Bli arbetsmiljöombud

Som arbetsmiljöombud (skyddsombud) får du en unik möjlighet att påverka hur ni har det på jobbet. Du verkar för att du och dina arbetskamrater ska må bra av och på jobbet

Två glada personer samtalar

Utveckla arbetsmiljön. Och dig själv!

Som  arbetsmiljöombud ( skyddsombud ) i Unionen verkar du för att du och dina arbetskamrater ska må bra av och på jobbet. Du arbetar både med den sociala och organisatoriska arbetsmiljön. Du är dessutom chefens bästa stöd i arbetsmiljöarbetet.

Exempel på vad som kan ingå i ditt uppdrag

  • Att representera dina kollegor i arbetsmiljöfrågor
  • Att hålla ögonen på den sociala och organisatoriska arbetsmiljön som handlar om samspelet mellan dig och dina arbetskamrater och er miljö, till exempel stress och kränkande särbehandling
  • Att vara uppmärksam på den fysiska arbetsmiljön. Det kan exempelvis handla om belysning, ventilation, möblering och buller
  • Att ha regelbundna möten med din chef för att diskutera arbetsmiljön på arbetsplatsen
  • Att delta i det systematiska arbetsmiljöarbetet, medverkar i riskbedömningar och kan ingå i arbetsplatsens eventuella skyddskommitté
  • Att i vissa situationer begära arbetsmiljöåtgärder, och i extrema situationer kan du till och med stoppa arbetet

Normalt utses arbetsmiljöombud på tre år. Om Unionen har kollektivavtal så utses en av förbundets medlemmar till arbetsmiljöombud . Saknas kollektivavtal kan arbetstagarna själva välja ett arbetsmiljöombud . Arbetsgivaren måste alltid underrättas om vem som valts. Det är först då som arbetsmiljöombudet får sin juridiska status som sådan.

Kompetensutveckling på köpet!

Uppdraget som arbetsmiljöombud eller huvudarbetsmiljöombud är inte bara bra för arbetsplatsen, utan även för dig själv och din personliga utveckling. Du får tillgång till kurser som du har möjlighet att gå under betald arbetstid.

Som länken mellan arbetsgivare och kollegor får du praktisk erfarenhet och teoretisk kunskap om arbetsmiljöfrågorna på din arbetsplats. Det har du nytta av både i ditt nuvarande och kommande yrkesliv. Unionens fackliga rådgivare och ditt  regionkontor  stöttar dig så att du blir trygg och säker i din roll. Dessutom är det en meriterande erfarenhet att ha med på ditt cv.

När ska man välja arbetsmiljöombud?

På arbetsplatser med minst fem arbetstagare ska det finnas ett eller flera arbetsmiljöombud . Har Unionen kollektivavtal utses en av medlemmarna till arbetsmiljöombud

Är du och dina kollegor intresserade av att ha ett arbetsmiljöombud på jobbet? Så här gör ni för att välja arbetsmiljöombud.

För dig som redan är arbetsmiljöombud

Här hittar du som är vald till arbetsmiljöombud information och verktyg som rör ditt uppdrag.

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg