Industri Arbio

Branschdelegation Industri Arbio valda på Unionens förbundsråd 8-9 juni 2022 och aktiva under avtalsrörelsen 2023.

Vår delegation förhandlar om  kollektivavtal  med arbetsgivarorganisationerna Trä- och Möbelföretagen, Grafiska Företagens Förbund och Gröna Arbetsgivare (f.d. Skogs- och Lantarbetsgivareförbundet) Djursjukvård, Husdjursföreningar, Golfklubbar, Jordbruk, Trädgård, Skogssektionen och Virkesmätning.Branschdelegation Industri Arbio

 • Patrik Davidsson
  Småland, Växa Sverige ek för
  Gröna arbetsgivare - Hushållningssällskap och husdjursföreningar

 • Stefan Karlsson
  Småland, AB Gustaf Kähr
  Trä-och Möbelföretagen – Träindustri

 • Bengt Larsson
  Gävleborg, Biometria ek förening
  Gröna Arbetsgivare - Virkesmätning / Skogsbruk

 • Carl–Fredrik Norling
  Sydväst, Lantmännen ek förening
  Gröna arbetsgivare – Jordbruksrelaterade företag

 • Lars-Göran Wiss
  Småland, OBOS Sverige AB
  Trä- och Möbelföretagen - Träindustri

E-postadress till branschdelegation Industri Arbio.

Unionens branschdelegationer

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg