Rätt till föräldraledighet

Alla föräldrar har en lagstadgad rätt att vara föräldralediga. Under tiden har du kvar din anställning och de rättigheter som följer med den.

Föräldraledighet innebär tjänstledighet enligt föräldraledighetslagen. Rätten att vara föräldraledig omfattar alla arbetstagare oavsett anställningsform. Om du vill utnyttja din rätt till föräldraledighet ska du anmäla det till arbetsgivaren minst två månader före ledighetens början eller om så inte kan ske, så snart som möjligt. Arbetsgivaren behöver inte bevilja din föräldraledighet utan det räcker med att du meddelar att du ska vara föräldraledig.

Det kan du förslagsvis göra genom att skriva e-post eller ett brev minst två månader före föräldraledighetens början. Ange att du vill vara föräldraledig, informera om vilken period ledigheten planeras pågå, skriv under och skicka eller lämna det till arbetsgivaren. Spara en kopia på brevet för säkerhets skull. Du har rätt att vara föräldraledig i tre perioder per kalenderår, men om du är överens med arbetsgivaren går det att fördela ledigheten över fler perioder. Efter att barnet är 18 månader har du bara rätt att nyttja dagar med rätt föräldrapenning.

Din arbetsgivare kan inte ändra dina arbetsuppgifter eller säga upp dig utan förhandling och sakliga skäl . Om du skulle få problem med din anställning i samband med din föräldraledighet, kontakta klubben på din arbetsplats eller ring Unionen. Se till att du har ett skriftligt anställningsavtal av vilket det framgår på vilken tjänst du är anställd och om möjligt gärna en arbetsbeskrivning som beskriver vilka dina huvudsakliga arbetsuppgifter är.

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg