Alkoholproblem och anställningstrygghet

Alkoholproblem som har diagnosticerats som sjukdom är inte sakliga skäl för uppsägning, men om du erbjudits rehabilitering, måste du ställa upp på den.

Att grovt åsidosätta sina anställningsskyldigheter kan vara sakliga skäl för uppsägning , så om du har alkoholproblem som lett till misskötsamhet på arbetet eller orsakar andra risker, måste du ställa upp på erbjuden rehabilitering, så att problemen på arbetsplatsen löses.

Dina rättigheter som anställd och arbetsgivarens skyldigheter vid alkoholproblem

Om din arbetsgivare hotar med att säga upp dig på grund av att du har alkoholproblem, så är det inte sakliga skäl för uppsägning i första steget. Alkoholism är klassat som en sjukdom och att säga upp en person på grund av en specifik sjukdom är inte sakliga skäl .

Om arbetsgivaren anser att sjukdomen påverkar arbetet, så har de först en rehabiliteringsskyldighet, som måste fullföljas innan det kan bli grund för uppsägning på grund av personliga skäl. Arbetsgivaren kan ta hjälp av företagshälsovård eller ALNA för att starta en utredning som kan leda till behandlande åtgärder, eventuellt behandlingshem, utifrån medarbetarens behov.

Om du har alkoholproblem som lett till misskötsamhet på arbetet eller orsakar andra risker, måste du ställa upp på erbjuden rehabilitering, så problemen på arbetsplatsen löses. Det är först när arbetsgivaren kan dokumentera att han eller hon fullföljt sin rehabiliteringsskyldighet och om medarbetaren brustit i sitt ansvar, som det kan börja finnas sakliga skäl för uppsägning på grund av personliga skäl.

Kontakta omgående dina lokala klubbföreträdare, arbetsmiljöombud eller Unionen för rådgivning om du börjar må dåligt av situationen eller börjar känna din anställningstrygghet hotad. Det är bättre att ta hjälp tidigt än att låta tiden gå, så misskötsamheten hinner utvecklas.

Ovanstående ska inte misstolkas som att det går att grovt åsidosätta dina anställningsskyldigheter på grund av att du är berusad på arbetet. Om du inte har alkoholproblem, kan det vara sakliga skäl för uppsägning på grund av personliga skäl.

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg