Det är allvar nu – Omställningsstudiestödet ska inte slarvas bort! 

Unionen kräver att regeringen ger de ekonomiska resurser som den ansvariga myndigheten CSN säger sig behöva för att omställningsstudiestödet ska fungera som det är tänkt.

Detta är ett innehåll från Unionen Opinion.

Publicerad 16 aug. 2023

 

De senaste veckorna har trycket på regeringen ökat från flera olika håll. Ledarsidor från båda sidor av det politiska fältet har höjt tonen och från arbetsmarknadens parter är kritiken hård. Det handlar om statens åtagande för den gemensamma vårdnad som gäller för omställningsstudiestödet. En av de mest centrala delarna i den överenskommelse om trygghet, omställning och flexibilitet som träffades mellan arbetsmarknadens parter och staten 2021.   

Det ekonomiska stödet för kompetensutveckling och omställning visade sig vara mycket populärt, något som vi från Unionen har haft en god kunskap om och därför inte överraskades av de tusentals ansökningar som har kommit till CSN det senaste året. Kunskapen om det stora intresse och behov som finns är också anledningen till att förbundet har drivit kravet, själva och tillsammans med andra sedan Unionen bildades.   

Därför är det oacceptabelt om regeringen inte gör allt för att lösa de brister som drabbar enskilda medlemmar och andra löntagare, när ansökningar fastnar i administrativt tröskverk. Unionen arbetar hårt för att stötta staten och dess myndigheter med tolkning och tillämpning men det räcker inte. Unionen kräver också att regeringen ger de ekonomiska resurser som den ansvariga myndigheten CSN, säger sig behöva för att omställningsstudiestödet ska fungera som det är tänkt. Att enskilda får vänta orimligt länge på svar och på beslut är oacceptabelt. Många enskilda hamnar i ekonomiska trångmål och blir oförmögna att planera sin nära framtid. Kan jag studera, eller inte.  

CSN gör själva bedömningen att det med nuvarande ekonomiska resurser resulterar i att 600 miljoner kronor av anslaget för 2023 fryser inne. Det är än värre för 2024 då utsikterna är dystrare. Med nuvarande resurser väntas två miljarder kronor av 2024 års anslag på 2,84 miljarder kronor att gå tillbaka till statskassan. 

Inför studier nu på höstterminen, har hittills ca 22 000 personer sökt omställningsstudiestöd . Av dessa har ca 3000 personer fått besked om beslut. Ca 700 av dessa har fått sin ansökan godkänd och beviljad. Fler än 19 000 ansökningar väntar alltså fortfarande besked inför hösten. En hösttermin som 2023 börjar för många i månadsskiftet augusti-september.  

Var så säkra - Unionen kräver, tillsammans med många andra, att regeringen i höstbudgeten, statens budget för 2024 skjuter till de ekonomiska resurser som reformen kräver. Gemensam vårdnad om en historisk arbetsmarknadsreform är ett heltidsarbete. Inte något som sköts med vänsterhanden när tid och lust finnes!

ML

Martin Linder

Förbundsordförande