Kortare handläggningstider kräver förenklad lagstiftning

Bra med beslutade regelförenklingar för omställningsstudiestödet – men avgörande att även förenklad lagstiftning snabbt kommer på plats.

Detta är ett innehåll från Unionen Opinion.

Publicerad 05 mars 2024

Förra veckan kom regering med besked om att man ska förenkla reglerna i förordningen så att handläggningstiderna för omställningsstudiestödet blir kortare. Men för att verkligen kunna minska kötiden krävs även att de förenklingar som CSN har föreslagit i lagstiftningen snabbt kan komma på plats. 

Enligt regeringen ska de förenklade reglerna korta handläggningstiderna – som hittills varit alldeles för långa för den som sökt stödet. 

Det är välkommet att förändringarna i förordningen görs. Men det är först när de förenklingar som CSN föreslår i lagstiftningen genomförs - och när CSN har fått ett systemstöd som möjliggör ökad automatisering av handläggningen på plats - som det enligt CSN kommer få större effekt i form av kortade handläggningstider. 

Fram till dess är handläggningen i stort sett manuell, och regeringen kommer med all sannolikhet därför behöva skjuta till ökade resurser för att CSN ska klara av att hantera söktrycket.  

Regeringen borde ha agerat tidigare och mer kraftfullt för att ge CSN bättre förutsättningar att handlägga omställningsstudiestödet redan när söktrycket vida överträffade prognoserna och handläggningsköerna växte. Det är regeringens ansvar att CSN har förutsättningar att handlägga omställningsstudiestödet på ett effektivt sätt så att sökande får besked i rimlig tid. 

Nu ser vi att varslen ökar på arbetsmarknaden och en konjunkturnedgång kan öka behoven av omställning, samtidigt som kompetensbristen kvarstår.  

Omställningsstudiestödet har förutsättningar att lösa betydande delar av kompetensbristen på arbetsmarknaden, men om dessa barnsjukdomar får vara kvar i flera år riskerar vi hela reformens trovärdighet. 

PH

Peter Hellberg

Förbundsordförande