Arbete på obekväm arbetstid och ob-ersättning

Om du arbetar obekväm arbetstid är din ordinarie arbetstid helt eller delvis schemalagd till kvällar och helger. För att du ska ha rätt till extra ersättning för den del av din arbetstid som är förlagd ”obekvämt” krävs att din arbetsplats omfattas av ett kollektivavtal där detta är reglerat.

Ob-ersättning brukar användas som ett samlande begrepp för ersättningar som betalas för ordinarie arbete på obekväm arbetstid, det vill säga kvällar, nätter och helger. Begreppet ”obekväm arbetstid” förekommer dock inte i Unionens kollektivavtal , utan benämns ofta ”förskjuten arbetstid”. Regler om ersättning när du arbetar på förskjuten arbetstid (ob-ersättning) finns i Unionens kollektivavtal under "Ersättning för arbete på förskjuten arbetstid".

Regler för förskjuten arbetstid (obekväm arbetstid)

Din arbetsgivare kan förskjuta din arbetstid och förlägga hela eller delar av den till obekväma arbetstider. Du bör få information om detta senast 14 dagar i förväg. Arbetsgivaren bör också informera dig om hur länge arbetstiden kommer att vara förskjuten. Ibland kan skrivningar i kollektiv- eller anställningsavtal begränsa din arbetsgivares möjlighet att förskjuta din arbetstid.

Obekväm eller förskjuten arbetstid ska inte förväxlas med övertid, som din arbetsgivare kan beordra för akuta oplanerade händelser. Övertid kan också vara förlagd till obekväma arbetstider, men då arbetar du utöver din ordinarie arbetstid och får normalt enbart övertidsersättning.

Ersättning för förskjuten (obekväm) arbetstid - ob-ersättning

Ersättningen kan variera en del utifrån vilket kollektivavtal som tillämpas på din arbetsplats, så det är viktigt att du kollar upp vad som gäller. Om du vet att din arbetsplats omfattas av ett kollektivavtal med Unionen samt vilket avtal det är, så kan du hitta detta här på webbplatsen under Sök kollektivavtal. Ersättning för förskjuten arbetstid hittar du i den delen av kollektivavtalet som benämns ”Allmänna anställningsvillkor”. Om du inte vet vilket kollektivavtal som din arbetsplats omfattas av, så kan du istället logga in. Då får du automatiskt besked om vilket kollektivavtal du ska titta i.

Övertid ersätts enligt kollektivavtalet med högre ersättning än förskjuten arbetstid. Du kan inte samtidigt få ersättning för förskjuten (obekväm) arbetstid och övertidsersättning.

Om det saknas kollektivavtal har du ingen rätt till extra ersättning för arbete på obekväm arbetstid om du inte själv avtalat om det.

Den vanligaste ersättningen för arbete på obekväm arbetstid

Vardagkvällar klockan 18.00 - 24.00

I de flesta avtalen är ersättningen månadslönen dividerad med 600 under vardagkvällar klockan 18.00 – 24.00.

Exempel

Anta att du har en månadslön på 25 000 kronor och enligt ditt ordinarie schema tre arbetspass, måndag - onsdag, som ligger mellan klockan 12.00 och 20.00, det vill säga 6 timmar av dessa timmar är förlagda på obekväm arbetstid. Din ersättning utöver ordinarie lön för dessa timmar blir:

6 timmar x 25 000 kronor/600 = 250 kronor

Nätter klockan 00.00 - 07.00

I de flesta avtalen är ersättningen månadslönen dividerad med 400 under nätter måndag till lördag klockan 00.00 - 07.00.

Observera att under perioden klockan 00.00 - 05.00 är det nattvila och normalt inte tillåtet att arbeta. Genom kollektivavtal kan det dock vara tillåtet att arbeta även dessa timmar.

Exempel

Anta att du har en månadslön på 25 000 kronor och enligt ditt ordinarie schema ett arbetspass, måndag - tisdag, som ligger mellan klockan 19.00 och 02.00. Det innebär att 5 timmar av dessa timmar är förlagda på obekväm arbetstid på kvällstid och två av timmarna är förlagda till obekväm arbetstid natt. Din ersättning utöver ordinarie lön för dessa timmar blir:

5 timmar x 25 000 kronor/600 = 208 kronor samt
2 timmar x 25 000 kronor/400 = 125 kronor

 

Totalt: 208 kronor + 125 kronor = 333 kronor

Lördagar och söndagar

I de flesta avtalen är ersättningen månadslönen dividerad med 300 under perioden lördag klockan 07.00 till söndag klockan 24.00.

Exempel

Anta att du har en månadslön på 30 000 kronor och enligt ditt ordinarie schema har du ett arbetspass en lördag klockan 10.00 -16.00, det vill säga hela passet är förlagt till obekväm arbetstid. Din ersättning utöver ordinarie lön för dessa timmar blir:

6 timmar x 30 000 kronor/300 = 600 kronor

Storhelger

I de flesta avtalen är ersättningen per timme månadslönen dividerad med 150 under storhelger som till exempel jul, nyår, påsk, midsommar med mera. Exakt vilka klockslag som gäller för ersättningen kan variera en hel del mellan olika kollektivavtal, så det är viktigt att du kollar upp det i det avtal som gäller på din arbetsplats.

Exempel

Anta att du har en månadslön på 20 000 kronor och enligt ditt ordinarie schema har du ett arbetspass en nyårsdag klockan 11.00 - 18.00, det vill säga hela passet är förlagt till obekväm arbetstid. Din ersättning utöver ordinarie lön för dessa timmar blir:

7 timmar x 20 000 kronor/150 = 933 kronor

Lägg till ny kommentar

Hjälpte informationen på denna sida dig?