Ansökningar om arbetstillstånd - yttrande från Unionen

En medborgare i ett land utanför EU behöver ofta ett arbetstillstånd för att kunna ta en anställning i Sverige. EU-medborgare kan arbeta i Sverige utan arbetstillstånd. Unionen yttrar sig endast i anställningserbjudanden där arbetsgivaren omfattas av kollektivavtal med förbundet.

Migrationsverkets webbplats finns information om vilka regler som gäller för att få ett arbetstillstånd och de krav som finns på arbetsgivare som ska anställa någon från ett land utanför EU. Där finns bland annat en steg-för-steg-instruktion inför anställning av en medborgare från ett land utanför EU/EES och Schweiz och hur arbetsgivare ska göra för att skapa ett anställningserbjudande för att personen ska kunna söka arbetstillstånd.

Unionen yttrar sig om det finns kollektivavtal

Migrationsverket fattar beslut om arbetstillstånd bland annat baserat på yttrande från berört fackförbund om anställningserbjudandet. Unionen yttrar sig endast i anställningserbjudanden där arbetsgivaren omfattas av kollektivavtal  med förbundet. Har du som arbetsgivare kollektivavtal, kan du skicka dina handlingar till det närmaste av Unionens regionkontor . Unionen lämnar sitt yttrande oftast inom 10 dagar.

Här hittar du kontaktuppgifter till Unionens regionkontor.

Unionen yttrar sig också i vissa koncernfall. Om en person som är anställd utomlands tillfälligt förflyttas inom koncernen för arbete i Sverige, yttrar sig Unionen om mottagaren av tjänsten i Sverige har kollektivavtal med Unionen men den utländske arbetsgivaren i koncernen saknar avtal.

I andra fall yttrar sig Unionen inte om arbetsgivaren saknar kollektivavtal med Unionen. I dessa fall kan Unionen, på begäran från arbetsgivaren eller arbetssökanden, skicka ett särskilt informationsbrev om att Unionen avstår från att yttra sig. Det brevet kan biläggas ansökan till Migrationsverket. Om du som arbetsgivare eller arbetssökande vill begära ett sådant brev kan du kontakta Unionen.

Här hittar du kontaktuppgifter till Unionen.

 

Lägg till ny kommentar

Hjälpte informationen på denna sida dig?