Semester i samband med uppsägning

Om du blir uppsagd eller säger upp dig själv och har intjänad semester har du rätt att få ut den i form av ledighet eller som semesterersättning.

Om regler för att ta ut semester vid uppsägning

Om du säger upp dig eller blir uppsagd har du alltid rätt att ta ut din semesterledighet under uppsägningstiden om den redan är utlagd och beviljad. Om semestern däremot inte redan är beviljad, kan du normalt inte få ut semester under uppsägningstiden om arbetsgivaren inte går med på det.

Det finns dock en skyddsregel i semesterlagen som ger rätt till minst fyra veckor sammanhängande semester under perioden juni-augusti. Skulle uppsägningstiden omfatta hela den perioden, har arbetstagaren alltså rätt att vara ledig minst fyra veckor i följd. För övrig tid finns det ingen sådan rätt. Den ledighet som du inte får ta ut, ska du i stället få semesterersättning för senast en månad efter anställningen upphört.

Arbetsgivarens rätt att förlägga ledighet till arbetstagarens uppsägningstid är noga reglerad i semesterlagen . Om semestern inte redan är utlagd, får arbetsgivaren inte förlägga den till uppsägningstid utan att vara överens med arbetstagaren om det. Sägs arbetstagaren upp på grund av arbetsbrist , kan arbetstagaren begära att redan beviljad semester upphävs. Reglerna gäller inte om uppsägningstiden är mer än sex månader. Då finns inga hinder för arbetsgivaren att förlägga semester till uppsägningstid och arbetstagaren har heller inte någon rätt att återta utlagd semester.

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg