Varför behövs nya omställningsstudiestödet? 

Det nya omställningsstudiestödet är här för att stanna, det skriver PTK, där Unionen ingår, tillsammans med LO och Svenskt Näringsliv på Expressen debatt 20 januari.  

Detta är ett innehåll från Unionen Opinion.
kompetens

Publicerad 20 jan. 2023

Omställningsstudiestödet är en innovation på svensk arbetsmarknad – en innovation som har mejslats fram under lång tid mellan arbetsmarknadens parter och som har både den tidigare och den nuvarande regeringens fulla stöd. 

Varför tycker arbetsmarknadens parter att stödet behövs? 

  • Stödet är en möjlighet för den som vill stärka sin kompetens inom det område man redan arbetar eller inom ett nytt område för att kunna byta jobb.  

  • Det förbättrar kompetensförsörjningen och rörligheten på arbetsmarknaden – vilket Sverige så väl behöver för att vara ett konkurrenskraftigt land med förutsättningar att skapa välstånd.  

  • Omställningsstudiestödet är efterfrågat av såväl företag som anställda. Det kommer leda till ökad rörlighet på arbetsmarknaden i trygga former.  

  • Det är en förutsättning för att svensk arbetsmarknad ska kunna möta framtidens behov. 

Därför är både arbetsgivare, fack och staten med all rätt engagerade i att vi har väl fungerande stöd för omställning, inklusive studiestöd. 

Få sökande uppfyller hittills villkoren för stödet 

Debattörerna lyfter att över 20 000 personer har hittills sökt stödet, CSN har avgjort fler än 4 000 ansökningar och nästan 500 sökande har än så länge fått stödet beviljat.  De menar att en förklaring är att avslagen främst handlar om sökande som inte uppfyller villkoren och därför inte tillhör målgruppen för stödet.   

Inför nästa ansökningsomgång som öppnar 1 april är det nu viktigt att den som vill söka stödet redan nu tar hjälp från en omställningsorganisation och där få både vägledning, råd och ett yttrande som tydliggör både för individen och CSN om man bör vara berättigad att få stöd.