Uppsägningstider från en tillsvidareanställning

Du kan säga upp dig själv när som helst från en tillsvidareanställning ("fast anställning") utan att ange någon anledning. Här hittar du uppsägningstider.

Uppsägningstiden kan vara olika om du tänker säga upp dig själv eller om arbetsgivaren säger upp din anställning. Den beror också på vilken form av anställning du har och om det finns kollektivavtal eller inte. För att undvika oklarheter om när uppsägningstiden börjar löpa rekommenderas att du alltid bekräftar en uppsägning skriftligen.

Vad du bör tänka på om du säger upp dig själv

Uppsägningstid när du säger upp dig själv från en tillsvidareanställning

Om du omfattas av kollektivavtal, gäller uppsägningstiderna som står i det. Vanligtvis kan du och din arbetsgivare i ditt anställningsavtal komma överens om en annan uppsägningstid än den som finns i kollektivavtalet, men uppsägningstiden från arbetsgivarens sida får inte vara kortare än den i kollektivavtalet.

Uppsägningstider enligt kollektivavtal

Uppsägningstiden varierar normalt beroende på hur länge man varit anställd. Vanligtvis är uppsägningstiden mellan 1-3 månader när en anställd säger upp sig. Kontrollera vilka uppsägningstider som gäller enligt det kollektivavtal du omfattas av.

  Läs vad som står i ditt kollektivavtal

  Uppsägningstider när du säger upp dig själv och det inte finns kollektivavtal

  Om din arbetsplats saknar kollektivavtal  har du enligt  lagen om anställningsskydd  (LAS) 1 månads  uppsägningstid oavsett hur länge du varit anställd och oavsett din ålder. Det gäller om du inte har kommit överens om annan uppsägningstid i ditt  anställningsavtal .

  Hur uppsägningstiden räknas

  Med exempelvis en månads uppsägningstid menas att om du säger upp dig till exempel den 15 mars, så upphör din anställning vid arbetsdagens slut den 15 april. Om motsvarande datum saknas i efterföljande månad, så löper uppsägningstiden ut den sista dagen i den månaden. Det innebär att om du har en månads uppsägningstid och säger upp dig den 31 januari, så blir din sista anställningsdag den 28 (29) februari.

  Inför pensionering - kom ihåg att säga upp dig i tid

  Det finns ingen skyldighet enligt lag att sluta sitt arbete innan den månad man fyller 68. Om man är kvar som anställd efter 68 gäller normalt en månads uppsägningstid.

  Om du tänker sluta arbeta för att gå i pension innan 68 års ålder, gäller de vanliga reglerna om uppsägning enligt lag eller kollektivavtal. Uppsägningstiderna kan variera beroende på vilket kollektivavtal du omfattas av, så kontrollera alltid uppsägningstiden enligt ditt kollektivavtal innan du säger upp dig själv. 
  Tänk på det här innan du går i pension

  Hjälp oss göra Unionen bättre

  Hjälpte informationen på denna sida dig?

  Betyg