Ambitioner finns, men resurser saknas till utbildning för yrkesverksamma

Lärosäten uppmanas skynda på utvecklingen av utbildningar för yrkesverksamma, men de ser själva hinder för detta. Hinder som regeringen måste riva.

Detta är ett innehåll från Unionen Opinion.
ML

Publicerad 17 mars 2023

Den 1 april öppnar CSN nästa ansökningsomgång för omställningsstudiestödet, men för att landets lärosäten ska kunna ta emot de många yrkesverksamma som vill studera och tillgodose deras behov krävs en rad åtgärder.

Universitetskanslersämbetet (UKÄ) har i en färsk rapport analyserat lärosätenas utbildningsutbud relaterat till omställningsstudiestödet. Universiteten och högskolorna uppmanas att ”intensifiera sitt arbete med att utveckla utbudet för yrkesverksamma”. Men i lärosätenas egna svar framkommer tydligt att det finns hinder på vägen i form av utformningen av resurstilldelningssystemet, takbelopp och bristande långsiktighet när det gäller medel för livslångt lärande och omställning.

Det är precis samma stötestenar som Unionen envist fortsätter att lyfta med politiker när vi träffar dem i deras hemlän, i riksdagshuset eller på Rosenbad.

Unionen vill att det:

  • Tillsätts en ny offentlig utredning med uppdrag att reformera högskolans resurstilldelningssystem.
  • Snarast införs varaktiga öronmärkta resurser för utbildningar riktade till yrkesverksamma, utöver takbeloppet.
  • Införs permanenta särskilda sökbara resurser för utveckling av vidareutbildning vid sidan av den ordinarie resurstilldelningen.
  • Blir en ökad flexibilitet i antagningen till högre utbildning.

Omställningsstudiestödet innebär fantastiska möjligheter för yrkesverksamma att vässa sin kompetens – eller att helt byta bana i arbetslivet. Vi fackförbund och arbetsgivarna är eniga om att detta gynnar individ och samhälle, stärker landets konkurrenskraft och bidrar till en ökad rörlighet på arbetsmarknaden under trygga former. Vi vet också att det bland Unionens medlemmar finns en stor efterfrågan på vidareutbildning.

När omställningsstudiestödet är fullt utbyggt kommer 40 000 yrkesverksamma kunna studera varje år. Några lärosäten är redan på god väg när det gäller utvecklingen av utbildningsplatser för yrkesverksamma; Luleå tekniska universitet, Örebro universitet och Mälardalens universitet har fått 30 miljoner kronor från KK-stiftelsen för att ta fram nya utbildningar inom bland annat processindustri, råvaruförsörjning, elektrifiering, digitalisering och automation.

Målsättningen är tydlig: ”Genom att erbjuda kompetensutveckling på avancerad nivå för framför allt yrkesverksamma möjliggörs den gröna omställningen och svensk industri behåller sin konkurrenskraft.”

Vi instämmer till fullo med de tre universiteten, även om behovet av kompetensutveckling så klart inte stannar vid industrin.

Det är mycket välkommet att det tas initiativ på lärosätena vad gäller utbildningar för yrkesverksamma – men det återstår ännu en hel de arbete, och framför allt resurser, för att omställningsstudiestödet ska nå sin fulla potential.

Martin Linder

Förbundsordförande