Arbetsmiljöombud

Som arbetsmiljöombud (skyddsombud) får du en unik möjlighet att påverka hur ni har det på jobbet. Tillsammans med dina kollegor ser du till att ni mår bra både på och av jobbet.

Kom igång i uppdraget

Påverka hur ni har det på jobbet som arbetsmiljöombud!

Som  arbetsmiljöombud ( skyddsombud ) i Unionen arbetar du för att du och dina arbetskamrater ska må bra av och på jobbet. Du arbetar både med den psykiska såväl som fysiska arbetsmiljön. Du är dessutom chefens bästa stöd i arbetsmiljöarbetet.

Ditt uppdrag som arbetsmiljöombud

  • Du representerar dina kollegor i arbetsmiljöfrågor.
  • Du håller ögonen på den psykiska, organisatoriska och sociala arbetsmiljön som handlar om samspelet mellan dig och dina arbetskamrater och er miljö, till exempel stress och kränkande särbehandling.
  • Du är uppmärksam på den fysiska arbetsmiljön. Det kan exempelvis handla om belysning, ventilation, möblering och buller.
  • Du har regelbundna möten med din chef för att diskutera arbetsmiljön på arbetsplatsen.
  • Du deltar i det systematiska arbetsmiljöarbetet, medverkar i riskbedömningar och kan ingå i arbetsplatsens eventuella  skyddskommitté .
  • Du kan i vissa situationer begära arbetsmiljöåtgärder, och i extrema situationer kan du till och med stoppa arbetet.

Så här väljer ni arbetsmiljöombud

Arbetsmiljöombudet väljs av medlemmarna på ett  årsmöte  eller på ett medlemsmöte. Bjud in medlemmarna på arbetsplatsen, välj ett arbetsmiljöombud, skriv ett protokoll och meddela Unionen.  Gör så här - välj arbetsmiljöombud

Arbetsgivaren har ansvaret för arbetsmiljön

Som arbetsmiljöombud har du en viktig roll för att dina kollegor ska må bra på arbetsplatsen. Men du är också ett viktigt stöd för arbetsgivaren, som är den som alltid har det yttersta ansvaret för att arbetsmiljön är bra. 

För att du ska kunna sköta din uppgift bra har du rätt till information och att ta del av handlingar som rör förändringar med betydelse för arbetsmiljön, exempelvis omorganisationer. Du har rätt till ledighet från ordinarie arbetsuppgifter för att du ska kunna sköta ditt uppdrag. Om du behöver utbildning i arbetsmiljöfrågar har du rätt till ledighet för utbildning på betald arbetstid.

Hitta former för samarbete

Se till att hitta bra samarbetsformer om det finns en klubb i Unionen eller en eller flera arbetsplatsombud  på ditt företag. Frågor om exempelvis arbetstid, organisationsutveckling och  kompetensutveckling kan ni med fördel driva gemensamt. 

Om ni är flera  arbetsmiljöombud / skyddsombud ska ett utses till huvudarbetsmiljöombud (HAMO). Ni vinner såklart på att samarbeta, det är alltid lättare att vara flera för att kunna bolla frågor med varandra, även om ni kanske kanske kommer från olika fackförbund.

Tillsammans med arbetsgivaren, klubben, arbetsplatsombud och andra förtroendevalda inom Unionen kan du arbeta för att öka medvetenheten kring arbetsmiljöfrågor. Dialog och samverkan ger en bra grund för arbetsmiljöarbetet.

Gå en e-kurs!

Som arbetsmiljöombud kan du välja mellan ett antal e-kurser som ger dig kompetens och skapar trygghet och styrka i din roll. Förutom kunskap, gemenskap och inspiration ger de även tyngd till din meritförteckning. Här hittar du aktuella e-kurser. Prevent erbjuder eBAM som är en digital version av BAM - Bättre arbetsmiljö.

Shape Created with Sketch.

Logga in för praktiska verktyg i ditt uppdrag

Om du redan har blivit vald till arbetsmiljöombud hittar du praktiska verktyg och checklistor som underlättar ditt uppdrag genom att logga in på unionen.se.

Ja tack, mer information om att utveckla arbetsmiljön och mig själv!

För- och efternamn
Ditt telefonnummer
Du behöver ha en arbetsplats för att kunna bli förtroendevald
Enligt ÅÅÅÅMMDD

Unionen är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. För mer information, gå in på www.unionen.se/personuppgifter.

 

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg