Avtal 2025

Under 2025 ska de flesta av Unionens kollektivavtal förhandlas om. Det kallas avtalsrörelse och innebär att du som omfattas av ett avtal på din arbetsplats får nya villkor.

Avtal 2025 herobild
Avtal 2025 grafiskt maner

T(r)yck till inför avtal 2025 avslutad

Den 13 maj stängdes den enkät där du som medlem haft möjlighet att tycka till om lön och andra villkor på jobbet inför att ditt kollektivavtal ska omförhandlas under 2025. Stort tack till alla medlemmar som har engagerat sig. Nu ska svaren sammanställas och analyseras och så småningom utgöra grunden i de avtalskrav som formuleras inför avtalsrörelsen 2025.

På tre minuter: Avtalsrörelse - vad är det och varför ska jag bry mig?

Media URL

The Collective Bargaining Process – re-negotiating salaries and working conditions

Unionens' collective agreements with the employer organisations that are in place in the private sector are valid for one or a couple of years at the time. Then it's time for re-negotiating the conditions with the employer organisations. This is called The Collective Bargaining Process (" Avtalsrörelse " in Swedish). Next re-negotiating is during 2025 (CBA 2025) The aim of the process and the negotiations is to safeguard your interests, preserve and improve your terms and conditions and ensure salary development for all members. Read more >>>

Avtalsnyheter

På Unionens förbundsråd den 20 maj valdes de förtroendevalda medlemmar som ska ingå i Unionens 14 branschdelegationer som förhandlar under avtalsrörelsen 2025.
Alla avtalsnyheter

Det var ett jädra tjat om kollektivavtal

Varför detta fokus på kollektivavtal? Spela roll om man har en bra arbetsgivare och är nöjd ändå. Eller? Vi förklarar anledningen till tjatet. (Men vi kan avslöja redan här att det ger dig en massa bra saker.)

Branschdelegationerna - förhandlar fram ditt nya avtal i avtalsrörelsen

Varje branschdelegation består av förtroendevalda medlemmar i Unionen från olika arbetsplatser i de branscher som delegationen ansvarar för. Under avtalsrörelsen arbetar de med att anpassa avtalskrav för respektive avtalsområde och sedan förhandla fram nya kollektivavtal.

"Märket" i avtalsrörelsen påverkar din löneökning

När fackförbund och arbetsgivare ska komma överens om nya löner är det den internationellt konkurrensutsatta industrin som är först ut. Den nivån på löneökningar som parterna enas om i industrin sätter märket för övriga branscher att hålla sig till.

Avtalsrörelsens fyra faser

Förenklat består avtalsrörelsen av fyra olika faser i arbetet med att få fram nya  kollektivavtal :

Läs mer och se några filmer om:

Den svenska modellen

Den svenska modellen är lösningen som bidragit till färre strejker i Sverige (än resten av världen) och riktigt bra reallöneökningar för medlemmarna. För att nämna två saker.

Därför älskar du kollektivavtal

När det gäller villkor för löner och förmåner på jobbet är det skönt att ha med sig kraften från alla medlemmar i Unionen för att komma överens med arbetsgivaren, eller hur? Lär dig mer om varför du gillar kollektivavtal.

E-kurs: Koll på avtalsrörelsen

E-kursen ger dig mer kunskap om avtalsrörelsen och hur kollektivavtalen omförhandlas i Unionen. Filmer, fakta och frågor blandas med utmaningar som du får lösa i ett interaktivt upplägg.

Avtal 2025 - stödmaterial till arbetsplatsen

Ta chansen att på arbetsplatsen informera om hur avtalsrörelsen går till och hur ni kan vara med och påverka era anställningsvillkor. Se under "Dokument" nedan.

  • Aktivitetstips - 3-tips till snabba och lätta aktiviteter inför Avtal 2025 och t(r)yck till.
  • Affisch - en affisch med uppmuntran att logga in på unionen.se och t(r)ycka till inför avtal 2025. Med QR-kod för enkel länkning.
  • Bordsryttare - skriv ut, vik ihop och sätt upp på fikabordet. Några samtalsförslag till fikan. Med QR-kod.
  • Powerpoint - Presentation av hur avtalsrörelsen går till för arbetsplatsmöte. 

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg