Så vill vi utveckla utbildningssystemet 

Omställnings- och kompetensstöden i trygghetsöverenskommelsen gör att anställda kan utbilda sig under hela arbetslivet. Men för att reformerna ska bli framgångsrika måste vi utveckla utbildningssystemet.

Detta är ett innehåll från Unionen Opinion.
Martin Wästfelt

Publicerad 31 mars 2022

Därför har PTK , där Unionen ingår, tillsammans med LO och Svenskt Näringsliv skickat en promemoria till regeringen. Den innehåller nödvändiga förslag till politiska insatser och åtgärder som behöver genomföras i utbildningssystemet.  

Förslagen är inte uttömmande men vi fokuserar på det vi menar är angeläget att regering och riksdag fattar beslut om innan reformerna träder i kraft i oktober. 

Bland annat vill vi se: 

  1. En översyn av högskolans resurstilldelningssystem

  2. Fler korta kurser på högskolor och universitet.  

  3. Bättre ekonomiska förutsättningar för lärosätena att validera yrkesverksammas kunskaper från arbetslivet 

Det har varit en lång och bitvis svår process att komma fram till en överenskommelse om ökad trygghet, flexibilitet och omställning på svensk arbetsmarknad. Nu finns överenskommelsen sedan en tid tillbaka. Drivkraften bakom det intensiva arbetet har varit att Unionens ambition och vilja att förbättra medlemmarnas möjlighet till trygghet och utveckling i arbetslivet är grundmurad.   

Trygghet genom kompetens och möjlighet till omställning är viktigt för alla. Den enskilde arbetstagaren, för arbetsgivare och för samhället i stort.   

Martin Wästfelt
Förhandlingschef
Unionen 

2022-03-31