Klubbens arbete

För att en klubbstyrelse ska bli effektiv är det viktigt att fördela ansvaret och uppgifterna mellan er. I en klubbstyrelse finns det flera olika uppdrag. Läs mer om vad de olika uppdragen innebär, om att hålla årsmöte och mycket mer.

Börja med att boka ett första möte

  • Presentera er om ni inte redan känner varandra.
  • Ta gärna fram rutiner och former för hur ni ska arbeta.
  • Prata ihop er om vilka områden som är viktigast på arbetsplatsen just nu. Vad vill medlemmarna att ni ska göra?
  • Skriv ner era respektive ansvarsområden. Som ni kommit överens om inom styrelsen.
  • Informera medlemmarna om vem som gör vad i klubben.

Information till och från medlemmar

En av de viktigaste uppgifterna är information till och från medlemmarna på arbetsplatsen. För att skapa intresse och engagemang för klubbens arbete behöver medlemmarna löpande information om vad som händer i klubben. Medlemmarna behöver också känna att ni fångar upp och tar till vara deras idéer och åsikter.

Personliga möten är alltid bäst. Ta upp en aktuell fråga vid lunchen eller kafferasten. Svara på frågor och försök få i gång diskussionen. En anslagstavla eller nyhetsbrev är ett bra komplement.

Arbeta för att förbättra arbetsmiljön

Allt som ni som medarbetare kommer i kontakt med och som påverkar er under arbetet är en del av den gemensamma arbetsmiljön. Eftersom ni spenderar mer än hälften av er vakna tid på arbetsplatsen är det viktigt för er hälsa att arbetsmiljön är bra. Arbetsmiljöarbetet innefattar fysiska delar som lokaler och arbetsutrustning, men även psykosociala frågor som bland annat stress, trivsel, arbetsorganisation och inflytande. Tillsammans med arbetsgivaren och arbetsmiljöombudet kan ni i klubbstyrelsen göra arbetsplatsen ännu bättre, exempelvis genom att klubbstyrelsen är med i det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Förhandla

När arbetsgivaren kallar klubben till förhandling kan det exempelvis handla om löner, arbetstider eller organisationsförändringar. Ni bestämmer själva vem eller vilka i styrelsen som ska förhandla.

När det är dags för förhandling kan arbetsgivaren komma med ett förslag. Ni behöver inte ta ställning direkt. Istället kan ni begära ”rådrum” för att ta in medlemmarnas åsikter och diskutera med övriga styrelsen. Klubbstyrelsen kan också begära förhandling med arbetsgivaren.

Läs mer under fliken Förhandling samt Kollektivavtal på vår Råd och stöd-sida.

Kom ihåg att ni alltid kan få stöd och hjälp av ert regionkontor .

Arbeta för jämställdhet

Alla arbetsgivare är skyldiga att bedriva ett aktivt jämställdhetsarbete. Det innebär bland annat att arbetsgivare med fler än 25 anställda är skyldiga att varje år kartlägga och analysera lönerna och villkoren för alla anställda. Detta för att se om det finns skillnader mellan kvinnor och män med lika eller likvärdiga jobb.

Värva nya medlemmar till klubben

Målet med Unionens värvning är att vi ska bli fler för att tillsammans kunna förbättra och få ökat inflytande i arbetslivet. Är flertalet av de anställda på er arbetsplats medlemmar i Unionen innebär det en styrka för klubben och ett stöd i det fackliga arbetet. Att värva och välkomna nya medlemmar är därför en viktig uppgift som berör alla er i klubben.

Klubbstyrelsens uppgift är att informera om Unionens roll, vad klubben gör och vad ni vill åstadkomma. När företaget nyanställer har ni ett utmärkt tillfälle att både informera, värva och välkomna.

Kompetens ger kraft!

Som förtroendevald kan du välja mellan ett stort antal kurser som ger dig kompetens och skapar trygghet och styrka i din roll. Förutom kunskap, gemenskap och inspiration ger de även tyngd till din meritförteckning. För dig som vill läsa i egen takt finns det möjlighet att gå webbkurser. Här hittar du aktuella kurser i din region.

Shape Created with Sketch.

I Unionens stadgar står det att klubbstyrelsen ska hålla klubbmöten och medlemsmöten.  Ett av dessa är årsmötet.

Lägg till ny kommentar

Hjälpte informationen på denna sida dig?