Permission – kort ledighet med lön

När det finns kollektivavtal finns det också regler som beskriver rätten till kortare ledighet utan löneavdrag.

Permission betyder kort ledighet med lön och beviljas av arbetsgivaren på ansökan av tjänstemannen. Skrivningarna i avtalen kan vara olika, därför måste du börja med att kolla vad som står i just ditt avtal. Du hittar det oftast under rubriken permission.

Permission beviljas i regel endast för del av arbetsdag. Vedertagna sådana anledningar är läkar- och tandläkarbesök. I särskilda fall kan permission beviljas även för en eller flera dagar till exempel vid hastigt påkommande sjukdomsfall inom tjänstemannens familj eller nära anhörigs dödsfall.

Lagen om ledighet för närståendevård ger dig rätt till ledighet för vård av närstående. Då är det dock fråga om tjänstledighet, det vill säga ledighet utan lön.

Eget bröllop och egen 50-årsdag är vedertagna anledningar för permission.

För påsk-, midsommar- och julafton som inte är sedvanliga fridagar bör permission beviljas om det kan ske utan olägenhet för verksamheten vid företaget.

Behöver du hjälp med tolkning av ditt kollektivavtal , vad som gäller hos din arbetsgivare eller blir nekad permission utifrån grunderna i avtalet, kan du vända dig till din fackklubb eller kontakta Unionen.

När det saknas kollektivavtal är denna ledighetsrätt inte reglerad. Ibland kan det finnas en praxis eller uttalat i en personalhandbok eller policy på arbetsplatsen.

Lägg till ny kommentar

Hjälpte informationen på denna sida dig?