Jobben med högsta ingångslönerna!

Vilket yrke ska du satsa på? Här är jobben med de högsta ingångslönerna. I topp hamnar spelutvecklare, systemutvecklare, och systemtestare, enligt Unionens statistik.

Detta är ett innehåll från Unionen Opinion.

Publicerad 04 april 2023

ung person med hög ingångslön

När du funderar på vad du ska bli här näst är det viktigt att göra ett val utifrån vad du kan tänkas trivas med, men självklart spelar lönen också roll. Bäst jobbutsikter och lönechans har ett antal yrken inom IT. Här är konkurrensen om kompetent arbetskraft stor, vilket driver upp ingångslönerna. Lägst ingångslön bland privatanställda tjänstemän har kundservice-personal och apotekstekniker.

Ingångslönerna är från 2022 och anges i ett spann eftersom de kan skilja sig åt beroende på bransch, geografiskt läge, jobbets komplexitet och tidigare erfarenhet.

Hittar du något du blir sugen på, så kan du söka din drömutbildning på antagning.se för högskola och universitet, eller yrkeshogskolan.se.


1. Utvecklare inom spel och digital media

Utvecklaren jobbar med att utveckla och programmera spel och andra interaktiva medier med grafik och digitala animationer. Man är ofta projektledare, med ansvar för ekonomi och deadlines. Ingångslönen ligger enligt Unionens statistik på mellan 36 000 och 43 000 kronor. Medellönen ligger sedan på 46 300, enligt SCB. Och Arbetsförmedlingen bedömer att yrket har mycket goda jobbutsikter inom fem år.

2. Systemutveckling

Ingångslönen för nyexaminerade inom systemutveckling ligger på mellan 35 000 och 43 000 kronor, enligt Unionens lönestatistik . Exempel på yrkestitlar man kan ha här är systemutvecklare, programmerare, systemanalytiker och webbutvecklare.
Medellönen för systemutvecklare är enligt SCB 46 500 kronor. Enligt Arbetsförmedlingen har yrket mycket goda jobbutsikter.

3. Systemtestare

En systemtestare programmerar, dokumenterar och genomför tester av enskilda programvaror i utvecklings- eller förvaltningsprojekt. 
Ingångslönen för 25–29-åringar ligger på mellan 35 000 och 43 000 kronor. Medellönen är enligt SCB 44 200 kronor. Och på fem års sikt bedömer Arbetsförmedlingen att systemtestare har stora jobbmöjligheter.

4. Konstruktionsarbete

Den här yrkesbenämningen inkluderar jobb som konstruktör eller ingenjör inom bygg, maskin och gruvindustrin. Ingångslönerna ligger på mellan 35 000 och 43 000 kronor. Medellönen för en konstruktör inom bygg och anläggning är 42 500, medan en konstruktör inom elkraft tjänar 43 300 kronor i genomsnitt, enligt SCB. Arbetsförmedlingen bedömer att yrket har goda jobbutsikter de närmaste åren.

5. Apotekare

En apotekare kan självklart jobba på ett apotek, men även inom läkemedelsindustrin och på myndigheter som Läkemedelsverket och E-hälsomyndigheten. Ingångslönen är 35 000 till 41 000 kronor, och medellönen ligger sedan 39 500 i månaden, enligt SCB. Som apotekare har du stora möjligheter att få jobb, enligt Arbetsförmedlingen.

Utbildning till apotekare omfattar fem års studier på universitetsnivå, och ger en apotekarexamen som är en yrkesexamen.

Visste du att: Med omställningsstudiestödet kan du plugga med lön.