Arbetsmiljöombud

Tillsammans med dina kollegor ser du till att ni mår bra både på och av jobbet eftersom arbetsmiljön påverkar din och dina arbetskamraters hälsa – kroppsligt och själsligt. Du är dessutom chefens bästa stöd i arbetsmiljöarbetet.

I ditt uppdrag som arbetsmiljöombud 

 • Är du dina kollegors representant i arbetsmiljöfrågor.
 • Håller du ögonen på den fysiska arbetsmiljön. Det kan exempelvis handla om belysning, ventilation, möblering och buller.
 • Håller du ögonen på den psykiska och sociala arbetsmiljön som handlar om samspelet mellan dig och dina arbetskamrater och er miljö. Exempel på störningar i den psykiska och sociala arbetsmiljön är diskriminering, konflikter och stress.
 • Har du regelbundna möten med din arbetsgivare för att diskutera arbetsmiljön på arbetsplatsen.
 • Deltar du i det systematiska arbetsmiljöarbetet och medverkar i riskbedömningar.
 • Ingår du i på arbetsplatsens eventuella skyddskommitté .
 • Ingriper du skarpt i kritiska lägen.

Förutsättningar för ditt uppdrag

 • Du väljs på tre år av medlemmarna på  årsmötet eller på ett medlemsmöte. Läs mer om val av arbetsmiljöombud.
 • Du har rätt till information och att ta del av handlingar som rör förändringar med betydelse för arbetsmiljön, exempelvis omorganisationer.
 • Du har rätt till den ledighet som behövs för att du ska kunna sköta ditt uppdrag.
 • Du har rätt till ledighet för utbildning på betald arbetstid.

Kompetens ger kraft!

Som arbetsmiljöombud inom Unionen kan du välja mellan ett stort antal kurser som ger dig kompetens och skapar trygghet och styrka i din roll. Förutom kunskap, gemenskap och inspiration ger de även tyngd till ditt cv. För dig som vill läsa i egen takt finns det möjlighet att gå webbkurser. Här hittar du aktuella kurser i din region.

Shape Created with Sketch.

Arbetsmiljöombud är en alternativ benämning för skyddsombud som är godkänd i Arbetsmiljölagen sedan 2010 och likställs med skyddsombud.

Samarbete och samverkan

Många av arbetsmiljöfrågorna som du arbetar med – exempelvis arbetstid, utvecklingsfrågor, kompetensutveckling och organisatoriska frågor – har också en central plats i annan facklig verksamhet. Finns det en Unionenklubb på ditt företag är det viktigt att du har kontakt med styrelsen och att arbetsmiljöfrågorna är en del i allt fackligt arbete.

Om det finns ett eller flera arbetsplatsombud eller arbetsmiljöombud är det bra om ni försöker bedriva den fackliga verksamheten tillsammans. Det är alltid lättare att vara flera för att kunna bolla frågor med varandra. Om det finns arbetsmiljöombud/ skyddsombud från andra fackförbund på arbetsplatsen kan det löna sig att samarbeta i sakfrågor som rör alla arbetstagare på en arbetsplats.

Tillsammans med arbetsgivaren, klubben, arbetsplatsombud och andra förtroendevalda inom Unionen kan du arbeta för att öka medvetenheten kring arbetsmiljöfrågor. Dialog och samverkan ger en bra grund för arbetsmiljöarbetet.

Det är alltid arbetsgivaren som har det yttersta arbetsmiljöansvaret

Som arbetsmiljöombud är du med och håller ögonen på arbetsmiljön, det vill säga fysiska, organisatoriska, sociala och psykiska frågor. När det kommer till fysiska och organisatoriska ärenden är du exempelvis med i planeringen vid förändringar av lokaler och arbetsorganisation. Även psykiska och sociala frågor som stress och mobbning ingår i arbetet. I vissa situationer har du rätt att begära arbetsmiljöåtgärder – i extrema situationer, till och med att stoppa arbetet.

Bild dator

Arbetsmiljöguiden

I den här e-kursen får du en introduktion och inspiration i det viktiga arbetsmiljöarbetet.

Lägg till ny kommentar

Hjälpte informationen på denna sida dig?