Att arbeta i plattformsekonomin

I plattformsekonomin (ofta även kallad gigekonomin) har digitala plattformar, i form av webbsidor och appar, en roll som förmedlare av arbete.

Det finns olika sätt som dessa plattformar kan fungera på. Det påverkar vad du som utför jobb och uppdrag bör tänka på.

Vissa plattformar fungerar som traditionella arbetsgivare, och anställer som ett vanligt företag, till exempel som ett bemanningsföretag. Andra plattformar kräver att du har en egen firma, det vill säga är egenföretagare. Om du inte är egenföretagare är det viktigt att kolla upp och säkerställa att plattformen tar arbetsgivaransvar.

Avtal och dina rättigheter

Oavsett vilken sorts plattform du arbetar genom, så är det viktigt att skriva ett avtal för det arbete som ska utföras, innan du utför uppdraget. Om plattformen anställer dig ska du ha ett anställningsavtal och få lönespecifikationer. Det är dessutom att föredra att arbeta via plattformar som har kollektivavtal. Genom kollektivavtal har du som arbetstagare större möjligheter att påverka din egen arbetssituation.

Det finns plattformar som enbart förmedlar kontakter mellan dig och andra privatpersoner. Om du arbetar via en sådan plattform är det viktigt att den privatperson du jobbar åt förstår att hen kan vara att betrakta som arbetsgivare, med allt vad det innebär. När en privatperson arbetar åt en annan privatperson finns viktiga skatteregler att ta hänsyn till.  (länk till Skatteverket)

Om du inte är egenföretagare så rekommenderar vi att du arbetar via plattformar som tar ett arbetsgivaransvar.

Utöver det finns det oklarheter kring att arbeta via plattformar och frågor om arbetsmiljö och försäkringar. Till exempel om du skulle skada dig när du utför ett uppdrag. Hör alltid dig för med plattformen vilket ansvar de tar och vilka försäkringar du omfattas av via dem, eller kan behöva teckna själv.

Om du är medlem i en a-kassa bör du höra av dig till dem och fråga hur de ser på inkomster från arbete via plattformar, då sådana inkomster kan variera i storlek och från månad till månad.

Du som är medlem i Unionen och arbetar via plattformar är alltid välkommen att höra av dig till oss om du behöver rådgivning för just din situation.

Vad är ett egenanställningsföretag och vad betyder det att vara anställd där?

Ett ord som har blivit vanligare på den svenska arbetarmarknaden är ”egenanställning” och ”egenanställningsföretag”. Idén med så kallad egenanställning är att personer som inte är egenföretagare ska kunna arbeta ungefär som om de vore egenföretagare, men utan att ha så kallad F-skatt. (länk till Skatteverket)

Den som är egenanställd förhandlar självständigt med olika uppdragsgivare/kundföretag kring arbete och ersättning för arbetet. Det så kallade egenanställningsföretaget är en sorts faktureringsbyrå, som sköter ekonomi, skatt, arbetsgivaravgifter och administration, mot en avgift. Den egenanställde får sedan sin ersättning i form av lön från egenanställningsföretaget.

Viktigt att komma ihåg är att egenanställning inte är en anställningsform. I Unionens ögon är en så kallad egenanställning ett trepartsförhållande: Egenanställningsföretaget, du som egenanställd och uppdragsgivaren. Konstruktionen rymmer dels ett anställningsavtal mellan egenanställningsföretaget och den egenanställde, dels ett uppdragstagaravtal mellan egenanställningsföretaget och uppdragsgivaren. Du har alltså en vanlig anställning hos egenanställningsföretaget, i normalfallet handlar det om en tidsbegränsad anställning.

En särskild situation uppstår då en person tar uppdrag via en plattform, där priset är bestämt i förväg och därmed inte görs upp mellan den som utför arbetet och kunden. När utföraren därefter ansluter sig till ett egenanställningsföretag, för att kunna ta betalt, så handlar det enligt Unionens mening inte om anställning hos ett egenanställningsföretag, utan om anställning hos plattformsföretaget eller kundföretaget.

Det är därför viktigt att avtal ingås i rätt ordning om du ska arbeta för ett egenanställningsföretag. Ditt anställningsavtal hos egenanställningsföretaget måste upprättas först, innan du kan förhandla om ersättning och utföra arbete för kunden.

Anställningsavtalet med egenanställningsföretaget bör också noggrant granskas så att risker och kostnader inte vältras över på dig. Det kan exempelvis handla om vad som gäller om kundföretaget inte betalar fakturan, vad som gäller om du blir sjuk eller om uppdraget tar längre tid att utföra än du har räknat med från början.

Att vara uppmärksam på är att en rad olika förhållanden relaterat till egenanställning är oklara, eller inte har prövats rättsligt. Några exempel är att anställningsförhållandet inte är prövat rättsligt, att ansvaret för arbetsmiljön är oklart, samt att det saknas standard för vad som händer för så kallade egenanställda i relation till a-kassan .

Unionen anser att den som kallar sig för arbetsgivare självklart ska uppfylla grundläggande arbetsvillkor, till exempel betala ut sjuklön och semesterlön .

Du som är medlem i Unionen och egenanställd är alltid välkommen att höra av dig till oss om du behöver rådgivning för just din situation.

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg