Stor kompetensbrist i industriexpansionens spår

Den gröna industriomställningen i norr kräver en långsiktig strategi för sin kompetensförsörjning, ett utbildningssystem som svarar upp mot arbetsmarknadens behov och politiska beslut som underlättar för efterfrågad kompetens att komma till Sverige.

Detta är ett innehåll från Unionen Opinion.
Martin Linder

Publicerad 21 okt. 2022

Stora industrietableringar genomförs och planeras just nu i Norrbotten och Västerbotten. Investeringarnas värde beräknas till ofattbara 1 000 miljarder kronor fram till år 2045 och det kommer att skapa tiotusentals nya jobb i både industrin, övriga delar av näringslivet och i offentlig sektor. Det är oerhört positivt, för regionen, landet och för den gröna industriomställningen.

Men redan nu är efterfrågan på arbetskraft akut, inte bara till de verksamheter som byggs upp utan också till företag som länge varit verksamma i regionerna. Unionens klubbar rapporterar att av de företag som redan idag påverkas, har industriexpansionen gjort så att nio av tio företag har fått det svårare att behålla anställda.

På fem års sikt kommer sex av tio arbetsgivare i Norrbotten och Västerbotten att få sin kompetensförsörjning påverkad. Enligt Unionens klubbar är efterfrågan som allra störst när det gäller personer med högskoleutbildning, men det råder också brist på yrkeshögskole- och gymnasieutbildade.

Medarbetare med rätt kompetens är helt avgörande för att arbetsgivare i norr ska lyckas med den gröna industriomställningen och den situationen vi befinner oss i nu innebär en allvarlig bromskloss för företagen och tillväxten.

Viktigaste åtgärderna för den gröna industriomställningen i norr

  • Arbetsgivare måste ha en långsiktig strategi för sin kompetensförsörjning för att kunna locka till sig/behålla kompetens. Det handlar om goda arbetsvillkor, balans i arbetslivet, satsningar på kompetensutveckling internt.
  • Utbildningssystemet måste svara upp mot de behov som finns på arbetsmarknaden så att yrkesverksamma får en bättre chans att vidareutbilda sig, bland annat med hjälp av det nya omställningsstudiestödet, för de jobb som finns och skapas. Utbildningar måste vara tillgängliga för yrkesverksamma, med distansupplägg, kortare kurser, möjlighet till validering.
  • Unionens klubbar ser ett ökat behov av utländsk arbetskraft. På 3-5 års sikt ser varannan klubb att arbetskraft från utlandet behöver vara en del av bemanningen, och att rekrytering utanför EU är en viktig del av detta. Politiska beslut måste underlätta för efterfrågad kompetens att komma till Sverige och jobba.

Martin Linder
Förbundsordförande