Etableringsjobb – ny anställningsform för ökad integration i arbetslivet

Ett etableringsjobb är en anställning på heltid som du kan ha som längst under två år, därefter är huvudprincipen att anställningen ska övergå till en fast anställning.

Det är ett system där arbetsgivare kan anställa till en lägre kostnad samtidigt som du som individ får en rimlig inkomst och nödvändig utbildning för jobbet och där facken får inflytande så att systemet inte missbrukas. 

Etableringsjobb är tänkt att beviljas långtidsarbetslösa (arbetslösa 24 av de senaste 27 månaderna) inskrivna på Arbetsförmedlingen och nyanlända med uppehållstillstånd (ej arbetskraftsinvandrare).

Arbetsgivarens kostnad under anställningen läggs samman med etableringsersättning från staten som innebär att hela inkomsten den anställde får motsvarar lägsta lön på avtalsområdet. Staten tillhandahåller utbildning och tar hand om administrationen.

Avtalet träder i kraft 1 januari 2023, men kan börja tillämpas först efter att regeringen har genomfört förordningsändringar i enlighet med parternas krav.

Fakta:

  • Etableringsjobben kommer att erbjudas till två grupper av arbetssökande: nyanlända som varit i Sverige upp till tre år samt långtidsarbetslösa.  
  • Genom etableringsjobb får arbetstagaren en kombination av lön från arbetsgivaren och ersättning från staten, så att den sammanlagda inkomsten motsvarar lägstalönen i ordinarie kollektivavtal . Kostnaden delas ungefärligt lika mellan staten och arbetsgivaren.  
  • Som längst kommer arbetstagaren att kunna ha ett etableringsjobb under två års tid. Därefter ska etableringsjobbet i normalfallet övergå i en tillsvidareanställning .   
  • Avtalet träder i kraft 1 januari 2023, men kan börja tillämpas först efter att regeringen har genomfört förordningsändringar i enlighet med parternas krav. Dessutom ska avtalet antas på avtalsområdesnivå innan det blir möjligt att tillämpa där.​  
  • Avtalet om etableringsjobb gäller under fem år.

Bakgrunden till att etableringsjobb kom till är att parterna (fackförbund och arbetsgivare) på svensk arbetsmarknad tog detta initiativ för att bidra till bättre integration och minskad långtidsarbetslöshet.

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg