Etableringsjobb – ny anställningsform för ökad integration i arbetslivet

Ett etableringsjobb är en anställning på heltid som du kan ha som längst under två år, därefter är huvudprincipen att anställningen ska övergå till en fast anställning.

Det är ett system där arbetsgivare kan anställa till en lägre kostnad samtidigt som du som individ får en rimlig inkomst och nödvändig utbildning för jobbet och där facken får inflytande så att systemet inte missbrukas. 

Etableringsjobb är tänkt att beviljas långtidsarbetslösa (arbetslösa 24 av de senaste 27 månaderna) inskrivna på Arbetsförmedlingen och nyanlända med uppehållstillstånd (ej arbetskraftsinvandrare).

Arbetsgivarens kostnad under anställningen läggs samman med etableringsersättning från staten som innebär att hela inkomsten den anställde får motsvarar lägsta lön på avtalsområdet. Staten tillhandahåller utbildning och tar hand om administrationen.

Avtalet trädde i kraft 1 januari 2023 och kan börja tillämpas från 1 januari 2024 efter att regeringen har genomfört förordningsändringar i enlighet med parternas krav. 

Fakta:

  • Etableringsjobben kommer att erbjudas till två grupper av arbetssökande: nyanlända som varit i Sverige upp till tre år samt långtidsarbetslösa.  
  • Genom etableringsjobb får arbetstagaren en kombination av lön från arbetsgivaren och ersättning från staten, så att den sammanlagda inkomsten motsvarar lägstalönen i ordinarie kollektivavtal . Kostnaden delas ungefärligt lika mellan staten och arbetsgivaren.  
  • Som längst kommer arbetstagaren att kunna ha ett etableringsjobb under två års tid. Därefter ska etableringsjobbet i normalfallet övergå i en tillsvidareanställning .   
  • Från den 1 januari 2024 kommer det att vara möjligt för företag att anställa inom ramen för etableringsjobb. Dessutom ska avtalet antas på avtalsområdesnivå innan det blir möjligt att tillämpa där.​  
  • Avtalet om etableringsjobb gäller under fem år.

Bakgrunden till att etableringsjobb kom till är att parterna (fackförbund och arbetsgivare) på svensk arbetsmarknad tog detta initiativ för att bidra till bättre integration och minskad långtidsarbetslöshet.

Stöd vid lokal överenskommelse om etableringsjobb

Är det dags att förhandla om etableringsjobb på din arbetsplats? Till din hjälp har vi tagit fram en avtalsmall som hanterar de nödvändigaste delarna som bör finnas med i en lokal överenskommelse.

För arbetsgivare

Du som är arbetsgivare och vill anställa en person inom ramen för etableringsjobb ska meddela detta till Unionen. Det gör du genom att fylla i ett formulär för etableringsjobb.

Finns etableringsjobb på mitt avtalsområde?

I listan nedan kan du se om det finns ett centralt avtal om etableringsjobb på det avtalsområde du omfattas av på din arbetsplats. När ett nytt avtal blir klart så kompletteras listan.

Mer information på Mitt Uppdrag

Länken går till "Mitt Uppdrag" där du som förtroendevald kan klicka dig fram till mer information på den stödmaterialsida som finns för ditt avtalsområde .

  • På Mitt Uppdrag, välj "Lag & avtal" och klicka sedan i rutan "Avtalsinformation" för att hitta rätt.

Osäker på vilket avtalsområde som gäller på ditt jobb eller om du omfattas av ett kollektivavtal överhuvudtaget? Logga in här på unionen.se så får du veta. 
 

Avtalsområde där etableringsjobb finns
( Förtroendevald ? Klicka på avtalsnamnet för länk till Mitt Uppdrag, se ovan)
Telekom-avtalet inom TechSverige
IT-avtalet inom TechSverige
Handelns Tjänstemannaavtal, Svensk Handel
Tjänstemän inom Detaljhandel, Svensk Handel
Svensk Handel - Systembolagsanställda
Svensk Handel - Apoteksanställda
Almega Tjänsteföretagen - Tjänstemannaavtalet
Medieföretagen - f d MIA HTF
Almega Tjänsteförbunden Lagring & Distribution
Almega Tjänsteförbunden Apoteksföretagen
Almega Tjänsteförbunden - Serviceföretagen
Almega Tjänsteförbunden - Spel & Internationella kasinon
Almega Tjänsteföretagen - Call/contactcenter och
marknadsundersökningsföretag
Almega Tjänsteföretagen - Gym- och Friskvårdföretag
Säkerhetsföretagen
Teknikarbetsgivarna
Sveriges Textil & Modeföretag - TEKO
Tekniktjänstearbetsgivarna
Grafiska Företagens Förbund
Trä- och Möbelföretagen - Träindustri
Trä- och Möbelföretagen - Stoppmöbelindustri
Innovationsföretagen
Byggföretagen
Almega Tjänsteförbunden Fastighetsarbetsgivarna
Medieföretagen – Tidningsföretag
Medieföretagen - f d Sif MIA
Almega Tjänsteförbunden - Utbildningsföretag
Almega Tjänsteförbunden - Utveckling & Tjänster
Kompetensföretagen
Biltrafikens Arbetsgivareförbund - Trafikavtalet
Biltrafikens Arbetsgivareförbund - supplement Trafikskolor
Sveriges Bussföretag - Trafikavtalet
Sveriges Bussföretag - supplement för Keolis Sverige AB
Svenska Flygbranschen - Tjänstemannaavtalet för transportbranschen
Sjöfartens Arbetsgivarförbund
Sveriges Hamnar
Innovations- och kemiindustrierna i Sverige (IKEM)
Energiföretagens Arbetsgivareförening (EFA)
Föreningen Installatörsföretagen
Maskinentreprenörerna
Plåt och Ventföretagen
Glasbranschföreningen
Måleriföretagen
Almega Tjänsteföretagen - Revisions och Konsultavtalet
TeknikGrossisternas Arbetsgivareförening - Tjänstemanna- och Arbetsledaravtal
Gröna arbetsgivare (Skogsbruk, Jordbruk, Trädgård, Golf, Djursjukvård/djurparker, Hushållningssällskap/husdjursföreningar)
Industriarbetsgivarna - Byggnadsämnesindustri
Industriarbetsgivarna - Gruvindustri
Industriarbetsgivarna - Massa- och pappersindustri
Industriarbetsgivarna - Stål- och Metallindustri
Industriarbetsgivarna - Svetsmekanisk Industri (SVEMEK)
Industriarbetsgivarna - Sågverksindustri

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg