Föräldralön – ersättning utöver föräldrapenningen

Om du är föräldraledig och din arbetsgivare har kollektivavtal kan du få föräldralön från din arbetsgivare. Föräldralön är ersättning utöver föräldrapenning från Försäkringskassan.

Föräldralön från arbetsgivaren

Om det finns  kollektivavtal  på din arbetsplats kan du få så kallad  föräldralön . Föräldralön innebär ekonomisk utfyllnad från din arbetsgivare under en viss tid under föräldraledighet och du får den utöver ersättningen från den lagstadgade föräldraförsäkringen från Försäkringskassan (föräldrapenning).

Försäkringskassan har ett inkomsttak och ett ersättningstak för föräldrapenningen, som innebär att du kan få föräldrapenning motsvarande cirka 80 % av lönen upp till en årslön som motsvarar 10  prisbasbelopp . Avsikten med föräldralönen från arbetsgivaren är att den tillsammans med föräldrapenningen ska ge dig motsvarande cirka 90 % av din lön, oavsett vilken lön du har, om du tar ut full ersättning från  Försäkringskassan.

Kolla med din arbetsgivare om du måste ansöka om föräldralön och vad en sådan ansökan ska innehålla. 

Reglerna för föräldralön finns i kollektivavtalet

Reglerna för  föräldralön  finns i ditt  kollektivavtal . Där kan du läsa vad du har rätt till, vilka krav som finns och hur din föräldralön beräknas. Unionens  kollektivavtal  ger dig rätt till upp till sex månaders  föräldralön , beroende på din anställningstid innan du blev föräldraledig.

Vissa regler gällande föräldralön är olika beroende på vilket  kollektivavtal  du omfattas av. Det som kan skilja sig åt är exempelvis kravet på anställningstid innan föräldraledigheten, hur länge du kan få  föräldralön , när föräldralönen betalas ut och hur många perioder du kan ta ut föräldralön .

Ta reda på vad som står i ditt kollektivavtal för att vara säker på vad som gäller. Du kan också prata med din chef eller kontakta Unionen om du vill veta vad som gäller för dig, eller om du misstänker du att din föräldralön är felaktig.

Så beräknas storleken på föräldralönen

Upp till en månadslön motsvarande 10  prisbasbelopp /12
För den som tjänar upp till motsvarande 10  prisbasbelopp /12 per månad, är föräldralönen genom  kollektivavtal  10 procent av lönen och föräldrapenningen från Försäkringskassan cirka 80 procent av lönen. Totalt blir det cirka 90 procent under de första månadernas föräldraledighet. Den som till exempel har 25 000 kronor i månadslön får 2 500 kronor per månad i  föräldralön  av arbetsgivaren.

Högre månadslön än motsvarande 10  prisbasbelopp /12
Försäkringskassan betalar bara ut föräldrapenning på upp till motsvarande en årslön på 10  prisbasbelopp . Dessutom fyller kollektivavtalen ut med  föräldralön . Det innebär att arbetsgivaren betalar 90 procent av de lönedelar som ligger över 10 prisbasbelopp /12 per månad och 10 procent av lönen upp till lönegränsen, under den tid som man har rätt till föräldralön . Totalt blir din ersättning från Försäkringskassan och arbetsgivaren under din föräldraledighet cirka 90 % av din månadslön, om du tar ut full ersättning från Försäkringskassan.

Info icon Shape info icon

Prisbasbelopp 2024: 
1 prisbasbelopp = 57 300 kronor 
10  prisbasbelopp  = 573 000 kronor (10 prisbasbelopp /12 = 47 750 kr/mån)

Personaliserat innehåll

Om föräldralön i ditt kollektivavtal

Läs vad som står om föräldralön i ditt kollektivavtal.

Om det saknas kollektivavtal på din arbetsplats

För att ha rätt till ekonomisk utfyllnad vid föräldraledighet behöver det finnas reglerat i ett personligt avtal med arbetsgivaren eller vara reglerat på annat sätt, om du inte omfattas av kollektivavtal .

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg