Uppsägningstider när du säger upp dig från en tillsvidareanställning

Du kan säga upp dig själv när som helst från en tillsvidareanställning ("fast anställning") utan att ange någon anledning. Ta reda på vilken uppsägningstid du har. 

Bekräfta uppsägningen skriftligt

Uppsägningstiden kan vara olika om du tänker säga upp dig själv eller om arbetsgivaren säger upp din anställning. Den beror också på vilken form av anställning du har och om det finns kollektivavtal eller inte. För att undvika oklarheter om när uppsägningstiden börjar löpa rekommenderas att du alltid bekräftar en uppsägning skriftligen.

Vad du bör tänka på innan, under och efter uppsägningstiden om du säger upp dig själv

Ta reda på uppsägningstid när du säger upp dig från en tillsvidareanställning

Din uppsägningstid beror bland annat på om din arbetsplats har kollektivavtal eller inte. 

Om det finns kollektivavtal på din arbetsplats

Kontrollera om det finns en uppsägningstid angiven i ditt anställningsavtal . Kontrollera även vad som gäller för uppsägningstid enligt ditt kollektivavtal . I kollektivavtalet kan det även stå om det är möjligt att avtala om en annan uppsägningstid

  • Om din uppsägningstid enligt ditt anställningsavtal är kortare eller längre än den som anges i kollektivavtalet kan du kontakta Unionen för rådgivning.
  • Om det inte finns någon uppsägningstid angiven i ditt enskilda anställningsavtal eller om anställningsavtalet hänvisar till kollektivavtalet så gäller reglerna i det aktuella kollektivavtalet.

Uppsägningstiden enligt kollektivavtal varierar normalt beroende på hur länge man varit anställd. Vanligtvis är uppsägningstiden mellan 1-3 månader när en anställd säger upp sig. Kontrollera vilka uppsägningstider som gäller enligt det kollektivavtal du omfattas av.

Läs vad som står i ditt kollektivavtal

Om det saknas kollektivavtal på din arbetsplats 

Om din arbetsplats saknar kollektivavtal  har du enligt  lagen om anställningsskydd  (LAS) 1 månads  uppsägningstid oavsett hur länge du varit anställd och oavsett din ålder. Det gäller om du inte har kommit överens om annan uppsägningstid i ditt  anställningsavtal .

Hur uppsägningstiden räknas

Med exempelvis en månads uppsägningstid menas att om du säger upp dig till exempel den 15 mars, så upphör din anställning vid arbetsdagens slut den 15 april. Om motsvarande datum saknas i efterföljande månad, så löper uppsägningstiden ut den sista dagen i den månaden. Det innebär att om du har en månads uppsägningstid och säger upp dig den 31 januari, så blir din sista anställningsdag den 28 (29) februari.

Inför pensionering - kom ihåg att säga upp dig i tid

Det finns ingen skyldighet enligt lag att sluta sitt arbete innan den månad man fyller 69. Om man är kvar som anställd efter 69 gäller normalt en månads uppsägningstid .

Om du tänker sluta arbeta för att gå i pension innan 69 års ålder, gäller de vanliga reglerna om uppsägning enligt lag eller kollektivavtal . Uppsägningstiderna kan variera beroende på vilket kollektivavtal du omfattas av, så kontrollera alltid uppsägningstiden enligt ditt kollektivavtal innan du säger upp dig själv. 
Tänk på det här innan du går i pension

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg