Avtal 2025

Under 2025 ska en majoritet av Unionens kollektivavtal omförhandlas. Det kallas avtalsrörelse och innebär att du som omfattas av ett avtal på din arbetsplats får nya villkor.

Avtal 2025 herobild
Avtal 2025 grafiskt maner

Vad vill du förbättra på jobbet? T(r)yck till i vår korta webbenkät inför nästa avtalsrörelse

Det är dina åsikter som styr vilka frågor som vi tillsammans ska driva när kollektivavtalen ska omförhandlas under 2025. Passa på och påverka det som påverkar dig på jobbet varje dag. 

*Varför måste jag logga in? / Why log in?

Unionen vill säkerställa att svaren kommer från dig som medlem och vi vill inför förhandlingarna kunna sammanställa och gruppera svaren utifrån den bransch du arbetar inom. Inga svar används eller kopplas till dig personligen.

Unionen wants to ensure that the responses come from you as a member, and we want to be able to compile and group the responses based on the sector you work in before the negotiations. No responses will be used or linked to you personally.

Avtal 2025 - en kort presentation till klubbens årsmöte

Ta chansen att på klubbens årsmöte informera om hur avtalsrörelsen går till och hur ni kan vara med och påverka. Till er hjälp finns ett par powerpoints med bilder och stödanteckningar för att kunna hålla en kortare presentation.

Avtalsnyheter

Avtalsrörelsen 2025 rullar i gång och nu kan du som medlem och förtroendevald påverka vilka frågor vi ska prioritera i förhandlingarna. Under våren 2024 finns det många möjligheter att göra sin röst hörd i det vi kallar för insamlingsfasen. Vi vill veta vad som är viktigast för dig. En god löneutveckling? Tydligare regler vid distansarbete? Ökad möjlighet till ostörd fritid?
Alla avtalsnyheter

På tre minuter: Avtalsrörelse - vad är det och varför ska jag bry mig?

Media URL

Branschdelegationerna - förhandlar fram ditt nya avtal i avtalsrörelsen

Varje branschdelegation består av förtroendevalda medlemmar i Unionen från olika arbetsplatser i de branscher som delegationen ansvarar för. Under avtalsrörelsen arbetar de med att anpassa avtalskrav för respektive avtalsområde och sedan förhandla fram nya kollektivavtal.
Info icon Shape info icon

Nominera till branschdelegation!

Känner du till någon som skulle passa för uppdraget till nästa avtalsrörelse ? Eller är du själv intresserad? Se då till att nominera eller bli nominerad. (logga in med mobilt bank-id) Just nu, fram till 10 mars 2024, är tidsfönstret öppet för att nominera ledamöter till Unionens branschdelegationer. Valen sker sedan vid Unionens förbundsråd 20 maj 2024 och de utvalda kommer framförallt vara aktiva inför och under 2025 års avtalsrörelse
 

"Märket" i avtalsrörelsen påverkar din löneökning

När fackförbund och arbetsgivare ska komma överens om nya löner är det den internationellt konkurrensutsatta industrin som är först ut. Den nivån på löneökningar som parterna enas om i industrin sätter märket för övriga branscher att hålla sig till.

Avtalsrörelsens fyra faser

Förenklat består avtalsrörelsen av fyra olika faser i arbetet med att få fram nya  kollektivavtal :

Läs mer och se några filmer om:

Den svenska modellen

Den svenska modellen är lösningen som bidragit till färre strejker i Sverige (än resten av världen) och riktigt bra reallöneökningar för medlemmarna. För att nämna två saker.

Därför älskar du kollektivavtal

När det gäller villkor för löner och förmåner på jobbet är det skönt att ha med sig kraften från alla medlemmar i Unionen för att komma överens med arbetsgivaren, eller hur? Lär dig mer om varför du gillar kollektivavtal.

E-kurs: Koll på avtalsrörelsen

E-kursen ger dig mer kunskap om avtalsrörelsen och hur kollektivavtalen omförhandlas i Unionen. Filmer, fakta och frågor blandas med utmaningar som du får lösa i ett interaktivt upplägg.

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg