Moderaterna i regering kan göra mer för fler och bättre jobb i framtidens arbetsliv

När Moderaterna samlas till Sverigemötet i Stockholm har Unionen några medskick.

Detta är ett innehåll från Unionen Opinion.

Publicerad 12 april 2024

Som regeringens största parti behöver ni ta initiativ till förändringar som skapar ett bättre arbetsliv med konkurrenskraftiga företag och medarbetare som trivs och utvecklas på jobbet.

Det är vi, arbetsmarknadens parter, som har det huvudsakliga ansvaret för arbetslivets sätt att fungera. Men som regering har ni en viktig roll eftersom det är politiken som ger förutsättningar för ett hållbart arbetsliv med fler och växande företag. Detta inte minst i en tid då Sverige som land har stora utmaningar att hantera, men där det också finns många möjligheter. Den gröna omställningen har gett svenska, konkurrenskraftiga företag en möjlighet att ytterligare stärka sin position genom innovation och kompetenta medarbetare. Digitalisering och automatisering har tjänat svenska företag väl då vi har en hög datorvana och digital innovationsförmåga. Men vårt försprång mot andra kan bara upprätthållas genom uthållighet.

Kompetensgapet måste minska och Sverige måste investera för framtiden!

@Elisabeth Svantesson, som finansminister har du nycklar till framtiden. Det livslånga lärandet har gått från att främst reflektera personlig drivkraft till att handla om nödvändig omställning till ett hållbart samhälle med stärkt konkurrenskraft och anställningstrygghet. Anställda behöver kompetensutveckling och vidareutbildning samtidigt som arbetsgivare är i behov av ny kompetens. Hur fyller vi det kompetensgapet? Där har omställningsstudiestödet en avgörande betydelse. Det behöver ges förutsättningar att nå sin potential genom en smidigare handläggning samtidigt som högskolor och universitet får bättre ekonomiska förutsättningar för att möta kompetensbehovet. Det är en reform med ett långsiktigt ekonomiskt åtagande. Det viktigt att finanspolitiskt betona betydelsen av reformen för att säkerställa omställningsstudiestödets legitimitet.

Investera för framtiden!

@Elisabeth Svantesson, som finansminister har du också verktygen för att rusta Sveriges konkurrenskraft genom fler investeringar. Det finanspolitiska ramverket måste anpassas för att möjliggöra nödvändiga offentliga satsningar på infrastruktur, utbildning, energi och klimat. Och det brådskar. Genom att tillåta temporära underskott, höja skuldankaret och utöka Finanspolitiska rådets mandat kan vi säkerställa att Sverige kan möta de utmaningar vi står inför.

Bevara flexibiliteten i sjukförsäkringen!

@Anna Tenje, som socialförsäkringsminister har du ett viktigt ansvar för ett välmående arbetsliv. Unionen, med fler än 700 000 medlemmar, är oroade över den inskränkning av flexibilitet i sjukförsäkringen som nu föreslås och som kommer att innebära att våra sjukrivna medlemmar får betydligt sämre förutsättningar att rehabiliteras tillbaka till sitt ordinarie arbete. I tider av kompetensbrist och matchningsproblematik är det en förlust inte bara för individen utan även för arbetsgivaren och samhället i stort.

Med det här sagt, så hoppas jag att ni får ett bra Sverigemöte. Unionen är inte på plats i år men vi finns tillgängliga för att samtala om goda förslag och idéer där svenska löntagare och företag hanterar möjligheter och utmaningar med framtidstro och en trygghet på riktigt. En förutsättning för fler jobb i framtidens arbetsliv!

PH

Peter Hellberg

Förbundsordförande