Bisysslor får inte verka negativt på ditt vanliga arbete

Genom ditt anställningsavtal och eventuellt kollektivavtal har du lojalitetsplikt mot din arbetsgivare och kan vara skyldig att samråda med arbetsgivaren innan du ägnar tid åt en bisyssla.

Bisyssla kan vara problematisk

En bisyssla kan beskrivas som något som du som anställd ägnar dig åt vid sidan av din anställning och som inte kan hänföras till privatlivet, till exempel annan anställning, men också uppdrag av diverse slag och eget företag.

Du har genom ditt anställningsavtal och eventuellt kollektivavtal en lojalitetsplikt mot din arbetsgivare och kan vara skyldig att samråda med arbetsgivaren innan du ägnar tid åt en bisyssla. Detta då dina bisysslor kan komma i konflikt med bestämmelserna i  kollektivavtal  och ditt  anställningsavtal

Både kollektivavtalet och ditt enskilda anställningsavtal innebär en väldigt stark plikt att vara lojal mot arbetsgivaren. Du som arbetstagare är i princip skyldig att sätta arbetsgivarens intressen före dina egna intressen. All form av bisyssla som riskerar arbetsgivarens intressen kan vara problematisk.

Om lojalitetsplikt och lagen om företagshemligheter

Om det finns kollektivavtal på din arbetsplats

I vissa kollektivavtal står det att du ska samråda med arbetsgivaren innan du börjar ägna dig åt en bisyssla. Om du omfattas av ett sådant kollektivavtal är du skyldig att meddela din arbetsgivare innan du ägnar tid åt en bisyssla. Unionens kollektivavtal innehåller ofta regler om bisysslor. Kontakta Unionen om du är osäker på vad som gäller för dig.

I flera av Unionens avtal finns också regler om att arbetstagare har rätt att ta statliga, kommunala och fackliga  förtroendeuppdrag .

Om det saknas kollektivavtal på din arbetsplats 

Även om det inte finns något kollektivavtal är du bunden av lojalitetsplikt genom ditt anställningsavtal . Du kan inte fritt ägna dig åt bisysslor som äventyrar arbetsgivarens intressen.

I lagen om anställningsskydd (LAS) anges att arbetstagaren har rätt att ta annan anställning så länge den andra anställningen inte leder till att du inte kan fullgöra ditt arbete på ett fullgott sätt, konkurrerar med arbetsgivarens verksamhet på ett sätt som kan orsaka skada eller på något annat sätt kan skada arbetsgivarens verksamhet. Är du osäker bör du samråda med din arbetsgivare.

I LAS finns endast regler gällande rätt till annan anställning och inte regler gällande rätt till andra typer av uppdrag. Har du rätt att ta en annan anställning får arbetsgivaren inte heller missgynna dig på grund av det.

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg