Yrkesansvar för apotekspersonal

Som medlem i Unionen har du rätt till kostnadsfri hjälp om du råkat handla felaktigt eller varit försumlig i din roll som apotekspersonal. Läs hur du gör.

Rutiner vid felexpediering med mera

Inom apoteksföretagen ska det finnas ett inarbetat system för hur man ska gå tillväga för att behandla incidenter, avvikelser och felexpedition. Det är inte ovanligt att det finns ett datorbaserat system för hantering av anmälningar av avvikelse och felexpedition. Så fort ett fel eller en avvikelse har inträffat ska du underrätta din närmaste arbetsledare.

Skäl till att anmäla en avvikelse

Det är viktigt att du och din omgivning inser att det främsta skälet till att anmäla det som hänt inte är att du som anställd ska pekas ut. Syftet är att åstadkomma högsta möjliga patientsäkerhet och förbättringar i rutinerna kring tillverkning och expedition av läkemedel.

Några råd när en avvikelse inträffat

  • Ta det lugnt.
  • Kontakta din arbetsledare.
  • Be att få ta del av den anmälan som görs.
  • Skriv ner steg för steg vad som hänt utifrån din egen minnesbild och spara anteckningarna.
  • Vid behov av stöd och råd kan du kontakta Unionen.

Om ditt ärende förs vidare till IVO, Inspektionen för vård och omsorg, respektive HSAN, Hälso- och sjukvårdsnämndens ansvarsnämnd, kan du få hjälp av Unionens förbundsjurister med att granska underlaget i ditt ärende och i normalfallet också biträde vid en eventuell prövning av ditt ärende i nämnd eller domstol.

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg