Anställningsavtal och kontrakt för dig som är chef

Innan du börjar en ny anställning som chef är det viktigt du har någon form av anställningskontrakt. Ett chefskontrakt är en individuell handling och kan se ut på många olika sätt beroende på personliga behov och hur företaget brukar hantera de här frågorna.

Hand skriver på ett dokument

Vem ska skriva ett chefskontrakt?

För dig som är chef finns det ofta anledning att skriva ett personligt chefskontrakt. Det är extra viktigt för dig som jobbar på ett företag utan kollektivavtal eller som inte omfattas av det kollektivavtal som finns. Det gäller dig som är chef och som sitter i direkt företagsledande ställning, till exempel vd, vice vd och vissa personalchefer.

Ett chefskontrakt är en individuell handling och kan se ut på många olika sätt beroende på personliga behov och hur företaget brukar hantera de här frågorna. Det kan också vara mer eller mindre omfattande.

Finns det kollektivavtal på arbetsplatsen kan man välja att reglera vissa delar i ett individuellt kontrakt och i övrigt hänvisa till gällande kollektivavtal. Omfattas du av kollektivavtalet är det alltid grunden. Du kan avtala om bättre villkor i ett personligt kontrakt men villkoren kan aldrig bli sämre än de som är reglerade i kollektivavtalet.

När lagen inte gäller

Du som är chef och sitter i direkt företagsledande ställning eller som tillhör arbetsgivarens familj, omfattas inte heller av Lagen om anställningsskydd , LAS. Det blir då extra viktigt att reglera frågor som har med anställningens upphörande att göra.

Viktigt att reglera i ett anställningsavtal

  • Anställningsform och arbetsuppgifter
  • Löneförmåner och ersättningar utöver den fasta månadslönen
  • Pension och försäkringar
  • Sjuklön
  • Arbetstid och semester
  • Fri bil och övriga förmåner
  • Anställningens upphörande och avgångsvederlag
  • Konkurrensklausul i avtalet
  • Skiljedom vid eventuell tvist

Chefslinjen 0771-344 344

Du får direkt svar på allmänna frågor eller blir hänvisad vidare till våra experter inom:
- Avtalsgranskning
- Rådgivning och förhandlingshjälp

Regionala experter för chefer

Som Sveriges största fackförbund för chefer har vi särskilda ombudsmän för chefer i alla regioner, som är experter inte bara på ledarskap utan också på arbetsmarknaden i din del av landet.

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg