Avgångspension

Vid avgångspension erbjuder arbetsgivaren dig att lämna ditt arbete i förtid och få avgångspension istället för lön fram till den normala pensionsåldern.

I regel är den person som erbjuds avgångspension mellan 60 och 65 år. Avgångspensionen grundar sig på en enskild överenskommelse mellan arbetsgivaren och dig. Överenskommelsen kan vara olika för olika personer på en och samma arbetsplats. Avgångspension är inte reglerad i lag eller kollektivavtal . Begreppet ska inte förväxlas med avtalspension, som är den tjänstepensionsplan, till exempel ITP , som din arbetsgivare kan vara ansluten till.

Ibland är avgångspensionering en bland flera olika metoder för arbetsgivare att lösa sina problem med övertalighet. Arbetsgivaren brukar först förankra erbjudandet om avgångspension med den lokala fackliga organisationen. Du är inte tvungen att acceptera erbjudande om avgångspension, men alla bör väga erbjudandet mot en eventuell risk att bli uppsagd.

Skriftligt erbjudande om avgångspension

Ett erbjudande om avgångspension ska vara skriftligt och omfatta vissa punkter:

  • hur mycket ersättning avgångspensionen ska ge dig från den överenskomna pensioneringstidpunkten fram till din ordinarie pensionering
  • värdesäkring av pensionen
  • kompensation så att du inte får en försämrad förmånsbestämd tjänstepension ITP2 och ITPK eller försämrad premiebestämd tjänstepension ITP1
  • kompensation för förlust av inkomst- och premiepension i det allmänna pensionssystemet fram tills du fyller 65 år
  • bibehållen tjänstegrupplivförsäkring (TGL) fram tills du fyller 65 år. Arbetsgivaren betalar in en engångspremie som motsvarar antalet månader du har kvar till din 65-årsdag multiplicerat med aktuell TGL-premie
  • möjlighet att ha kvar eventuell gruppförsäkring via arbetsgivaren

Nivåer på ersättning

Ersättningsnivåerna varierar, men ett riktmärke är att avgångspensionen bör ge cirka 70-75 procent av din aktuella lön.

Det är viktigt att du får kompensation för förlust av lagstadgad allmän pension, vid en avgångspensionering. Avgångspensionen ska inte heller försämra din kollektivavtalade tjänstepension från ITP 2 och ITPK eller från ITP 1 efter det att du fyllt 65 år.

Du kan läsa mer om avgångspension hos PTK.

Avtalat - så fungerar kollektivavtalad tjänstepension och försäkring

Avtalat ger dig information och vägledning kring allt som rör kollektivavtalad tjänstepension och försäkring. På Avtalat.se hittar du digital rådgivning, webbinarier, informationsmaterial och nyhetsbrev. Du kan också boka ett digitalt möte där informationen anpassas efter behoven på din arbetsplats.

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg