Bisysslor får inte verka negativt på ditt vanliga arbete

Du har lojalitetsplikt mot din arbetsgivare och kan vara skyldig att meddela arbetsgivaren innan du ägnar tid åt en bisyssla.

Arbetsgivare kan ha synpunkter på om du som arbetstagare har bisysslor. Dina bisysslor kan komma i konflikt med bestämmelserna i kollektivavtal och ditt anställningsavtal . Unionens kollektivavtal innehåller ofta regler om bisysslor.

Du har lojalitetsplikt mot arbetsgivaren

Både kollektivavtalet och ditt enskilda anställningsavtal innebär en väldigt stark plikt att vara lojal mot arbetsgivaren. Du som arbetstagare är i princip skyldig att sätta arbetsgivarens intressen före dina egna intressen. All form av bisyssla som riskerar arbetsgivarens intressen kan vara problematisk. Även om det inte finns något kollektivavtal är du bunden av lojalitetsplikt genom ditt anställningsavtal. Du kan inte fritt ägna dig åt bisysslor som äventyrar arbetsgivarens intressen.

I vissa kollektivavtal står det att du ska samråda med arbetsgivaren innan du börjar ägna dig åt en bisyssla. Om du omfattas av ett sådant kollektivavtal, är du skyldig att meddela din arbetsgivare innan du ägnar tid åt en bisyssla.

Kontakta Unionen om du är osäker på vad som gäller för dig.

I flera av Unionens avtal finns också regler om att arbetstagare har rätt att ta statliga, kommunala och fackliga förtroendeuppdrag .

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg