Arbete på obekväm arbetstid och ob-ersättning

Här hittar du information om obekväm arbetstid (förskjuten arbetstid) och regler i kollektivavtal för extra ersättning om du jobbar på obekväm arbetstid.

Vad betyder obekväm arbetstid och vad är ob-ersättning?

Om du arbetar obekväm arbetstid innebär det att din ordinarie arbetstid helt eller delvis är schemalagd till kvällar och helger. Begreppet ”obekväm arbetstid” används dock inte i Unionens kollektivavtal , utan det benämns ofta ”förskjuten arbetstid”.

Ob-ersättning brukar användas som ett samlande begrepp för ersättningar som betalas för ordinarie arbete på obekväm arbetstid, det vill säga kvällar, nätter och helger. Regler om ersättning när du arbetar på förskjuten arbetstid (ob-ersättning) finns i Unionens kollektivavtal under rubriken "Ersättning för arbete på förskjuten arbetstid".

Regler för förskjuten arbetstid (obekväm arbetstid)

Din arbetsgivare kan förskjuta din arbetstid och förlägga hela eller delar av den till obekväma arbetstider. Du bör få information om detta senast 14 dagar i förväg. Arbetsgivaren bör också informera dig om hur länge arbetstiden kommer att vara förskjuten. Ibland kan skrivningar i kollektiv- eller anställningsavtal begränsa din arbetsgivares möjlighet att förskjuta din arbetstid.

Obekväm eller förskjuten arbetstid ska inte förväxlas med övertid, som din arbetsgivare kan beordra för akuta oplanerade händelser. Övertid kan också vara förlagd till obekväma arbetstider, men då arbetar du utöver din ordinarie arbetstid och får normalt enbart övertidsersättning .

Ersättning för förskjuten (obekväm) arbetstid - ob-ersättning

För att du ska ha rätt till extra ersättning för arbete på obekväm arbetstid  krävs att din arbetsplats omfattas av ett kollektivavtal där det är reglerat. Ersättningen kan variera en del utifrån vilket kollektivavtal som tillämpas på din arbetsplats, så det är viktigt att du kollar upp vad som gäller. Direktlänk till ditt kollektivavtal. Ersättning för förskjuten arbetstid hittar du i den delen av kollektivavtalet som benämns ”Allmänna anställningsvillkor”. 

Övertid ersätts enligt kollektivavtalet med högre ersättning än förskjuten arbetstid. Du kan inte samtidigt få ersättning för förskjuten (obekväm) arbetstid och övertidsersättning.

Om det saknas kollektivavtal har du ingen rätt till extra ersättning för arbete på obekväm arbetstid om du inte själv avtalat om det.

Den vanligaste ersättningen i kollektivavtal för arbete på obekväm arbetstid

Vardagkvällar klockan 18.00 - 24.00

I de flesta avtalen är ersättningen månadslönen dividerad med 600 under vardagkvällar klockan 18.00 – 24.00.

Exempel

Anta att du har en månadslön på 25 000 kronor och enligt ditt ordinarie schema tre arbetspass, måndag - onsdag, som ligger mellan klockan 12.00 och 20.00, det vill säga 6 timmar av dessa timmar är förlagda på obekväm arbetstid. Din ersättning utöver ordinarie lön för dessa timmar blir:

6 timmar x 25 000 kronor/600 = 250 kronor

Nätter klockan 00.00 - 07.00

I de flesta avtalen är ersättningen månadslönen dividerad med 400 under nätter måndag till lördag klockan 00.00 - 07.00.

Observera att under perioden klockan 00.00 - 05.00 är det nattvila och normalt inte tillåtet att arbeta. Genom kollektivavtal kan det dock vara tillåtet att arbeta även dessa timmar.

Exempel

Anta att du har en månadslön på 25 000 kronor och enligt ditt ordinarie schema ett arbetspass, måndag - tisdag, som ligger mellan klockan 19.00 och 02.00. Det innebär att 5 timmar av dessa timmar är förlagda på obekväm arbetstid på kvällstid och två av timmarna är förlagda till obekväm arbetstid natt. Din ersättning utöver ordinarie lön för dessa timmar blir:

5 timmar x 25 000 kronor/600 = 208 kronor samt
2 timmar x 25 000 kronor/400 = 125 kronor

Totalt: 208 kronor + 125 kronor = 333 kronor

Lördagar och söndagar

I de flesta avtalen är ersättningen månadslönen dividerad med 300 under perioden lördag klockan 07.00 till söndag klockan 24.00.

Exempel

Anta att du har en månadslön på 30 000 kronor och enligt ditt ordinarie schema har du ett arbetspass en lördag klockan 10.00 -16.00, det vill säga hela passet är förlagt till obekväm arbetstid. Din ersättning utöver ordinarie lön för dessa timmar blir:

6 timmar x 30 000 kronor/300 = 600 kronor

Storhelger

I de flesta avtalen är ersättningen per timme månadslönen dividerad med 150 under storhelger som till exempel jul, nyår, påsk, midsommar med mera. Exakt vilka klockslag och dagar som gäller för ersättningen kan variera mellan olika kollektivavtal, så det är viktigt att du kollar upp det i det avtal som gäller på din arbetsplats.

Exempel

Anta att du har en månadslön på 20 000 kronor och enligt ditt ordinarie schema har du ett arbetspass en nyårsdag klockan 11.00 - 18.00, det vill säga hela passet är förlagt till obekväm arbetstid. Din ersättning utöver ordinarie lön för dessa timmar blir:

7 timmar x 20 000 kronor/150 = 933 kronor

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg