Semesterlön

Under semestern har du rätt till ersättning från din arbetsgivare, så kallad semesterlön. För att få betald semester måste du ha tjänat in den.

Shape Created with Sketch.

Förväxla inte semesterlön med semesterersättning:

 • När du tar ut semester får du semesterlön och ett semestertillägg . För att få betald semester måste du ha tjänat in den.
 • När du slutar en anställning får du semesterersättning . Det är betalning du får för semester som du inte tagit ut. 

Räkna ut semesterlön

Här kan du räkna ut semestertillägget du får utöver din ordinarie månadslön i samband med att du tar ut semester.

Vad innebär semesterlön?

Lite förenklat kan man säga att rätten till semesterlön innebär att när du tar ut semester, får du ut din ordinarie månadslön som vanligt och dessutom får du ett lönetillägg ( semestertillägg ) för det antalet semesterdagar som du tar ut under den aktuella månaden.

Hur man räknar semesterlön 

Det finns tre olika modeller för hur semesterlönen ska beräknas. Dels finns det reglerat i kollektivavtal , men om det inte finns kollektivavtal på din arbetsplats, ska någon av semesterlagens två beräkningsmodeller, sammalöneregeln och procentregeln, användas.

Modellerna skiljer sig något åt och det är viktigt att hålla reda på vilka delar av semesterlönen som beräknas på den aktuella månadslönen och vilka delar som beräknas på det som du tjänat in under intjänandeåret, det vill säga det föregående semesteråret.

Observera också att om du bara varit anställd under delar av intjänandeåret, kan det vara så att du inte fullt ut har tjänat in rätten till semesterlön.

Beräkning av semesterlön när det finns kollektivavtal

Om det finns kollektivavtal på din arbetsplats består semesterlönen av

 • Din aktuella månadslön vid den tidpunkten då du tar ut din semester (månadslön och fasta lönetillägg) samt
 • Semestertillägg om 0,8 procent av aktuell månadslön för varje semesterdag samt
 • Semestertillägg om 0,5 procent av de sammanlagda rörliga lönedelar som har betalats ut under intjänandeåret per semesterdag

Rörliga lönedelar i det här sammanhanget omfattar provision, tantiem , bonus , premielön, skift-, jour, beredskaps- och ob-ersättning , det vill säga ersättningar som varierar över tid.

Semestertillägget om 0,8 procent ska betalas ut i samband med semestern. Det sker vanligtvis månaden efter att du tagit ut din semester.

Semestertillägget på rörliga lönedelar (0,5 procent) ska senast betalas ut i slutet av semesteråret (vanligtvis senast 31 mars).

Beräkning av semesterlön enligt sammalöneregeln

Om du arbetar på ett företag utan kollektivavtal används vanligtvis sammalöneregeln för beräkning av semesterlön.

Sammalöneregeln bygger på samma princip som finns i kollektivavtalen, det vill säga semesterlönen består av:

 • Din aktuella månadslön vid den tidpunkten då du tar ut din semester (månadslön och fasta lönetillägg) samt
 • Semestertillägg om 0,43 procent av den aktuella månadslönen för varje semesterdag

Till det kommer även semesterlön på rörliga lönedelar. Den delen av semesterlönen beräknas som 12 procent av den sammanlagda summan av alla rörliga lönedelar som betalats ut under semesteråret.

Rörliga lönedelar i det här sammanhanget omfattar provision, tantiem, bonus, premielön, skift-, jour, beredskap- och ob-ersättning, det vill säga ersättningar som varierar över tid.

Semestertillägget om 0,43 procent ska betalas ut i samband med semestern. Det sker vanligtvis månaden efter att du tagit ut din semester.

Semestertillägget på rörliga lönedelar (12 procent) ska betalas ut senast en månad efter semesterårets slut (vanligtvis senast den 30 april).

Beräkning av semesterlön enligt procentregel

Om det inte finns kollektivavtal på din arbetsplats kan det ibland vara aktuellt att tillämpa procentregel för beräkning av semesterlön. Det sker om du till exempel har en hög andel rörliga lönedelar (mer än 10 procent av den sammanlagda lönen), eller om du har ändrat sysselsättningsgrad mellan intjänandeåret och semestertillfället eller haft varierande sysselsättningsgrad under intjänandeåret.

Om arbetsgivaren använder semesterlagens procentregel, består semesterlönen av

 • 12 procent av den under intjänandeåret sammanlagda utbetalda lönen innan skatt, såväl fast som rörlig lön. Denna summa är den totala semesterlönen. Om du delar summan med 25, får du semesterlönen som ska utbetalas per semesterdag.

Om du har rätt till fler semesterdagar än de lagstadgade, ska procenttalet (12 procent) ökas med 0,48 procent per extra semesterdag.

I löneunderlaget när man använder procentregeln ingår

 • Fast månadslön
 • Fasta månadstillägg
 • Rörlig lön som till exempel provision, bonus, skift-, jour- och arbetsberedskapsersättning
 • Övertids- och restidsersättning

Semesterlön och utbetald kostnadsersättning räknas inte in i underlaget.

Speciell uppräkning sker för semesterlönegrundande frånvaro.

Semesterlönen ska betalas ut i samband med semestern. Det sker vanligtvis månaden efter att du tagit ut din semester.

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg