Omställningsstöd - om din anställning upphör

Om du blir uppsagd på grund av arbetsbrist eller sjukdom eller om en tidsbegränsad anställning löper ut kan du ha rätt till omställningsstöd från en omställningsorganisation.

Exempel på stöd:

  • Rådgivning för jobbsökning eller start av företag 
  • Vägledning kring karriärval och studier 
  • Förstärkt stöd vid sjukdom 

Arbetar du på en arbetsplats med kollektivavtal så kan du också ha rätt till:

  • Kortvarigt och kompletterande studiestöd   
  • Köpt utbildning och validering
  • I vissa fall ekonomiskt stöd i form av avgångsersättning, AGE

Du kan också få ett yttrande till CSN för offentligt omställningsstudiestöd. Om du funderar på att söka det offentliga omställningsstudiestödet bör du först vända dig till din omställningsorganisation för vägledning och yttrande.

Ta stöd av din omställningsorganisation

Din omställningsorganisation kan hjälpa dig att komma tillbaka till arbetsmarknaden om du har blivit uppsagd eller har en tidsbegränsad anställning som löper ut. Du kan också få stöd om du är mitt i arbetslivet och vill framtidssäkra din kompetens.

Hjälp från omställningsorganisationerna – hur går det till?

Det avgörande för att få så bra och snabb hjälp som möjligt är att omställningsorganisationerna (även kallade trygghetsråd ) har möjlighet att gå in med hjälp redan innan uppsägningarna verkställts. Därför är det viktigt att man tar kontakt med aktuell omställningsorganisation så snart det går att förutse en situation med  arbetsbrist . Det är lämpligast att arbetsgivare och fackklubb gör det tillsammans.

För att få omställningsstöd ska både den enskilde och arbetsgivaren ansöka om det. Avgångsersättning ansöker du som anställd själv om. På respektive omställningsorganisations webbplats finns information om hur du ansöker.

För att få omställningsstöd gäller som utgångspunkt att:

  • du ska ha varit anställd minst 12 månader av de senaste 24 månaderna och
  • du ska ha arbetat i genomsnitt minst 16 timmar/vecka.

Du kan då få tillgång ett grundläggande stöd i form av vägledning, rådgivning och förstärkt stöd (exempelvis hjälp med myndighetskontakter om du är sjuk).

Du kan få ytterligare stöd, till exempel utbildning som din omställningsorganisation bekostar, om du omfattas av kollektivavtal och om du under hela kvalifikationstiden har jobbat på ett eller flera företag som är anslutna till en omställningsorganisation .

För att få kompletterande studiestöd krävs därutöver att du är etablerad på arbetsmarknaden, vilket innebär att du ska ha jobbat i genomsnitt 16 timmar per vecka i minst åtta år inom en ramtid på 14 år. Det krävs också att du beviljats offentligt omställningsstudiestöd .

Olika omställningsorganisationer ställer olika krav så det är viktigt att kontakta den omställningsorganisation som du omfattas av för att höra vad som gäller.

Info icon Shape info icon
  • För medlemmar inom Fremias  avtalsområde finns sedan 1 januari 2023 möjlighet att söka kompetens- och  omställningsstöd genom den nya omställningsorganisationen Omstella.
  • Om du omfattas av ett kollektivavtal med arbetsgivarorganisationen Fastigo gäller det omställningsstöd som finns sedan tidigare - Trygghetsfonden Fastigo (TRF). Detta skiljer sig åt från vad som beskrivs ovan då du inte kan ta del av det kollektivavtalade kortvariga eller kompletterande studiestödet.

Kompetensstöd

Om du redan har arbete, men funderar på att studera för att sitta mer säkert på framtidens arbetsmarknad kan du få kompetensstöd i form av bland annat studie- och karriärvägledning från din omställningsorganisation.

Omställningsstudiestöd - för dig som vill framtidssäkra ditt jobb

Nu kan du som är mitt i arbetslivet och vill göra ett kompetenslyft söka det nya ekonomiskt fördelaktiga omställningsstudiestödet.

Checklista inför arbetslöshet

Redan under din uppsägningstid behöver du göra en rad saker. När din uppsägningstid går ut - från och med din första dag som arbetslös - är det fler steg du ska gå igenom.

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg