Uppsägningstider från en tillsvidareanställning

Du kan säga upp dig själv när som helst från en tillsvidareanställning ("fast anställning") utan att ange någon anledning. Här hittar du uppsägningstider.

Bild på låda med personliga tillhörigheter

Uppsägningstiden kan vara olika om du tänker säga upp dig själv eller om arbetsgivaren säger upp din anställning. Den beror också på vilken form av anställning du har och om det finns kollektivavtal eller inte. För att undvika oklarheter om när uppsägningstiden börjar löpa rekommenderas att du alltid bekräftar en uppsägning skriftligen.

Läs gärna mer om vad du bör tänka på om du säger upp dig själv på sidan Egen uppsägning - att säga upp sig själv.

Uppsägningstid när du säger upp dig själv från en tillsvidareanställning

Om du omfattas av kollektivavtal, gäller uppsägningstiderna som står i det. Vanligtvis kan du och din arbetsgivare i ditt anställningsavtal komma överens om en annan uppsägningstid än den som finns i kollektivavtalet, men uppsägningstiden från arbetsgivarens sida får inte vara kortare än den i kollektivavtalet.

Uppsägningstider när du säger upp dig själv och det finns kollektivavtal

Uppsägningstiden varierar normalt beroende på hur länge man varit anställd. Vanligtvis är uppsägningstiden mellan 1-3 månader när en anställd säger upp sig. Kontrollera vilka uppsägningstider som gäller enligt det kollektivavtal du omfattas av.

  Läs vad som står i ditt kollektivavtal

  Uppsägningstider när du säger upp dig själv och det inte finns kollektivavtal

  Om det inte finns kollektivavtal på din arbetsplats och ni inte kommit överens om längre uppsägningstid i ditt anställningsavtal , har du själv en månads uppsägningstid enligt lagen om anställningsskydd (LAS). Uppsägningstiden är då en månad oavsett hur länge du varit anställd och oavsett din ålder.

  Hur uppsägningstiden räknas

  Med exempelvis en månads uppsägningstid menas att om du säger upp dig till exempel den 15 mars, så upphör din anställning vid arbetsdagens slut den 15 april. Om motsvarande datum saknas i efterföljande månad, så löper uppsägningstiden ut den sista dagen i den månaden. Det innebär att om du har en månads uppsägningstid och säger upp dig den 31 januari, så blir din sista anställningsdag den 28 (29) februari.

  Inför pensionering - kom ihåg att säga upp dig i tid

  Det finns ingen skyldighet enligt lag att sluta sitt arbete innan den månad man fyller 68. Om man är kvar som anställd efter 68 gäller normalt en månads uppsägningstid.

  Om du tänker sluta arbeta för att gå i pension innan 68 års ålder, gäller de vanliga reglerna om uppsägning enligt lag eller kollektivavtal. Uppsägningstiderna kan variera beroende på vilket kollektivavtal du omfattas av, så kontrollera alltid uppsägningstiden enligt ditt kollektivavtal innan du säger upp dig själv. Läs mer om att gå i pension under tänk på det här innan du går i pension.

  Mer information om uppsägningstider

  Du hittar mer information om uppsägningstider på sidorna

  Hjälp oss göra Unionen bättre

  Hjälpte informationen på denna sida dig?

  Betyg