Jobben som AI kan göra

Rädslan för att AI ska ta våra jobb är påtaglig. Men ligger det något i den? Ingen sitter på det svaret, men klart är att vi tjänstemän och våra kontorsjobb påverkas mest av den nya generativa AI:n – på gott och ont.

Detta är ett innehåll från Unionen Opinion.

Publicerad 04 dec. 2023

Händer som skriver på en laptop

Ända till nu har automationen framförallt påverkat arbetares jobb, personer med lägre utbildning. Men den nya typen av generativ artificiell intelligens, som ChatGPT och Midjourney, ändrar på det. Länge trodde man att yrken som byggde på kreativitet och tekniska färdigheter var ganska skyddade. Men den generativa artificiella intelligensen är verktyg som snabbt processar och smälter samman information för att sedan skapa nytt innehåll. Så de som påverkas mest den här gången är jobb som kräver kognitiva färdigheter, kreativitet och ofta högre utbildning. En rad rapporter och studier pekar på att de jobb som förändras mest av den generativa AI:n är dels högre betalda positioner, dels kvinnors jobb då fler kvinnor är assistenter. Ja, en rapport från Accenture visar att så mycket som 40 procent av alla arbetade timmar kan påverkas av generativ AI. 

Tobias Brännemo, Unionens chefsekonom
Tobias Brännemo, Unionens chefsekonom. Foto: Peter Knutson

– Utvecklingen har gått snabbare än de flesta anat, inklusive experter på området. Även om AI just nu mer assisterar människor än ersätter dem, säger Unionens chefsekonom Tobias Brännemo. 

Så stor andel av ditt jobb kan AI fixa

Tidningen The New York Times visade med hjälp av forskare på OpenAI hur stor andel av uppgifter som helt eller delvis kan utföras av en AI. Av resultatet kan man tydligt se att många tjänstemän påverkas. 

Gymnasieutbildning eller lägre: 6 %
Ex. kemtvättare, operatörer inom sömnad, personer som jobbar med snabbmat

Gymnasieutbildning: 17 %
Ex. manikyrister, fotvårdare, skådespelare, säkerhetsvakter

Yrkesinriktad utbildning: 38 %
Ex. elektriker, sjukvårdare, anläggningschefer

Kandidatexamen eller fyraårig högre utbildning: 75 %
Ex. sjuksköterskor, HR-specialister

Master- eller doktorandutbildning: 64 %
Ex. apotekare, psykologer, jurister

Programmerare mer produktiva

Vi står alltså inför stora förändringar, även om det inte behöver betyda att AI:n tar våra jobb.

– Just nu upplever många snarare att de är mer produktiva och effektiva tack vare AI. Som programmerare som snabbare och bättre kan skriva kod med hjälp av en AI, säger Tobias Brännemo.  

AI:n kan också hjälpa till att skriva lagförslag, eller fungera som en typ av digital terapeut, för att ta några exempel.

– Jag tror inte att vi människor kommer att få slut på saker att göra. Vad som inte kan automatiseras är exempelvis social kompetens, teamwork och omhändertagande.

Nej, maskinerna har vare sig mänsklig empati eller förmågan att läsa av nyanser.

– Som vid alla stora skiften kommer det också att tillkomma nya arbetsuppgifter och jobb, även om vi i dagsläget inte vet exakt vilka, säger Tobias Brännemo.

De flesta experter menar att nästan alla kommer att behöva uppdatera sin kompetens. I en undersökning från företaget PwC, där man frågat medarbetare i 46 länder, är en stor andel positivt inställda till kompetensutveckling och att lära sig arbeta med AI. Det råder en tydlig förändringsvilja. Men Sverige sticker ut. Bara 18 procent, jämfört med 34 procent globalt, höll med om att de kompetenser som krävs kommer att förändras avsevärt under de kommande fem åren. 
Så vad kan du göra för att hålla dig uppdaterad? Lär dig mer om AI, testa själv, och kompetensutveckla dig regelbundet.

– Att ta till sig ny kunskap är bästa sättet att säkra sin anställningstrygghet.

 

Vill du plugga med lön? Här finns mer info om omställningsstudiestödet.

Kurser och utbildning – här är dina rättigheter och möjligheter

Få koll på dina rättigheter om du vill gå en kurs eller utbildning på betald arbetstid och vilka möjligheter som finns om du vill ta ett större kompetenskliv?