Juridiskt stöd genom rådgivning, förhandling och rättshjälp

Som medlem i Unionen kan du få medlemsrådgivning, förhandlingshjälp och i vissa situationer rättshjälp i domstol i relation till ditt arbete.

Medlemsrådgivning och förhandlingshjälp

Den första kontakten när du och din arbetsgivare är oense i en fråga som uppstått i din anställning är oftast klubben på din arbetsplats eller Unionens rådgivning. Dit ska du som medlem vända dig om du behöver rådgivning eller om du tror något ska förhandlas. 

Om det blir en förhandling med din arbetsgivare innebär det att du får stöd av en klubbföreträdare, om det finns  klubb  på arbetsplatsen, eller en  ombudsman  som förhandlar och har kunskaper i arbetsrätt. Unionen företräder då dig och förhandlar med din arbetsgivare. Du får hjälp att lösa konflikter och reda ut olika meningsskiljaktigheter mellan dig och din arbetsgivare.

Info icon Shape info icon

Tre månaders medlemskap behövs för att kunna få förhandlingshjälp och rättshjälp

För att få förhandlingshjälp och möjlighet till rättshjälp är ett grundläggande krav att du har varit medlem i Unionen i minst tre månader. En grundförutsättning för rättshjälp i arbetstvister är att Unionen har haft möjlighet att lösa frågan genom rådgivning och förhandling Medlemsrådgivning får du från och med din första dag som medlem. 

Juridiskt stöd vid arbetsskada

Kontakta oss om du behöver hjälp med att anmäla en arbetsskada eller om du inte får skadan godkänd av myndigheter eller försäkringsbolag och vill få en juridisk bedömning om det finns förutsättningar att driva ditt ärende vidare.
Mer om facklig rättshjälp vid arbetsskada

Rättshjälp – kostnadsfritt juridiskt stöd i domstol

Det finns i vissa fall möjlighet för dig som är medlem att få ditt ärende prövat i domstol. Det kan gälla arbetsrättsliga ärenden eller försäkringsärenden. 

En grundförutsättning för att få rättshjälp i arbetstvister är att Unionen först har haft möjlighet att lösa frågan genom rådgivning och förhandling . Den som förhandlar åt dig kan få hjälp av Unionens jurister med en juridisk analys av tvisten och pröva förutsättningarna för att ditt ärende har chans att nå framgång i en domstolsprocess.

Varje enskilt ärende prövas av Unionen för att avgöra rätten till rättshjälp

Unionen har en generös rättshjälp, men det finns ingen ovillkorlig rätt att få Unionens stöd i en domstolsprocess. Förutsättningarna att nå framgång i en domstolsprocess påverkar din möjlighet att få rättshjälp. Vi prövar varje enskilt ärende utifrån de riktlinjer för rättshjälp som fastställts av Unionens  förbundsstyrelse .

Eventuell rättshjälp kostar inget för dig

Om Unionen prövat ditt ärende och kommit fram till att förutsättningar finns för att driva det i en domstolsprocess, innebär det att du får rättshjälp och att Unionen betalar kostnaderna för en rättegång i målet. Det gäller både de egna ombudskostnaderna och motpartens rättegångskostnader om du förlorar målet.

Som medlem tar du i normalfallet ingen ekonomisk risk för att få din sak prövad i domstol. Processerna i domstol drivs av Unionens förbundsjurister som är  ombud  i målet.

Exempel på situationer med rättshjälp

Rättshjälpen kan omfatta situationer när:

  • Unionen inte lyckats lösa en konflikt mellan dig som medlem och din arbetsgivare genom förhandling . Detta gäller olika typer av tvister. Det kan också gälla om du blir stämd av din arbetsgivare och till exempel krävs på skadestånd. I de situationerna åtar sig inte Unionen att stå för faktisk ekonomisk skada som en domstol dömer ut, utan Unionen betalar endast rättegångskostnaderna.
  • Det har uppstått en tvist om arbetsskadeersättning. Det innebär att du som medlem kostnadsfritt kan företrädas av ett ombud i processer mot Försäkringskassan och Afa Försäkring. 

  • Det uppstår tvist om arbetslöshetsersättning från din a-kassa. Som medlem kan du kostnadsfritt företrädas av ett ombud i processer mot din a-kassa.

Om en tvist har uppstått när du varit yrkesverksam medlem kan du få förhandlingshjälp och rättshjälp även om ditt medlemskap upphört av tvingande skäl, till exempel pensionering.

Ännu inte medlem?

Bli medlem i Unionen och ta del av medlemskapets alla fördelar.

Medlemmar som fått juridisk rådgivning och rättshjälp

Varje år får medlemmar hjälp med lönefordringar och rättsliga tvister. Det är Unionens förbundsjurister som driver medlemmarnas ärenden, ibland hela vägen till domstol. Här samlar vi några av de berättelserna.

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg