Man och kvinna som står bredvid varandra

Bli arbetsmiljöombud - påverka hur ni har det på jobbet!

Kom igång!

Som arbetsmiljöombud / skyddsombud håller du koll på att den fysiska och psykosociala arbetsmiljön på din arbetsplats är bra och att arbetsgivaren tar ansvar för den. 

Du väljs av medlemmarna på  årsmötet eller på ett medlemsmöte. Läs mer om val av arbetsmiljöombud.

Av Unionens 30 000 förtroendevalda är cirka 7 500 arbetsmiljöombud ute på arbetsplatserna.

Shape Created with Sketch.

Ditt uppdrag som arbetsmiljöombud:

  • Du representerar dina kollegor i arbetsmiljöfrågor.
  • Du håller ögonen på den fysiska arbetsmiljön. Det kan exempelvis handla om belysning, ventilation, möblering och buller.
  • Du håller ögonen på den organisatoriska och sociala arbetsmiljön, exempelvis frågor som rör kränkande behandling, konflikter och stress.
  • Du har regelbundna möten med din chef för att diskutera arbetsmiljön på arbetsplatsen.
  • Du deltar i det systematiska arbetsmiljöarbetet, medverkar i riskbedömningar och kan ingå i arbetsplatsens eventuella  skyddskommitté .
  • Du kan i vissa situationer begära arbetsmiljöåtgärder, och i extrema situationer kan du till och med stoppa arbetet.

Arbetsgivaren har ansvaret för arbetsmiljön

Som arbetsmiljöombud har du en viktig roll för att dina kollegor ska må bra på arbetsplatsen. Men du är också ett viktigt stöd för arbetsgivaren, som är den som alltid har det yttersta ansvaret för att arbetsmiljön är bra. 

För att du ska kunna sköta din uppgift bra har du rätt till information och att ta del av handlingar som rör förändringar med betydelse för arbetsmiljön, exempelvis omorganisationer. Du har rätt till ledighet från ordinarie arbetsuppgifter för att du ska kunna sköta ditt uppdrag. Om du behöver utbildning i arbetsmiljöfrågar har du rätt till ledighet för utbildning på betald arbetstid.

Arbetsmiljön vinner på samarbete

Se till att hitta bra samarbetsformer om det finns en Unionenklubb eller en eller flera arbetsplatsombud  på ditt företag. Frågor om exempelvis arbetstid, organisationsutveckling och  kompetensutveckling kan ni med fördel driva gemensamt. 

Om ni är flera  arbetsmiljöombud / skyddsombud ska ett utses till huvudarbetsmiljöombud (HAMO). Ni vinner såklart på att samarbeta, det är alltid lättare att vara flera för att kunna bolla frågor med varandra, även om ni kanske kanske kommer från olika fackförbund.

Tillsammans med arbetsgivaren, klubben, arbetsplatsombud och andra förtroendevalda inom Unionen kan du arbeta för att öka medvetenheten kring arbetsmiljöfrågor. Dialog och samverkan ger en bra grund för arbetsmiljöarbetet.

Utbilda dig!

Som arbetsmiljöombud inom Unionen kan du välja mellan ett stort antal kurser som ger dig kompetens och skapar trygghet och styrka i din roll. Förutom kunskap, gemenskap och inspiration ger de även tyngd till ditt cv. För dig som vill läsa i egen takt finns det möjlighet att gå webbkurser. Här hittar du aktuella kurser i din region.

Logga in för praktiska verktyg i ditt uppdrag

Om du redan har blivit vald till arbetsmiljöombud hittar du praktiska verktyg och checklistor som underlättar ditt uppdrag genom att logga in på unionen.se.

Ja tack, mer information om att utveckla arbetsmiljön och mig själv!

För- och efternamn
Ditt telefonnummer
Du behöver ha en arbetsplats för att kunna bli förtroendevald
Enligt ÅÅÅÅMMDD

Unionen är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. För mer information, gå in på www.unionen.se/personuppgifter.

 

Lägg till ny kommentar

Hjälpte informationen på denna sida dig?