Kompetens och omställning

En av Unionens viktigaste frågor är vikten av kompetensfokus. I takt med utvecklingen krävs helt nya sätt att se på kompetenser och kompetensförsörjning.