Centerpartiet, agera för mer kompetensutveckling, då klarar vi den gröna omställningen

Första helgen i februari träffas Centerpartiet för extrastämma och kommundagar och här är Unionens medskick.

Detta är ett innehåll från Unionen Opinion.
Martin Linder

Publicerad 02 feb. 2023

Sverige står inför en omvälvande grön omställning. Många svenska företag och deras medarbetare har antagit klimatutmaningen. Men för att omställningen ska bli verklighet behöver vi också förstå att det ställer helt nya krav på medarbetarnas kompetens. För att lyckas behöver högskolor och universitet bli bättre på att erbjuda kortare och bättre anpassade utbildningar för den som jobbar.

Framtiden ligger i den gröna omställning som hela samhället behöver vara en del av. Företag måste ändra beteende för att klara klimatmålen. I denna omställning förändras också arbetsmarknaden vilket medför förändrade kompetenskrav. Därför är det avgörande att företagen erbjuder sina medarbetare den kompetensutveckling som är nödvändig för att klara omställningen med bibehållen eller förbättrad konkurrenskraft i det nya gröna samhället. Men det är inte tillräckligt. Samhället behöver också skapa bättre möjligheter att uppdatera sin kompetens vid högskolor och universitet.

I helgen samlas Centerpartiet för partiledarval och kommundagar i Helsingborg. Centerpartiet har varit en viktig länk i arbetet för att det nya omställningsstudiestödet för yrkesverksamma kom på plats hösten 2022. Stödet innebär kraftigt förbättrade ekonomiska möjligheter bland andra till den som vill stärka och utveckla sin kompetens via högskolor och universitet. Om omställningsstudiestödet ska nå sin potential är det viktigt att det finns relevanta och smidiga vägar till studier. Det kan bland annat ske genom bättre validering, eller med ett annat uttryck tillgodoräknande av yrkeskunskaper hen har skaffat genom erfarenhet. Likaså behöver utbildnings- och kursutbudet vara flexibelt och bättre anpassat till det behov och den efterfrågan av kompetens som möjliggör den gröna omställningen.  

Här är fyra viktiga förslag som Centerpartiet kan driva, som gör skillnad:

  • Tillsätt en ny offentlig utredning med uppdrag att reformera högskolans resurstilldelningssystem.

  • Inför snarast varaktiga öronmärkta resurser för utbildningar riktade till yrkesverksamma, utöver takbeloppet.

  • Inför permanenta särskilda sökbara resurser för utveckling av vidareutbildning vid sidan av den ordinarie resurstilldelningen.

  • Ökad flexibilitet i antagningen till högre utbildning.

Agera för att omställningsstudiestödet ska nå sin potential och att fler som jobbar ska förbättra sin kompetens. Det är en av flera avgörande förutsättningar för att Sverige ska vara ledande i den gröna omställningen till ett hållbart samhälle!  

Martin Linder

Förbundsordförande