Trygghetsråd - stöd om du blir uppsagd

Om du blir uppsagd på grund av arbetsbrist, men arbetsplatsen har kollektivavtal, kan du få hjälp och stöd av ett trygghetsråd. Vilket trygghetsråd som du kan vända dig till, beror på vilket avtalsområde som arbetsplatsen tillhör.

Genom omställnings- eller trygghetsavtal mellan arbetsgivarorganisationerna och fackförbunden avsätter arbetsgivarna pengar varje år till en trygghetsfond. I avtalen står också att pengarna ska användas som stöd till de som är uppsagda eller riskerar att bli uppsagda på grund av arbetsbrist .

Omställningsstödet som ges kan vara att få hjälp till ett nytt arbete eller kontant stöd i form av avgångsersättning, AGE. Stödet administreras och ges av ett trygghetsråd .

Hjälp från trygghetsråden – hur går det till?

Det avgörande för att få så bra och snabb hjälp som möjligt är att trygghetsråden har möjlighet att gå in med hjälp redan innan uppsägningarna verkställts. Därför är det viktigt att man tar kontakt med aktuellt trygghetsråd, så snart det går att förutse en situation med arbetsbrist, Det är lämpligast att arbetsgivare och fackklubb gör det tillsammans.

För att få omställningsstöd, ska både den enskilde och arbetsgivaren ansöka om det på särskild blankett. Det kan även ske via trygghetsrådens webbplatser. Avgångsersättning ansöker du som anställd själv om. På respektive trygghetsråds webbplats finns information om hur hanteringen ska ske på rätt sätt.

Vilket trygghetsråd som gäller för dig

Unionen har fyra olika omställningsavtal som täcker olika sektorer eller branscher där medlemmarna finns. Avtalen är i stort sett ganska lika, men den kanske största skillnaden är hur många tjänstemän som omfattas av avtalen, vilket medför att trygghetsråden arbetar delvis olika.

TRR Trygghetsrådet

De flesta av Unionens medlemmar omfattas av Omställningsavtalet mellan Svenskt Näringsliv och PTK , och ska därför vända sig till TRR Trygghetsrådet för att få stöd i samband med uppsägningar på grund av arbetsbrist.

Trygghetsrådet TRS

Många av Unionens medlemmar omfattas av Omställningsavtalet mellan Arbetsgivaralliansen, Teatrarnas Riksförbund (nuvarande Svensk Scenkonst) och PTK, och ska därför vända sig till Trygghetsrådet TRS. Till Trygghetsrådet TRS ska även de vända sig som arbetar på företag som tillhör arbetsgivarorganisationen Sinf (Svensk Industriförening).

Trygghetsrådet Fastigo

De tjänstemän som arbetar i fastighetsbranschen, på företag som tillhör arbetsgivarorganisationen Fastigo, ska vända sig till Trygghetsrådet Fastigo.

KFS-företagens Trygghetsfond

De tjänstemän som arbetar i något av de kommunala bolagen ska vända sig till Kollektivavtalsstiftelsen KFS-företagens Trygghetsfond.

Trygghetsrådens organisation

Trygghetsråden ägs av de parter som träffat respektive omställningsavtal. De leds av en styrelse sammansatt av företrädare för de berörda fackförbunden och arbetsgivarorganisationerna.

TRR Trygghetsrådet och Trygghetsrådet TRS har en organisation med flera anställda, rådgivare och andra handläggare, som leds av en verkställande direktör. Vid Trygghetsrådet Fastigo finns en heltidsanställd person som handlägger samtliga ärenden och vid behov anlitar fristående konsulter.

Alla trygghetsråden har kontor i Stockholm, men arbetar med omställning över hela landet.

TRR Trygghetsrådet har förutom sitt huvudkontor i Stockholm även ett stort antal regionkontor . Som facklig företrädare ska du i första hand ta kontakt med det närmaste regionkontoret, när du behöver kontakt med TRR.

Lägg till ny kommentar

Hjälpte informationen på denna sida dig?