Har du blivit omplacerad, uppsagd eller fått en lönesänkning?

Om du är medlem i facket har din arbetsgivare förhandlingsskyldighet vid alla viktigare förändringar av dina arbets- eller anställningsförhållanden. Om du är medlem och förhandling inte har skett så behöver du kontakta Unionen.

Arbetsgivaren har förhandlingsskyldighet mot facket

Arbetsgivarens förhandlingsskyldighet skiljer sig beroende på om du är medlem i Unionen eller inte och om din arbetsgivare har tecknat kollektivavtal eller inte. Det är också viktigt att du vet att din arbetsgivares förhandlingsskyldighet är mot facket, inte mot dig som individ.

Om du är medlem i Unionen och förhandling inte har skett så behöver du kontakta Unionen.

Medlem och kollektivavtal

Om du är medlem i Unionen och har  kollektivavtal på din arbetsplats ska din arbetsgivare på eget initiativ förhandla med Unionens klubb eller regionkontor innan beslut tas om viktigare förändring av verksamheten. Samma sak gäller för beslut om viktigare förändring av arbets- eller anställningsförhållanden. Detta regleras i lagen om medbestämmande (MBL)11 §.

Unionens förhandlare kontaktar dig eller kallar till möte för att du och alla medlemmar som berörs ska få information och möjlighet till inflytande.

Exempel på förändringar som ska förhandlas enligt medbestämmandelagen är omorganisation, flytt till nya lokaler, nytt provisionslönesystem, omplacering, uppköp av företaget eller chefstillsättning.

I vissa fall gäller tystnadsplikt som begränsar möjligheten till information, så att bara de fackliga förtroendevalda som medlemmarna utsett får insyn före beslutet.

Info icon Shape info icon

Kontaktuppgifter till din klubb

Om det finns  klubb  på arbetsplatsen är det den som sköter förhandlingen med arbetsgivaren och hjälper dig. Logga in på Mitt Unionen för att se kontaktuppgifter till den klubb du tillhör. 

Medlem och kollektivavtal, fast med annat fackförbund

Om du är medlem i Unionen och har  kollektivavtal med ett annat fackförbund på din arbetsplats är din arbetsgivare skyldig att förhandla med Unionen om frågor som särskilt gäller dina arbets- eller anställningsförhållanden. Till exempel lönesänkning, större förändring av arbetsuppgifter eller arbetstider eller omplacering till annan ort.

Det ger större möjlighet till inflytande och mer trygghet att tillhöra det fackförbund som har kollektivavtal på arbetsplatsen.

Medlem utan kollektivavtal

Om du är medlem i Unionen men inte har  kollektivavtal på din arbetsplats är din arbetsgivare skyldig att förhandla med Unionen i frågor som rör uppsägning på grund av arbetsbrist eller en sådan övergång av ett företag eller en verksamhet som omfattas av lagen om anställningsskydd .

Enligt medbestämmandelagens 13 § är arbetsgivaren också skyldig att förhandla med Unionen om alla frågor som gäller dina arbets- eller anställningsförhållanden, till exempel omplacering, lönesänkning eller större förändring av arbetstiderna.

Arbetsgivare utan kollektivavtal har inte förhandlingsskyldighet om allmänna förändringar av verksamheten som nya lokaler, byte av IT-system eller chefstillsättningar, men en skyldighet att informera Unionen om verksamhet och ekonomi enligt medbestämmandelagens 19 a §.

Inte medlem, men kollektivavtal på arbetsplatsen

Om du inte är medlem i Unionen och har  kollektivavtal på din arbetsplats gäller inte arbetsgivarens förhandlingsskyldighet dig.

Tillhör du ett annat fackförbund kan du kontakta din företrädare där och antingen få förhandlingshjälp eller fullmakt att Unionen ska företräda även dig. Det ger större möjlighet till inflytande och mer trygghet att tillhöra det fackförbund som har kollektivavtal på arbetsplatsen.

Är du inte medlem i något fackförbund så kan Unionen inte företräda dig i förhandling . Om du blir uppsagd utan saklig grund, får en lönesänkning eller om arbetsgivaren vägrar att följa någon lagregel så får du själv bekosta advokat för att stämma arbetsgivaren. En anställd som inte är medlem i ett fackförbund har ingen förhandlingsrätt före någon förändring, bara möjlighet att stämma för att få skadestånd i efterhand.

Inte medlem, inget kollektivavtal

Om du inte är medlem i Unionen och inte har kollektivavtal på din arbetsplats kan din arbetsgivare besluta om förändringar av arbets- och anställningsförhållanden utan någon förhandling alls. Arbetsgivaren har ingen förhandlingsskyldighet och du har ingen rätt till information, förhandling eller inflytande.

I det fallet gäller ditt enskilda anställningsavtal och vissa lagregler. Blir du uppsagd, omplacerad med lönesänkning eller saknar din semesterersättning får du själv bekosta advokat och stämma arbetsgivaren för att få det du har rätt till enligt lag.

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg