Sverige måste sluta skillgissa!

För varje minut halkar Sverige efter, på grund av att politikerna, arbetsgivarna, högskolorna inte fattar hur viktigt det är att vi alla utvecklar våra skills, mitt i arbetslivet.

Grönt landskap
Detta är ett innehåll från Unionen Opinion.

Publicerad 17 juni 2024

Sverige står inför en av de mest omfattande förändringarna på arbetsmarknaden på flera generationer, drivet av digitalisering och klimatet. Men bristen på rätt kompetens är ett allvarligt hinder. En fjärdedel av företagen saknar arbetskraft, och enligt Unionens klubbar är arbetskraftsbristen det största hindret för företagens expansion. Klyftan mellan efterfrågad och tillgänglig kompetens har stora negativa effekter på arbetstagare, arbetsgivare och samhället i stort. 

Samtidigt som det råder kompetensbrist är det svårt för yrkesverksamma att lära nytt mitt i livet. Ekvationen går inte ihop!

Media URL

Vi uppmanar politiken, med arbetsmarknadsminister Johan Pehrson och utbildningsminister Mats Persson i förarsätet att se till att:

Opinion

Partiledarna måste sluta skillgissa!

Se vilka partiledare som kompetensutvecklar sina skills. Och vilka som verkar tro att de redan kan allt…
Opinion

Riksdagsledamötena måste sluta skillgissa!

Hälften av ledarmötena i Sveriges riksdag är inte beredda att flytta för att få jobb. Det är dags att sluta skillgissa.
Opinion

Norra Sverige är bäst på att skillgissa

8 av 10 politiker i norra Sverige har inte funderat på sin kompetensutveckling – dags att sluta skillgissa.
Opinion

Kompetens och omställning

En av Unionens viktigaste frågor är vikten av kompetensfokus. Här har vi samlat många olika artiklar och sidor om kompetensutveckling.

Industrirådet

Demoskops kompetensbehovsundersökning kartlägger och beskriver industrins behov