Anställningsintyg

När en anställning har upphört ska arbetsgivaren utfärda ett anställningsintyg. Du har också rätt att när som helst begära och få ett anställningsintyg.

Anställningsintyget (ibland kallat tjänstgöringsintyg) ska innehålla uppgifter om:

  • var du är anställd, det vill säga hos vilken arbetsgivare,
  • när du började din anställning och
  • din befattning.

Om det finns kollektivavtal har du dessutom rätt att begära tjänstgöringsbetyg som beskriver dina arbetsuppgifter och hur du har utfört dessa.
 

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg