Permission – kort ledighet med lön

När det finns kollektivavtal finns det också regler som beskriver rätten till kortare ledighet utan löneavdrag. Exempel på situationer är hastigt påkommande sjukdomsfall inom familjen, nära anhörigs dödsfall och begravning.

Permission betyder kort ledighet med lön och beviljas av arbetsgivaren efter ansökan av dig som anställd. Skrivningarna i avtalen kan vara olika, därför måste du börja med att kolla vad som står i just ditt avtal. Du hittar det oftast under rubriken permission.

I regel beviljas permission endast för del av arbetsdag. I särskilda fall kan permission beviljas även för en eller flera dagar, till exempel vid hastigt påkommande sjukdomsfall inom familjen, nära anhörigs dödsfall och begravning. Andra situationer då permission kan beviljas är till exempel läkar- och tandläkarbesök, eget bröllop och egen 50-årsdag. Vid arbetsrelaterade skador är det rimligt att permission beviljas för besök hos läkare, kiropraktor, sjukgymnast eller liknande. 

Lagen om ledighet för närståendevård ger dig rätt till ledighet för vård av närstående. Då är det dock fråga om tjänstledighet, det vill säga ledighet utan lön.

Om påsk-, midsommar- och julafton normalt sett inte är lediga dagar på företaget bör permission beviljas, om det kan ske utan olägenhet för verksamheten.

Behöver du hjälp med tolkning av ditt kollektivavtal , vad som gäller hos din arbetsgivare eller blir nekad permission utifrån grunderna i avtalet, kan du vända dig till din fackklubb eller kontakta Unionen.

När det saknas kollektivavtal är rätten till permission normalt inte reglerad. Ibland kan det finnas en praxis eller uttalat i en personalhandbok eller policy på arbetsplatsen.

Personaliserat innehåll

Om permission i ditt kollektivavtal

Läs vad som står om permission i ditt kollektivavtal.

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg