Avgångspension

Vid avgångspension erbjuder arbetsgivaren dig att lämna ditt arbete i förtid och få avgångspension istället för lön fram till den normala pensionsåldern.

Avgångspension - en enskild överenskommelse

Avgångspensionen grundar sig på en enskild överenskommelse mellan arbetsgivaren och dig och i erbjuds avgångspension dig som är mellan 60 och 65 år. Överenskommelsen kan vara olika för olika personer på en och samma arbetsplats.

Ibland är avgångspensionering en bland flera olika metoder för arbetsgivare att lösa sina problem med övertalighet. Arbetsgivaren brukar först förankra erbjudandet om avgångspension med den lokala fackliga organisationen. Du är inte tvungen att acceptera erbjudande om avgångspension, men alla bör väga erbjudandet mot en eventuell risk att bli uppsagd.

Förväxla inte avgångspension med avtalspension

Avgångspension är inte reglerad i lag eller kollektivavtal och ska inte förväxlas med avtalspension. Avtalspension är den tjänstepensionsplan, till exempel ITP , som din arbetsgivare kan vara ansluten till.

Innan överenskommelse om avgångspension

Innan du ingår en överenskommelse med arbetsgivaren om att anta ett erbjudande bör du läsa igenom PTKs samlade information om avgångspension. PTK har också en checklista över vad en överenskommelse om avgångspension ska innehålla och det viktigaste du behöver tänka på vid avgångspension. Bra att läsa och skriva ut inför din dialog med arbetsgivaren.

Erbjudandet om avgångspension ska vara skriftligt

Det är viktigt att du i ett skriftligt avtal tydligt får dokumenterat vad ni kommit överens om. Du har alltid rätt att i god tid läsa igenom överenskommelsen och att diskutera dess innehåll med facklig företrädare innan du fattar beslut. Har du inte klubb på arbetsplatsen kan du kontakta Unionens rådgivning. 

Avgångspension, så funkar det - PTK 

Checklista – avgångspension - PTK 

Avtalat - tjänstepension, ITP-val och försäkringar

Avtalat.se ger information och vägledning kring allt som rör kollektivavtalad tjänstepension och försäkring. Det är också hos Avtalat du gör dina val i din ITP, hittar digital rådgivning, webbinarier och företagsspecifika möten.

Digital pensionsrådgivning - Avtalat

Om du vill få ut så mycket som möjligt av din tjänstepension ITP kan du använda Avtalats digitala rådgivningstjänst. Du får råd om placering av pengarna till tjänstepensionen och hur du kan tänka kring efterlevandeskydd och din ersättning om du blir sjuk.

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg