Om du blir uppsagd på grund av arbetsbrist

Arbetsbrist är det vanligaste skälet till uppsägningar. Läs vad som gäller och om vad som är viktigt att tänka på vid uppsägning på grund av arbetsbrist.

Innan du blir uppsagd är arbetsgivaren i regel skyldig att kontakta ditt fackliga ombud på arbetsplatsen eller Unionen för en förhandling . Om du har frågor i samband med en uppsägning  är du välkommen att kontakta Unionen för att få råd och stöd.

Du har enligt lag rätt till skriftligt uppsägningsbesked. Vid uppsägning gäller kollektivavtalet där det finns ett sådant och reglerna i lagen om anställningsskydd (LAS).

  Läs vad som står i ditt kollektivavtal

  Arbetsbrist och regler kring varsel

  Arbetsbrist  är ett samlingsnamn för olika situationer där personliga omständigheter inte ligger till grund för uppsägningen. Arbetsgivaren måste visa att det finns saklig grund för uppsägning på grund av arbetsbrist. Läs mer om saklig grund – skäl för uppsägning.

  En arbetsgivare som planerar att skära ner i sin verksamhet måste följa vissa regler, blanda in de fackliga organisationerna och fatta beslut i en viss ordning. I samband med att det kan bli aktuellt med uppsägningar på grund av arbetsbrist hos en arbetsgivare, hör man ofta talas om varsel. Den varselskyldighet som finns är dock att varsla (informera) Arbetsförmedlingen om en driftsinskränkning , förutsatt att minst fem anställda berörs.

  Att varsla om uppsägning är inte samma sak som att säga upp. Själva uppsägningen kan komma i ett senare skede efter förhandlingar. Läs mer om processen från varsel till uppsägning, om varsel om uppsägningar och steg för steg om varsel till uppsägning.

  Förhandlingar innan uppsägning

  Om det finns  klubb  på arbetsplatsen är det den som sköter förhandlingen med arbetsgivaren och hjälper dig. Logga in för att se kontaktuppgifter till den klubb du tillhör. 

  I förhållande till de anställda och deras fackliga organisationer finns ingen varselskyldighet för arbetsgivaren innan uppsägningar på grund av arbetsbrist. Där gäller i stället de vanliga reglerna enligt medbestämmandelagen (MBL) om exempelvis kontinuerlig information och förhandlingsskyldighet före beslut om viktigare förändringar när det finns kollektivavtal . Om Unionen har kollektivavtal med arbetsgivaren är denne skyldig att förhandla med Unionen.

  Om en arbetsgivare helt saknar kollektivavtal är arbetsgivaren ändå enligt 13 § MBL skyldig att förhandla i frågor som rör uppsägning på grund av arbetsbrist eller övergång av verksamhet. 

  Ditt fackliga ombud på arbetsplatsen eller en ombudsman på Unionen kommer att kontakta dig för att kunna företräda dig i förhandlingarna, för att få klarhet i orsakerna kring arbetsgivarens agerande och för att ta ställning till den fortsatta handläggningen.

  Arbetar du på en arbetsplats utan kollektivavtal där arbetsgivaren hävdar arbetsbrist? Kontakta då Unionen för mer information.

  Om det inte finns några lediga tjänster att omplacera övertaliga anställda till, måste arbetsgivaren följa LAS regler för turordning vid uppsägning eller komma överens med facket om vilken turordning som ska gälla.

  Det här gäller under uppsägningstiden

  Under uppsägningstiden gäller särskilda regler. Bland annat gäller att du har rätt att behålla din lön och andra anställningsförmåner. Arbetsgivaren får inte sänka din lön även om du blir omplacerad till andra arbetsuppgifter under uppsägningstiden.

  Arbetsgivaren får inte förflytta dig till annan ort under uppsägningstiden om förutsättningarna att söka annat arbete då skulle försämras väsentligt.

  Under uppsägningstiden har du rätt till skälig ledighet med lön för att besöka Arbetsförmedlingen eller på annat sätt söka arbete. Du måste ansöka om ledigheten. Lojalitetsplikten gäller under hela anställningen och därför också under hela uppsägningstiden. Det kan dock vara möjligt att komma överens med din arbetsgivare om en förkortad uppsägningstid eller arbetsbefrielse med möjlighet att påbörja nytt arbete. Kontakta oss om du under din uppsägningstid har fått ett jobberbjudande och vill ha ytterligare rådgivning.

  Läs mer i checklista – uppsagd på grund av arbetsbrist.

  Uppsägningstider om din arbetsgivare säger upp dig

  Semester under uppsägningstid

  Om du blir uppsagd har du alltid rätt att ta ut din semesterledighet under uppsägningstiden om den redan är utlagd och beviljad. Om semestern däremot inte redan är beviljad, kan du normalt inte få ut semester under uppsägningstiden om arbetsgivaren inte går med på det. Under uppsägningstid som inte är längre än sex månader får arbetsgivaren inte lägga ut semester om ni inte kommer överens om det.

  Läs mer om regler som gäller särskilt vid uppsägning under föräldraledighet.

  Vad du själv behöver göra när uppsägningstiden börjat

  • Meddela din arbetsgivare att du vill ha rätt att bli återanställd
   Anmäl anspråk på företrädesrätt till återanställning när du fått uppsägningsbeskedet. Observera att din  företrädesrätt inte gäller förrän du skriftligen anmält ditt anspråk till arbetsgivaren.
  • Anmäl dig till Trygghetsrådet
   Om du blir uppsagd och din arbetsgivare har kollektivavtal, kan du få hjälp och stöd av ett trygghetsråd. Gör därför en anmälan tillsammans med arbetsgivaren till det trygghetsråd som gäller dig. Läs mer om trygghetsråd och hur det fungerar.
  • Använd din rätt att söka nytt jobb på arbetstid
   När du har blivit uppsagd kan du använda din rätt enligt LAS att söka arbete på betald arbetstid och med bibehållna arbetsvillkor under uppsägningstiden.

   Det finns möjlighet att skapa ett konto hos Arbetsförmedlingen och där få förslag på lediga arbeten. Observera att skapa ett konto inte får förväxlas med att skriva in sig på Arbetsförmedlingen. Du måste skriva in dig på Arbetsförmedlingen senast din första arbetslösa dag.

  • Be om tjänstgöringsbetyg
   Se till att du får ett tjänstgöringsbetyg med vitsord.
  • Uppdatera dina anställningsuppgifter hos Unionen
   När du vet vilket datum du slutar kan du Logga in och "Avsluta anställning". Registrera din sista anställda dag redan under uppsägningstiden och kryssa i att du är arbetssökande så kan vi ge dig rätt stöd i din nya situation.

  När uppsägningstiden går ut

  Det finns flera viktiga saker du själv behöver göra så snart som uppsägningstiden gått ut och du slutat på din arbetsplats.

  Vad du själv behöver göra när uppsägningstiden gått ut

  • Skriv in dig på Arbetsförmedlingen
   Skriv in dig på Arbetsförmedlingen senast din första arbetslösa dag. De skyddsnät som finns i samband med uppsägning förutsätter att du visar att du står till arbetsmarknadens förfogande. Om du inte skriver in dig i tid riskerar du bland annat att förlora a-kasseersättning och inkomstförsäkring. Skriv in dig på Arbetsförmedlingens webbplats
  • Begär arbetsgivarintyg
   Arbetsgivarintyget måste du ha för att få ersättning från a-kassan , om du inte fått jobb innan uppsägningstiden är slut. Arbetsgivaren är enligt lag skyldig att skriva på blanketten. Se till att din arbetsgivare fyller i den när du slutar.
   Arbetsgivarintyg.nu är en e-tjänst där arbetsgivaren kan fylla i arbetsgivarintyg.  Alternativt kan arbetsgivaren hämta en blankett för arbetsgivarintyg på Arbetsförmedlingen eller fylla i en pdf-blankett som finns på Unionens a-kassas sida.
   Om du får problem med arbetsgivarintyget - kontakta arbetsgivaren direkt. Om arbetsgivaren har fyllt i fel uppgifter på arbetsgivarintyget, så måste du själv påtala det för din arbetsgivare.
  • Ansök om ersättning hos din a-kassa
   Skicka in anmälan om arbetslöshet och arbetsgivarintyg till den a-kassa du är med i. Fackförbundet Unionen och Unionens a-kassa är olika organisationer med skilda medlemskap. Du som är medlem i Unionens a-kassa kontaktar dem här: unionensakassa.se
  • Uppdatera dina uppgifter hos oss 
   Logga in och "Avsluta anställning". Fyll i eller korrigera datumet för din första dag som arbetslös. När vi vet att du är arbetslös kan vi ge dig rätt stöd i din nya situation. Passa på att uppdatera dina kontaktuppgifter och se till att du har registrerat en privat e-postadress och mobilnummer som vi kan nå dig på.
  • Ansök om ersättning från inkomstförsäkringen
   Kontakta Unionen och ansök om ersättning från inkomstförsäkringen.
  • Se över ditt försäkringsskydd
   Se över dina försäkringar. Om det finns kollektivavtal upphör inbetalningar av tjänstepension och tjänstegrupplivförsäkring till Alecta när anställningen upphör. Efterskyddet gäller i ytterligare tre månader. I medlemskapet i Unionen ingår därför en livförsäkring vid arbetslöshet. Den innebär att arbetslösa medlemmar får ett skydd som motsvarar TGL.
  • Kolla om du kan få sänkt medlemsavgift
   Du som har en tidigare lön som understeg cirka 31 000 kronor kan ansöka om sänkt medlemsavgift hos Unionen under din arbetslöshet. Logga in och meddela din dagpenning här
  • Kontrollera semesterersättningen
   Kontrollera att semesterersättningen är rätt uträknad och att inget avdrag görs för förskottssemester.
  • Ta referenser på företag där du söker arbete
   Ta gärna referenser på de företag där du söker arbete, genom till exempel Skatteverket eller Bolagsverket. Kontakta gärna Unionen för mer upplysningar om företaget.

  Hjälp oss göra Unionen bättre

  Hjälpte informationen på denna sida dig?

  Betyg