Bisysslor får inte verka negativt på ditt vanliga arbete

Du har lojalitetsplikt mot din arbetsgivare och kan vara skyldig att meddela arbetsgivaren innan du ägnar tid åt en bisyssla.

Du har lojalitetsplikt mot arbetsgivaren

Din arbetsgivare kan ha synpunkter på om du som arbetstagare har bisysslor. Dina bisysslor kan komma i konflikt med bestämmelserna i  kollektivavtal  och ditt  anställningsavtal . Både kollektivavtalet och ditt enskilda anställningsavtal innebär en väldigt stark plikt att vara lojal mot arbetsgivaren. Du som arbetstagare är i princip skyldig att sätta arbetsgivarens intressen före dina egna intressen. All form av bisyssla som riskerar arbetsgivarens intressen kan vara problematisk.

Även om det inte finns något kollektivavtal är du bunden av lojalitetsplikt genom ditt anställningsavtal. Du kan inte fritt ägna dig åt bisysslor som äventyrar arbetsgivarens intressen.

Om lojalitetsplikt och lagen om företagshemligheter

I vissa kollektivavtal står det att du ska samråda med arbetsgivaren innan du börjar ägna dig åt en bisyssla. Om du omfattas av ett sådant kollektivavtal, är du skyldig att meddela din arbetsgivare innan du ägnar tid åt en bisyssla. Unionens kollektivavtal innehåller ofta regler om bisysslor. Kontakta Unionen om du är osäker på vad som gäller för dig.

I flera av Unionens avtal finns också regler om att arbetstagare har rätt att ta statliga, kommunala och fackliga  förtroendeuppdrag .

Bisyssla – en sysselsättning vid sidan av anställningen 

Det finns ingen uttrycklig lagregel som beskriver vad en bisyssla är för anställda i den privata sektorn. Men generellt kan en bisyssla beskrivas som något som du som anställd ägnar dig åt vid sidan av din anställning och som inte kan hänföras till privatlivet. Bisysslor kan till exempel vara extrajobb/anställning hos annan arbetsgivare, uppdrag av diverse slag och eget företag. 

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg