Anställningsintyg

När en anställning har upphört ska arbetsgivaren utfärda ett anställningsintyg. Men du har också rätt att när som helst begära och få ett anställningsintyg.

Anställningsintyget ska innehålla uppgifter om

  • var du är anställd, det vill säga hos vilken arbetsgivare,
  • när du började din anställning och
  • din befattning.

Om det finns kollektivavtal har du dessutom rätt att begära tjänstgöringsbetyg som beskriver dina arbetsuppgifter och hur du har utfört dessa.
 

Nyckelord: 

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Ja Nej