Europeiskt företagsråd (EWC)

Om ett bolag har verksamhet i flera länder kan du bli ledamot i ett europeiskt företagsråd (ofta kallad EWC) och företräder då även bolagets anställda runt om i Europa.

Om ett bolag har verksamhet i flera länder kan du bli ledamot i ett europeiskt företagsråd (ofta kallad EWC) och du företräder då även anställda runt om i Europa. Du har samma ställning och ansvar som övriga styrelseledamöter och bidrar till att få företaget att utvecklas i en positiv riktning. 

Finns över 25 anställda i ert svenska bolag har ni även rätt att begära plats som arbetstagarledamot i det bolagets styrelse.

Info icon Shape info icon

Rätten att bilda ett EWC gäller på företag med mer än 1 000 anställda (varav minst 150 anställda i vart och ett av två olika EU/EES-länder). Företagen är då skyldiga att förhandla med representanter för de anställda om att sätta upp informations- och samrådsorgan i viktiga frågor. Om parterna inte kommer överens gäller vissa stupstocksbestämmelser. Fackklubbarna i de respektive länderna ska kunna samarbeta för att inte företagsledningarna ska kunna spela ut dem mot varandra.

Detta ingår i ditt uppdrag som EWC-ledamot

  • Att samråda med företagsledningen på europeisk nivå
  • Att vara med och skapa ett internt europeiskt samarbete över nationsgränserna

Här hittar du "Handbok för europeiska företagsråd" som innehåller information om uppdraget.

Nätverk och grupprum för EWC-ledamöter

I EWC-ledamöters grupprum hittar du aktuell information om utbildningar, kommande möten, tips och råd samt annat matnyttigt som kan vara till hjälp i ditt uppdrag som EWC-ledamot.
 
Du loggar in med samma uppgifter som du använder på Unionens webbplats alternativt att du mejlar ditt namn, mobilnummer och e-postadress till tero.huhta@unionen.se så får du en inbjudan till grupprummet skickad till dig.

EWC grupprum

E-kurs: Introduktion för EWC-ledamöter

En e-kurs för dig som är ny som ledamot i europeiskt företagsråd (EWC-ledamot). E-kursen hjälper dig att komma igång i ditt uppdrag. Du får en översikt av vad uppdraget innebär, vad som förväntas av dig och vilket stöd som finns tillgängligt för att genomföra uppdraget.

Kurs: Europeiska företagsråd (EFR)

En grundkurs som vänder sig till dig som är nyvald ledamot i ett europeiskt företagsråd eller som ska förhandla ett avtal om europeiska företagsråd.

Unionen erbjuder i samverkan med andra förbund regelbundet kurstillfällen om europeiska företagsråd (den engelska förkortningen EWC), en grundkurs samt en fördjupningskurs. 

Samtliga kurser och seminarier ska enligt den nya EWC-lagen bekostas av arbetsgivaren. Det gäller såväl kursavgift som resekostnader. Kurser som arrangeras av facken inom industrin gäller främst EWC-ledamöter på företag inom industrins område. Detsamma gäller för facken inom Bygg och Trä (SBTF). Båda välkomnar i mån av plats också deltagare från andra branscher. 

ETUI är ett självständigt institut inom Europafacket som anordnar utbildningar och seminarier för medlemsorganisationerna. Både på nätet och på plats i olika EU-länder. Mer om deras utbildningar hittar du via TCO Fackliga akademi. De kurser som arrangeras tillsammans med PTK är öppna för alla Unionens EWC-ledamöter.

Läs mer om vad det innebär att jobba internationellt med EWC-uppdrag för Unionen  

Hör gärna av dig om du önskar ytterligare information.

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg