ökar er möjlighet att få inflytande över beslut som påverkar villkoren och trivseln. Kolla in fördelarna och få tips på hur ni driver ett effektivt arbete inom klubben.

Personer som pratar

Klubb på din arbetsplats 

Med en Unionen- klubb på arbetsplatsen ökar er möjlighet att få driva och få inflytande över beslut som påverkar villkoren och trivseln

Klubbens arbete

  • Prata med medlemmarna och för synpunkter vidare till arbetsgivaren.
  • Förhandla med arbetsgivaren gällande exempelvis lön eller omorganisation.
  • Håll medlemsmöten, klubbmöten och årsmöte tillsammans med medlemmarna.
  • Informera om medlemskapet och sprida kunskap om nyttan med Unionen på arbetsplatsen.

Kom igång med klubbarbetet

För att en klubbstyrelse ska bli effektiv är det viktigt att fördela ansvaret och uppgifterna mellan er. I en klubbstyrelse finns det flera olika uppdrag. I broschyren Nystartad klubb kan du läsa mer om klubbens arbete. Här hittar du mallar och checklistor. 

Gå en e-kurs!

Som  förtroendevald  kan du välja mellan ett stort antal e-kurser som ger dig kompetens och skapar trygghet och styrka i din roll. Förutom kunskap, gemenskap och inspiration ger de även tyngd till din meritförteckning. Här hittar du aktuella e-kurser.

Shape Created with Sketch.

Logga in för praktiska verktyg i ditt uppdrag

Som förtroendevald  hittar du praktiska verktyg och checklistor som underlättar ditt uppdrag genom att logga in på unionen.se.

Klubben är demokratisk

Årsmöte

Det är på årsmötet som medlemmarna bland annat har möjlighet att besluta om vilka frågor ni i klubben ska arbeta med framöver.

Konstituerande möte

Efter årsmötet hålls ett konstituerande styrelsemöte där de förtroendeposter som inte valdes på årsmötet fördelas mellan styrelsens ledamöter.

Medlemsmöte

Ett framgångsrikt fackligt arbete är ofta beroende av engagerade medlemmar som deltar i diskussioner och beslut. Så här ordnar ni bra medlemsmöten.

Klubbstyrelsemöte

Klubbstyrelsen leder arbetet mellan årsmötena. Regelbundna klubbstyrelsemöten för det möjligt för styrelsen att planera och fatta beslut om verksamheten.

Uppdrag i klubben

För att arbetet ska vara effektivt och arbetsfördelningen tydlig finns det olika roller inom en klubbstyrelse.
Shape Created with Sketch.

Bilda klubb på arbetsplatsen

För att bilda  klubb behöver ni vara minst fem medlemmar i Unionen på arbetsplatsen och bli valda av medlemmarna. Så här bildar ni klubb.

Allmän klubb - när det inte finns klubb

För dig som inte har en företagsklubb på din arbetsplats men ändå vill engagera dig, kan du i många fall ansluta dig till någon av Unionens "allmänna klubbar". Mer om allmänna klubbar.

 

Ja tack, mer information om engagemang på min arbetsplats

För- och efternamn
Ditt telefonnummer
Du behöver ha en arbetsplats för att kunna bli förtroendevald
Personnummer enligt ÅÅÅÅMMDDXXXX

Unionen är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. För mer information, gå in på www.unionen.se/personuppgifter.

 

Lägg till ny kommentar

Hjälpte informationen på denna sida dig?