Detta driver Unionen i avtalsrörelsen 2023

God löneutveckling, bättre förutsättningar för återhämtning och balans, överenskommelser om distansarbete samt utbyggnad av flexpension.

Detta är ett innehåll från Unionen Opinion.
Martin Wästfelt

Publicerad 28 sept. 2022

Unionens medlemmar har sagt sitt och vi har nu ett inriktningsbeslut på plats som ger oss ram och riktning kring vilka krav förbundet ska driva i avtalsrörelsen 2023.

Beslutet slår fast att Unionen har krav på  en rad olika områden.

  • Lön. Vi behöver fortsatt jobba för en god löneutveckling med ett siffersatt utrymme och att lönerna höjs i en process med fackligt inflytande. På löneområdet ska vi även prioritera att höja avtalens lägsta löner.
  • Återhämtning och distansarbete. Vi ska jobba för bättre förutsättningar för återhämtning och balans i livet utifrån behoven på olika avtalsområden och det behövs utvecklade regler för överenskommelser om distansarbete.
  • Pension. Det är också tydligt att Unionens medlemmar vill att vi fortsätter bygga ut systemet för flexpension genom högre pensionspremier vilket också är en del i inriktningsbeslutet.

Lönen viktigast

Det område som hamnar högst i prioriteringen när vi tittar på resultatet av insamlingsfasens olika delar och som är gemensamt för samtliga avtalsområden är lön. Vi har ett exceptionellt läge med en orolig omvärld och stigande priser på mat och el. Den ekonomiska verkligheten kan vara tuff för många och även om det kan kännas som en rejäl uppförsbacke behöver vi just därför fortsätta hålla i och vara trygga med lönebildningens och Industriavtalets principer. Vi vet vad som händer i ett läge där vi jagar efter inflationen - vi riskerar att hamna i en löne- och prisspiral där lönerna i realiteten står still över tid.

Unionen tar ansvar

Unionen har en tydlig uppgift i att ta ansvar för att vi får långsiktigt hållbara löneökningar som ger mer pengar i plånboken. För att lyckas med det behöver vi hitta bästa möjliga lönenivå vilket vi gör genom att titta på hur företagen går och hur Sverige står sig i relation till andra länder när det kommer till produktivitet och konkurrenskraft. Medarbetare bidrar till verksamheten och ska självklart ha del av de värden som skapas, bland annat i form av en god löneutveckling . Det handlar också om att Riksbanken tar fortsatt ansvar för att nå inflationsmålet.

Nu går vi in i nästa fas och Unionens branschdelegationer har i uppgift att omvandla inriktningsbeslutet till avtalskrav där behoven kan skilja sig åt mellan olika avtalsområden. En av styrkorna med den modell vi har med centrala branschavtal är just att utifrån specifika förutsättningar och förhållanden kunna anpassa kollektivavtalet så att det överensstämmer med verkligheten och omhändertar det som behöver justeras och utvecklas.

Jag ser fram emot det fortsatta arbetet och den både viktiga och utmanade avtalsrörelse vi nu går in i.

Martin Wästfelt
Förhandlingschef
Unionen

2022-09-28