Målgång för trygghetsöverenskommelsen

Idag, den 22 juni 2022, är en historisk dag. Äntligen är trygghetsöverenskommelsen i hamn genom att parterna har undertecknat det så kallade huvudavtalet.

Detta är ett innehåll från Unionen Opinion.
Martin Wästfelt

Publicerad 21 juni 2022

Idag har historia skrivits på svensk arbetsmarknad. Arbetsmarknadens parter, i form av PTK, där Unionen ingår, LO och Svensk Näringsliv, har äntligen gått i mål med Trygghetsöverenskommelsen.

Genom att underteckna det huvudavtal som innebär en historisk förbättring av individens möjligheter att utveckla sin kompetens, är parterna överens om nya regler om trygghet, omställning och anställningsskydd.

Vägen från förhandlingsstart till färdigt resultat kan liknas vid en berg- och dalbanefärd och det är både stort och glädjande att vi med riksdagens ja till nödvändiga lagförslag och ett huvudavtal på plats nu är i mål.

Det är stort att parterna än en gång löst en komplex, utmanande och omfattande fråga genom att förhandla och komma överens. Genom det breddar vi nu synen på anställningstrygghet till att också handla om den trygghet som ligger i möjligheten att utvecklas i sitt nuvarande jobb eller för ett jobb man vill ha i framtiden. Avtalet är helt klart ett styrkebesked för den svenska modellen .

Det är glädjande för att vi nu har ett läge där förutsättningarna för kraftigt förbättrade möjligheter till kompetensutveckling är på plats. Att gå från studentliv till kompetensliv och ha möjlighet att studera med lön mitt i yrkeslivet är avgörande för Unionens medlemmars trygghet och ställning på arbetsmarknaden.

Reformen innebär också stora förbättringar av visstidsanställdas möjligheter till omställning och utbildning under arbetslivet.

PTK :s webbsida kan du läsa mer och ta del av huvudavtalet i sin helhet.

Arbete återstår för att trygghetsöverenskommelsen ska nå sin fulla potential. Bland annat behöver vi fortsätta uppmana politiker och lärosäten till att ta sina respektive ansvar. Unionen har ett antal förslag på vilka förändringar som är nödvändiga för att trygghetsöverenskommelsen ska bli så bra som den är tänkt att vara.

Martin Wästfelt
Förhandlingschef
Unionen

2022-06-22