Ansökningar om arbetstillstånd - yttrande från Unionen

En medborgare i ett land utanför EU behöver ofta ett arbetstillstånd för att kunna ta en anställning i Sverige. EU-medborgare kan arbeta i Sverige utan arbetstillstånd. Unionen yttrar sig endast i anställningserbjudanden där arbetsgivaren omfattas av kollektivavtal med förbundet eller om det rör ett permanent uppehållstillstånd på grund av försörjning där den sökande är tjänsteman.

Migrationsverkets webbplats finns information om vilka regler som gäller för att få ett arbetstillstånd och de krav som finns på arbetsgivare som ska anställa någon från ett land utanför EU. Där finns bland annat en steg-för-steg-instruktion inför anställning av en medborgare från ett land utanför EU/EES och Schweiz och hur arbetsgivare ska göra för att skapa ett anställningserbjudande för att personen ska kunna söka arbetstillstånd.

För er som har kollektivavtal med Unionen

Migrationsverket fattar beslut om arbetstillstånd bland annat baserat på yttrande från berört fackförbund om anställningserbjudandet. Unionen yttrar sig i anställningserbjudanden där arbetsgivaren omfattas av kollektivavtal  med förbundet eller om ansökan rör ett permanent uppehållstillstånd p.g.a. försörjning enligt Lag (2017:353) om uppehållstillstånd för studerande på gymnasial nivå". Yttrande ges även gällande ansökningar om ICT-tillstånd om koncernens enhet eller företaget inom samma koncern i Sverige har kollektivavtal med Unionen. 

Den sökande ska i samtliga fall erbjudas arbete som tjänsteman inom privat sektor.

Om dessa förutsättningar gäller för ert arbetstillstånd och ni önskar yttrande till Migrationsverket ska du göra följande:

1. Fyll i blanketten för anställningserbjudande som finns på Migrationsverkets webbsida. Migrationsverkets blanketter som är aktuella:

 • Anställningserbjudande
 • Uppgifter om försörjning

2. Kontrollera att du angivit följande punkter på Migrationsverkets blankett:

 • Marknadsmässig lön (länk till Unionens marknadslöner)
 • Sjukförsäkring: Collectum och/eller Alecta.
 • Livförsäkring: Collectum, Alecta, Bliwa, Länsförsäkringar, Folksam, Movestic, SEB Pension och Försäkringar AB, Skandia, SEB Trygg Liv Gamla eller Idun Liv Försäkring AB
 • Trygghetsförsäkring: Fora och/eller AFA.
 • Tjänstepensionsförsäkring: Collectum och/eller Alecta.

3. Skicka blanketten till Unionen via vårt kontakformulär tillsammans med följande uppgifter:

 • Den sökandes yrke och en beskrivning av personens huvudsakliga arbetsuppgifter, utbildning och arbetslivserfarenhet
 • Företagets namn och organisationsnummer och ange om det finns kollektivavtal eller inte
 • Ange om det rör ett permanent uppehållstillstånd på grund av försörjning
 • Namn på kontaktperson
 • Telefonnummer till kontaktperson
 • E-postadress till kontaktperson

4. Unionen lämnar sitt yttrande oftast inom 10 dagar.

Unionen yttrar sig också i vissa koncernfall. Om en person som är anställd utomlands tillfälligt förflyttas inom koncernen för arbete i Sverige, yttrar sig Unionen om mottagaren av tjänsten i Sverige har kollektivavtal med Unionen men den utländske arbetsgivaren i koncernen saknar avtal.

För er som saknar kollektivavtal

I andra fall yttrar sig Unionen inte om arbetsgivaren saknar kollektivavtal med Unionen. På Migrationsverkets blankett för yttrande från berörd facklig organisation kan Unionen uppge att organisationen avstår från att yttra sig. 
Blanketten finns på Migrationsverkets webbplats och skickas den till förbundet med ifyllda uppgifter.

Använd detta kontaktformulär här på Unionens webbsida och ange:

 • Anställningserbjudandet
 • Beskriv den sökandes huvudsakliga arbetsuppgifter, utbildning och arbetslivserfarenhet
 • Företagets namn och organisationsnummer
 • Namn på kontaktperson
 • Telefonnummer till kontaktperson
 • E-postadress till kontaktperson
 • Den anställningsort som gäller för den sökande

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg