Industri Arbio

Branschdelegation Industri Arbio valda på Unionens förbundsråd 20 maj 2024 och aktiva under avtalsrörelsen 2025.

Vår delegation förhandlar om  kollektivavtal  med arbetsgivarorganisationerna Trä- och Möbelföretagen, Grafiska Företagens Förbund och Gröna Arbetsgivare Djursjukvård, Husdjursföreningar, Golfklubbar, Jordbruk, Trädgård, Skogssektionen och Virkesmätning.

Här är vi som branschanpassar kraven i delegation Arbio under avtalsrörelsen 2023.

 • Maria Almqvist
  Västerbotten, SSC Skellefteå AB
  Trä- och Möbelföretagen - Träindustri

 • Patrik Davidsson
  Småland, Växa Sverige ek för
  Gröna arbetsgivare - Hushållningssällskap och husdjursföreningar

 • Carl–Fredrik Norling
  Sydväst, Lantmännen ek förening
  Gröna arbetsgivare – Jordbruksrelaterade företag

 • Marie Söder
  Mellannorrland, Biometria ek för
  Gröna arbetsgivare Skogsbruk

 • Thomas Westermark
  Stockholm, TGM Sthlm AB
  Grafiska Företagens Förbund

E-postadress till branschdelegation Industri Arbio.

Unionens branschdelegationer

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg