Industri Arbio

Branschdelegation Industri Arbio valda på Unionens förbundsråd 8-9 juni 2022 och aktiva under avtalsrörelsen 2023.

Vår delegation förhandlar om  kollektivavtal  med arbetsgivarorganisationerna Trä- och Möbelföretagen, Grafiska Företagens Förbund och Gröna Arbetsgivare (före detta Skogs- och Lantarbetsgivareförbundet) Djursjukvård, Husdjursföreningar, Golfklubbar, Jordbruk, Trädgård, Skogssektionen och Virkesmätning.

Kravväxling igång - förhandlingar startar

Vi har nu börjat växla avtalskrav med arbetsgivarna på de avtalsområden som branschdelegation Arbio förhandlar. Nedan presenteras de generella och avtalsspecifika krav som kommer att drivas:

Branschdelegation Industri Arbio

Här är vi som branschanpassar kraven i delegation Arbio under avtalsrörelsen 2023.

 • Patrik Davidsson
  Småland, Växa Sverige ek för
  Gröna arbetsgivare - Hushållningssällskap och husdjursföreningar

 • Bengt Larsson
  Gävleborg, Biometria ek förening
  Gröna Arbetsgivare - Virkesmätning / Skogsbruk

 • Carl–Fredrik Norling
  Sydväst, Lantmännen ek förening
  Gröna arbetsgivare – Jordbruksrelaterade företag

 • Thomas Westermark
  Stockholm, Taberg Media Group
  Grafiska Företagens Förbund

 • Maria Almqvist
  Västerbotten, SSC Skellefteå AB
  Trä- och Möbelföretagen - Träindustri

E-postadress till branschdelegation Industri Arbio.

Unionens branschdelegationer

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg