Chefsekonomen: Kompetensbristen gör att företagen övervintrar personal

Så kallad ”labour hoarding”, eller övervintring av personal, är ett fenomen som även förekommer på svensk arbetsmarknad. Unionen har undersökt fenomenet och chefsekonom Tobias Brännemo menar att bristen på kompetens är en förklaring till varför det uppstått på svensk arbetsmarknad.

Detta är ett innehåll från Unionen Opinion.
TB

Publicerad 15 sept. 2023

– Många företag tror att konjunkturläget snart förbättras igen och då vill man inte riskera att göra sig av med sin viktigaste resurs - kompetenta medarbetare. I stället för att säga upp personalen i onödan väljer företagen då att behålla den, säger Tobias Brännemo, chefsekonom på Unionen.

Unionen har frågar sina egna klubbar på företag i det privata näringslivet om läget på arbetsplatsen. De har bland annat fått svara på frågor om man valt att behålla medarbetare som under normala omständigheter hade sagts upp på grund av arbetsbrist och varför man gör det.

I undersökningen svarar en av fem klubbar att företaget valt att behålla personal under det senaste halvåret.

Men varför väljer företagen att behålla medarbetare som man i vanliga fall hade sagt upp?

– De främsta orsakerna som klubbarna lyfter är att det kostar pengar att rekrytera och lära upp nya medarbetare. Man lyfter också att det är svårt att hitta rätt kompetens, säger Tobias Brännemo.

Vilka slutsatser drar du av det?

–  Jag tycker att det är klokt att man behåller medarbetarna så länge som det är möjligt, det visar på att man har en långsiktig bemanningsstrategi. Men vår undersökning stärker även bilden av den utbredda kompetensbristen som finns på svensk arbetsmarknad. Det tydliggör än en gång att det finns stora behov av utbildningssatsningar som bättre tillgodoser företagens kompetensbehov, menar Tobias Brännemo.

Finns det något företagen själva kan göra för att komma till rätta med bristen på kompetens?

– Ja, förutom att behålla medarbetare kan företagen ta större ansvar för att själva kompetensutveckla befintlig personal. Och det här är ett ypperligt tillfälle. Varför inte passa på att kompetensutveckla personalen nu när man behåller mer personal än vad efterfrågeläget motiverar? Nu bör det finnas tid att avsätta till att fylla på med nya färdigheter, avslutar Tobias Brännemo.

Finns det några risker med att företagen övervintrar personal?

– Vi vill inte ha en situation där kompetensbristen är så stor att det hämmar nödvändig strukturomvandling. Alltså att personal blir kvar för länge i företag som egentligen har ett behov att minska personalstyrkan. Det kan hämma strukturomvandlingen och i längden produktivitetsutvecklingen. Men det är kompetensbristen som är problemet, ”labour hoarding” är bara symptomet.