Regler för övertidsersättning och kompensationsledighet

Om din arbetsgivare har kollektivavtal så finns det regler för övertidsersättning. Om det saknas kollektivavtal på din arbetsplats bör du reglera frågan om övertidsersättning i ditt anställningsavtal.

Har du rätt till ersättning för övertid?

Om din arbetsgivare har kollektivavtal , så finns det regler som innebär att du kan få  övertidsersättning .

Om det inte finns kollektivavtal , behöver du se till att det istället skrivs in motsvarande regler i ditt anställningsavtal .

Ersättning för övertidsarbete betalas för tid som du arbetat före och efter ordinarie arbetstid per dag. För att övertidsersättning ska betalas ut måste övertidsarbetet vara beordrat i förväg eller godkännas i efterhand. Läs mer om regler för övertidsarbete.

Övertidsarbete kompenseras antingen i pengar ( övertidsersättning ) eller i ledig tid (kompensationsledighet). Övertidskompensationens storlek kan variera i olika kollektivavtal . Du måste alltså kolla vad som gäller i just ditt kollektivavtal .

Ditt kollektivavtal

Logga in för att se vad som står i ditt kollektivavtal.

Räkna innan du förhandlar bort övertidsersättning

Kollektivavtal innebär rätt till kompensation för övertid. Ibland är det möjligt att förhandla bort övertidsersättningen och istället få annan kompensation. Innan du bestämmer dig för att avtala om annan övertidskompensation bör du räkna på värdet.

Räkneexempel med den vanligaste övertidskompensationen

Övertidskompensationen beror på vilken tid och veckodag det är. Den beror också på om övertidsarbetet utförs i anslutning till ordinarie arbetstid eller inte. 

Klockan 6.00-20.00 helgfria måndagar - fredagar, i anslutning till ordinarie arbetstid (ofta kallat enkel övertid)

I de flesta avtal är övertidsersättningen månadslön delat med 94 för varje timme från klockan 6.00 fram till klockan 20.00 på helgfria måndagar - fredagar.

Exempel

Om du har en månadslön på 25 000 kronor och har blivit beordrad att jobba övertid klockan 18.00 - 20.00 en torsdagskväll, så blir din ersättning för dessa övertidstimmar:

2 timmar x 25 000 kronor/94 = 532 kronor

Om både din arbetsgivare och du vill, så kan övertidsersättningen istället tas ut i form av kompensationsledighet med 1½ timme för varje timme. I det här exemplet innebär det att du skulle få 3 timmar ledigt som kompensation för de två timmar övertid som du arbetat.

Klockan 20.00-6.00 på helgfria måndagar-fredagar och på helger, i anslutning till ordinarie arbetstid (ofta kallat kvalificerad övertid)

I de flesta avtal är övertidsersättningen månadslön delat med 72 för varje timme efter klockan 20.00 på kvällar och på helger.

Exempel

Om du har en månadslön på 30 000 kronor och har blivit beordrad att jobba övertid klockan 10.00 - 14.00 en lördag, så blir din ersättning för dessa övertidstimmar:

4 timmar x 30 000 kronor/72 = 1 667 kronor

Om både din arbetsgivare och du vill, så kan övertidsersättningen istället tas ut i form av kompensationsledighet med 2 timmar för varje timme. I det här exemplet innebär det att du skulle få 8 timmar ledigt som kompensation för de fyra timmar övertid som du arbetat.

Övertidsarbete som inte utförs i anslutning till ordinarie arbetstid

Om du beordras att utföra övertidsarbete på tid som inte direkt ansluter till din ordinarie arbetstid får du övertidskompensation som om du hade jobbat minst tre timmar, även om det faktiska arbetet tog kortare tid än så. Detta gäller dock inte om det bara är ett uppehåll för att äta (så kallat måltidsuppehåll) som skiljer övertidsarbetet från den ordinarie arbetstiden. 

Räkneexempel på ett år med ovanstående formler för övertidsersättning

Tabellen nedan visar ett exempel på beräknad ersättning för övertid på ett år.

I exemplet har det antagits: 

  • Att 75 % är enkel övertid (klockan 06.00 - 20.00 helgfria måndagar - fredagar)

och

  • Att 25 % av övertidstimmarna är kvalificerad övertid (det vill säga ”övrig tid”).

Tabellen visar det belopp du får i övertidsersättning på ett år för några olika månadslöner och olika antal övertidstimmar. Om du till exempel arbetar 100 timmar övertid under ett år och har en månadslön på 25 000 kronor per månad, får du 28 627 kronor i övertidsersättning .

Antal arbetade övertidstimmar per år

Månadslön i kronor

50 timmar

100 timmar

150 timmar

200 timmar

20 000

11 451

22 902

34 353

45 804

25 000

14 314

28 627

42 941

57 255

30 000

17 176

34 353

51 529

68 706

35 000

20 039

40 078

60 117

80 157

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg