Föräldralön – ersättning utöver föräldrapenningen

Om din arbetsgivare har kollektivavtal kan du få föräldralön från din arbetsgivare utöver ersättning från Försäkringskassan.

Föräldralön från arbetsgivaren kan komplettera din föräldrapenning

Om det finns kollektivavtal på din arbetsplats har du rätt till så kallad föräldralön . Den innebär att du förutom föräldrapenningen även har rätt till utfyllnad med 10 procent av din lön. Den här utfyllnaden får du utöver ersättningen från den lagstadgade föräldraförsäkringen. Kolla med din arbetsgivare om du måste ansöka om föräldralön och vad en sådan ansökan ska innehålla. 

Försäkringskassan har en lönegräns för föräldrapenning och avsikten med föräldralönen från arbetsgivaren är att den tillsammans med föräldrapenningen ska ge dig motsvarande cirka 90 % av din lön om du tar ut full ersättning från Försäkringskassan.

Reglerna för föräldralön finns i kollektivavtalet

Reglerna för föräldralön från arbetsgivaren finns i ditt kollektivavtal . Där kan du läsa om vad du har rätt till, när föräldralön betalas ut och hur din föräldralön beräknas. Prata med din chef eller kontakta Unionen om du vill ha hjälp att beräkna din föräldralön .

Observera att reglerna kan vara olika beroende på vilket kollektivavtal du omfattas av. Till exempel kan kvalifikationstiden vara olika, hur länge man får föräldralön , när man får den utbetald och hur många perioder man kan ta ut föräldralön .

Unionens kollektivavtal ger dig rätt till upp till sex månaders föräldralön . För att vara helt säker kan du kolla i ditt kollektivavtal , prata med din chef eller kontakta Unionen.

Om du inte omfattas av kollektivavtal måste du ha ett personligt avtal med arbetsgivaren för att få rätt till utfyllnad.

Personaliserat innehåll

Om föräldralön i ditt kollektivavtal

Läs vad som står om föräldralön i ditt kollektivavtal.

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg