Kraftigt förstärkta möjligheter till omställning ökar anställningstryggheten 

Den 8 juni sa riksdagen ja till att förändra lagen om anställningsskydd (LAS) samt att införa ett helt nytt studiestöd för yrkesverksamma och stöd för att stärka individens framtida ställning på arbetsmarknaden. 

Detta är ett innehåll från Unionen Opinion.
Martin Wästfelt och Martin Linder

Publicerad 08 juni 2022

Det är glädjande att riksdagen nu beslutat om den här historiska reformen för trygghet, omställning och anställningsskydd. Det kommer att stärka tjänstemännens anställningstrygghet och förbättra svensk konkurrenskraft.

Ett förstärkt omställningssystem väger upp för förändringarna i arbetsrätten. Kraftfullt förbättrade möjligheter till kompetensutveckling är avgörande för individens trygghet på arbetsmarknaden.

Ekonomi har länge varit ett stort hinder för tjänstemän att sätta sig i skolbänken. Men det nya omställningsstudiestödet får du upp till 80 procent av lönen under upp till ett år. Även den som är visstidsanställd eller jobbar deltid har möjlighet att ta del av stödet.  

Individen väljer själv vad den vill plugga i syfte att stärka sin ställning på arbetsmarknaden. Det kan handla om att utvecklas i befintligt arbete eller stärka sin kompetens för att kunna byta arbete eller bransch. Det här är en stor trygghet för Unionens medlemmar. 

Lagen om anställningsskydd , LAS, ändras bland annat genom att en uppsägning från arbetsgivarens sida ska grunda sig på sakliga skäl . Sakliga skäl ska kunna vara arbetsbrist eller förhållanden som hänför sig till arbetstagaren personligen.  

Andra förändringar är att arbetsgivaren får undanta tre arbetstagare från turordningen vid arbetsbrist och att en anställning inte ska bestå vid tvist om giltigheten av en uppsägning .  

Sammanfattningsvis behålls anställningsskyddet, men arbetsgivarna kan undanta några fler anställda som de anser som extra viktiga för att verksamheten ska fungera. Det handlar alltså inte om att arbetsgivaren kan peka på vilka som ska sägas upp utan vilka som ska stanna.

Martin Linder
Förbundsordförande 
Martin Wästfelt
Förhandlingschef

Unionen

2022-06-08

Info icon Shape info icon

Fakta: Trygghetsöverenskommelsen 

De nya reglerna för anställningstrygghet bygger på parternas Trygghetsöverenskommelse, även kallad LAS-överenskommelsen. Nya regler i lag och avtal är tänkta att börja gälla 1 oktober 2022.  

Läs mer här.