Försäkring

Genom ditt medlemskap i Unionen eller ditt kollektivavtal finns det försäkringsskydd som förälder, vid arbetslöshet, arbetsskada, olycksfall/personskada, sjukdom, dödsfall och pension. Vi berättar mer om viktiga försäkringar och pensioner på våra informationsträffar.

Viktiga försäkringar

På Unionens informationsträffar berättar vi om alla förmåner, bland annat försäkringar, som finns i avtal mellan facken och arbetsgivarna. De flesta av Unionens medlemmar har en kollektivavtalad tjänstepension, som kallas för ITP, via sin arbetsgivare. Även om du har en annan tjänstepension är du välkommen till våra informationsträffar.

Olika lösningar och olika situationer

Du kan vara ekonomiskt skyddad av försäkringar på lite olika sätt. För vissa situationer kallas det ekonomiska skyddet pension eller lön. Oavsett vilket, innebär skyddet att pengar betalas ut till dig eller dina närmaste om något händer.

Hur försäkringarna är ordnade varierar för olika situationer. En del pensioner och försäkringar är bestämda i lag och gäller alla. Dessutom kan du ha väldigt viktiga försäkringar genom att

Vad Unionen kan hjälpa dig med

Om du är medlem i Unionen kan du få hjälp med följande:

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Ja Nej