Tjänstledighet - ledighet utan lön

En arbetsgivare kan i vissa fall bevilja tjänstledighet, men är i allmänhet inte tvungen att göra det. Tjänstledighet innebär att du är ledig utan betalning från din arbetsgivare.

Lag eller avtal kan ge rätt till ledighet

Det kan finnas lagstiftning eller avtal som ger rätt till ledighet, beroende på situation. Under tiden som du är tjänstledig får du ingen lön eller annan betalning från din arbetsgivare och du tjänar som huvudregel inte in rätt till semesterlön.

Förväxla inte tjänstledighet med permission, som innebär kort ledighet med lön.

Tjänstledighet för vård av nära anhörig

Lagen om ledighet för närståendevård ger dig rätt till ledighet för vård av närstående. Rätten är kopplad till Socialförsäkringsbalkens regler om närståendepenning. Antalet dagar är begränsat till 100 stycken och är kopplade till den sjuke personen. Är det flera som vårdar en och samma närstående får de dela på dagarna mellan sig. Vården ska även avse en svårt sjuk person. Med vård avses stöd och avlastning för den sjuke.

Eftersom rätten till vård är kopplad till ersättningen från Försäkringskassan hänvisar vi till Försäkringskassans webbplats för mer information.

Det är förbjudet för din arbetsgivare att säga upp dig på grund av att du utnyttjar rätten till ledighet för vård av närstående.

Allmän tjänstledighet

En arbetsgivare har ingen skyldighet att bevilja dig tjänstledighet för att du önskar extra ledighet. Om din arbetsgivare ändå beviljar sådan ledighet, har du inte rätt att avbryta en sådan ledighet i förtid.

Rätt till tjänstledighet för att prova nytt arbete

Det finns inte någon sådan rätt för tjänstemän i privat sektor. Du kan dock ansöka om tjänstledighet för att prova nytt arbete. Om det är möjligt för arbetsgivaren att bevilja denna tjänstledighet, finns det inget som hindrar att ni kommer överens om det.

Rätt till tjänstledighet för att prova på egen näringsverksamhet

Om du har varit anställd längre än sex månader har du enligt en särskild lag (Lagen om rätt till ledighet för att bedriva näringsverksamhet) rätt till tjänstledighet under sex månader för att pröva att driva egen verksamhet. Du kan driva verksamheten i form av egen firma eller i bolagsform. Verksamheten får dock inte konkurrera med din arbetsgivares verksamhet och inte heller innebära väsentlig olägenhet för arbetsgivaren.

Exempel på väsentlig olägenhet för arbetsgivaren är att verksamheten inte kan fortsätta på normalt sätt eller att det uppstår stora obalanser i arbetet. Större kostnadsökningar räknas också som väsentlig olägenhet.

Rätten till ledighet är begränsad, så att den bara omfattar en sexmånadersperiod under anställningen. Du kan inte återkomma med en ny begäran om ledighet.

Tjänstledighet för studier

Du har rätt till tjänstledighet för både del- och heltidsstudier enligt  studieledighetslagen , om du uppfyller den så kallade kvalificeringstiden för det. För att din tjänstledighet ska börja gälla krävs det att din arbetsgivare har beviljat den, så lämna in din ansökan om tjänstledighet för studier med god framförhållning. Om din arbetsplats har kollektivavtal gäller särskilda regler. Mer om tjänstledighet för studier

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg