Industri Industriarbetsgivarna

Branschdelegation Industri Industriarbetsgivarna valda under Unionens förbundsråd 20 maj 2024 och aktiva under avtalsrörelsen 2025.

Vår delegation förhandlar om  kollektivavtal  med arbetsgivarorganisationerna Industriarbetsgivarna (Gruvor, Massa- & Papper, Sågverk, Stål- och Metall, SVEMEK och Byggnadsämnesindustrin).

 • Sakari Alanko
  Norrbotten, LKAB
  Gruvindustrin

 • Madelene Cannerhagen
  Sydväst, Saint-Gobain Ecophon AB
  Byggnadsämnesindustrin

 • Teddy Hedlund
  Sydost, Södra Skogsägarna ek förening
  Massa och Pappersindustrin (flera avtal)

 • Roger Jansson
  Uppland, AB Sandvik Coromant
  Stål- och Metallindustrin

 • Andreas Mårtensson
  Västerbotten, Boliden Mineral AB
  Gruvindustrin

 • Martin Nyman
  Gävleborg, Holmen Iggesund Paperboard AB
  Massa och Pappersindustrin

 • Patrick Sjöholm
  Östra Sörmland/Gotland, SSAB EMEA AB
  Stål- och Metallindustrin

E-postadress till branschdelegation Industri Industriarbetsgivarna

Unionens branschdelegationer

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg