Trygghetsrådet

För att få så bra och snabb hjälp som möjligt av ett trygghetsråd är det viktigt med en tidig kontakt.

Genom omställnings- eller trygghetsavtal mellan arbetsgivarorganisationerna och fackförbunden avsätter arbetsgivarna varje år pengar till omställningsstöd . Stödet är till för att hjälpa uppsagda till nytt jobb och kan exempelvis bestå av coachning eller kontant stöd i form av avgångsersättning, AGE. Stödet administreras och ges av ett  trygghetsråd . Vilket trygghetsråd som du kan vända dig till beror på vilket avtalsområde som arbetsplatsen tillhör.

Hjälp från trygghetsråden – hur går det till?

Det avgörande för att få så bra och snabb hjälp som möjligt är att trygghetsråden har möjlighet att gå in med hjälp redan innan uppsägningarna verkställts. Därför är det viktigt att man tar kontakt med aktuellt trygghetsråd, så snart det går att förutse en situation med arbetsbrist . Det är lämpligast att arbetsgivare och fackklubb gör det tillsammans.

För att få omställningsstöd ska både den enskilde och arbetsgivaren ansöka om det. Avgångsersättning ansöker du som anställd själv om. På respektive trygghetsråds webbplats finns information om hur du ansöker.

För att du ska kunna få stöd ställs vissa kvalifikationskrav, till exempel att du ska ha en tillsvidareanställning , ha varit anställd minst 12 månader och ha arbetat i genomsnitt minst 16 timmar/vecka. Olika trygghetsråd kan ställa olika krav så det är viktigt att kontakta det trygghetsråd som du omfattas av för att höra vad som gäller.

Vilket trygghetsråd som gäller för dig

Unionen har fyra olika omställningsavtal som täcker olika sektorer eller branscher där medlemmarna finns. Avtalen är i stort sett ganska lika, men den kanske största skillnaden är hur många tjänstemän som omfattas av avtalen, vilket medför att trygghetsråden arbetar delvis olika.

TRR Trygghetsrådet

De flesta av Unionens medlemmar omfattas av Omställningsavtalet mellan Svenskt Näringsliv och  PTK , och ska därför vända sig till TRR Trygghetsrådet. Stöd kan ges i samband med uppsägningar på grund av arbetsbrist, sjukdom eller när arbetstagaren ingår en överenskommelse med arbetsgivaren om uppsägning, om överenskommelsen ingås på grund av arbetsbrist. Vid uppsägning på grund av sjukdom krävs det att den anställde har accepterat uppsägningen, det vill säga inte har planerat eller startat någon rättslig process med anledning av uppsägningen.  Nytt för 2019 är möjligheten att få studieersättning.

Trygghetsrådet TRS

Många av Unionens medlemmar omfattas av Omställningsavtalet mellan Arbetsgivaralliansen, Teatrarnas Riksförbund (nuvarande Svensk Scenkonst) och PTK, och ska därför vända sig till Trygghetsrådet TRS. Till Trygghetsrådet TRS ska även de vända sig som arbetar på företag som tillhör arbetsgivarorganisationen Sinf (Svensk Industriförening). Även tidsbegränsat anställda kan få stöd från TRS.

Trygghetsrådet Fastigo

De tjänstemän som arbetar i fastighetsbranschen, på företag som tillhör arbetsgivarorganisationen Fastigo, ska vända sig till Trygghetsrådet Fastigo.

KFS-företagens Trygghetsfond

De tjänstemän som arbetar i något av de kommunala bolagen ska vända sig till Kollektivavtalsstiftelsen KFS-företagens Trygghetsfond.
(KFS-företagen och Pacta har slagits samman till Sobona.)

Trygghetsrådens organisation

Trygghetsråden ägs av de parter som träffat respektive omställningsavtal. De leds av en styrelse sammansatt av företrädare för de berörda fackförbunden och arbetsgivarorganisationerna.

TRR Trygghetsrådet och Trygghetsrådet TRS har en organisation med flera anställda, rådgivare och andra handläggare, som leds av en verkställande direktör. Vid Trygghetsrådet Fastigo finns en heltidsanställd person som handlägger samtliga ärenden och vid behov anlitar fristående konsulter.

Alla trygghetsråden har kontor i Stockholm, men arbetar med omställning över hela landet.

TRR Trygghetsrådet har förutom sitt huvudkontor i Stockholm även ett stort antal regionkontor . Som facklig företrädare ska du i första hand ta kontakt med det närmaste regionkontoret, när du behöver kontakt med TRR.

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg