Föräldravänligt arbetsliv och föräldraledighet

Här kan du få svar på frågor om föräldraledighet och läsa om Unionens arbete för ett föräldravänligt arbetsliv. Om du inte hittar den information du söker eller har följdfrågor är du som medlem alltid välkommen att kontakta oss.

Föräldraledighet

Som förälder har du rätt till föräldraledighet. Rätten att vara föräldraledig är oberoende av vilken anställningsform du har. Anmäl din föräldraledighet till arbetsgivaren minst två månader före ledighetens början eller, om det inte går, så snart som möjligt. I samråd med arbetsgivaren bestämmer du sedan under vilken eller vilka perioder du ska vara föräldraledig och när du börjar arbeta igen. 

Föräldralön

Om din arbetsgivare har kollektivavtal kan du få föräldralön från din arbetsgivare

Tjäna in semesterdagar

Under de första 120 dagarna av en föräldraledighet tjänar man in semester som vanligt.

Rätt till föräldraledighet

Du har en lagstadgad rätt att vara föräldraledig

När du börjar arbeta efter föräldraledighet har du som utgångspunkt rätt att gå tillbaka till samma tjänst som du hade innan du gick på föräldraledighet.

Arbetsgivaren får inte missgynna dig av skäl som har att göra med att du planerar att vara, är eller har varit föräldraledig. Det gäller exempelvis i lönehänseende eller i samband med uppsägningar på arbetsplatsen.

Som anställd har du rätt till förkortad arbetstid utan att du samtidigt tar ut föräldrapenning tills yngsta barnet har fyllt åtta år eller har slutat sitt första skolår.

Du har rätt att vara ledig från jobbet med tillfällig föräldrapenning från Försäkringskassan när du vårdar sjukt barn.

Här hittar du även information om hur du tjänar in semesterdagar när du är föräldraledig, vad som gäller avseende pensionsinbetalningar under föräldraledighet, föräldralön, att söka jobb under föräldraledighet och mycket mer.  

Om du har mindre lön eller ersättning när du är föräldraledig kan du i vissa fall få tillfälligt sänkt medlemsavgift. Här kan du läsa mer om vad som gäller för det och hur du kan ansöka om tillfälligt sänkt medlemsavgift.

Föräldravänligt arbetsliv

Ingen ska behöva välja mellan ett utvecklande arbetsliv och ett aktivt föräldraskap. Därför arbetar Unionen för ett jämställt arbetsliv med föräldravänliga arbetsplatser. Det gör vi bland annat genom att ta fram rapporten Föräldravänligt arbetsliv.

När jobb och fritid flyter ihop vill fler ha möjligheten att jobba hemifrån samtidigt som en vårdar sjuka barn. Att vobba är helt enkelt jobba och vabba samtidigt.

Checklista för föräldravänligt arbetsliv är en vägledning till dig som är förtroendevald i Unionen i arbetet för ett föräldravänligt arbetsliv.

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg