Ansökningar om arbetstillstånd - yttrande från Unionen

En medborgare i ett land utanför EU behöver ofta ett arbetstillstånd för att kunna ta en anställning i Sverige. EU-medborgare kan arbeta i Sverige utan arbetstillstånd.

Regler för att få arbetstillstånd

Migrationsverkets webbplats finns information om vilka regler som gäller för att få ett arbetstillstånd och de krav som finns på arbetsgivare som ska anställa någon från ett land utanför EU. Där finns bland annat en steg-för-steg-instruktion inför anställning av en medborgare från ett land utanför EU/EES och Schweiz och hur arbetsgivare ska göra för att skapa ett anställningserbjudande för att personen ska kunna söka arbetstillstånd.

Fackligt yttrande från Unionen

Unionen har möjlighet att yttra sig över ansökningar om arbetstillstånd och vissa ansökningar om permanent uppehållstillstånd som en del av Migrationsverkets underlag för beslut. Unionen yttrar sig endast över ansökningar som omfattar tjänstemän inom privat sektor.

Unionen lämnar fackligt yttrande i följande fall:

 • Ärenden om arbetstillstånd där arbetsgivaren – eller vid koncernförflyttning där mottagaren av tjänsten – har kollektivavtal med Unionen.

 • Ärenden om ICT-tillstånd (Intra Corporate Transfer) där koncernens enhet/företag inom samma koncern i Sverige har kollektivavtal med Unionen.

 • Samtliga ärenden om permanent uppehållstillstånd enligt Lag (2017:353) om uppehållstillstånd för studerande på gymnasial nivå

När Unionen lämnar fackligt yttrande

Omfattas ansökan av de fall Unionen lämnar fackligt yttrande gäller följande:

1. Följ instruktioner på Migrationsverkets webbsida. för ansökan om arbetstillstånd alternativt permanent uppehållstillstånd enligt den så kallade gymnasielagen. Viktigt är att rätt blankett används beroende på vilken typ av ansökan det gäller.

2. Kontrollera att följande information finns med i aktuell blankett från Migrationsverket och/eller i anställningserbjudandet:

 • Marknadsmässig lön (Osäker på löneläget? Läs mer: Unionens marknadslöner)
  Obs: Det är viktigt fast kontant månadslön (grundlön) framgår i underlaget och att eventuell rörlig lön och/eller andra ersättningsformer redovisas separat.
 • Sjukförsäkring
  Om kollektivavtal finns med Unionen: Collectum och/eller Alecta
 • Livförsäkring
  Om kollektivavtal finns med Unionen anges en av följande försäkringar: Collectum, Alecta, Bliwa, Länsförsäkringar, Folksam, Movestic, SEB Pension och Försäkringar AB, Skandia, SEB Trygg Liv Gamla eller Idun Liv Försäkring AB.
 • Trygghetsförsäkring
  Om kollektivavtal finns med Unionen: Fora och/eller AFA
 • Tjänstepensionsförsäkring
  Om kollektivavtal finns med Unionen: Collectum och/eller Alecta
 • Ange den sökandes yrke/titel och en beskrivning av personens huvudsakliga arbetsuppgifter, utbildning och arbetslivserfarenhet
 • Den anställningsort som gäller för den sökande
 • Kollektivavtal
  Ange om det finns kollektivavtal tecknat med Unionen
 • Ange om ärendet gäller ansökan om permanent uppehållstillstånd enligt den så kallade gymnasielagen
 • Företagets namn och organisationsnummer
 • Namn, e-postadress och telefonnummer för kontaktperson

3. Skicka Migrationsverkets blankett tillsammans med anställningserbjudande och övrig information via detta kontaktformulär här på Unionens webbsida. Vanligtvis lämnar Unionen fackligt yttrande inom 10 arbetsdagar. 

Unionen lämnar endast fackligt yttrande i det fall ansökan omfattar en tjänsteman inom privat sektor.

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg