Uppsägningstider om din arbetsgivare säger upp dig

Uppsägningstiden, om arbetsgivaren säger upp dig, beror på vilken anställningsform du har, om det finns kollektivavtal och på vad som står i ditt anställningsavtal.

För att din uppsägning ska vara giltig, har din arbetsgivare skyldighet att visa på sakliga skäl vid uppsägning. Mer om uppsägning på grund av arbetsbrist. När du fyller 69 år kan arbetsgivaren säga upp dig enligt andra regler än vad som gäller fram till 69 år. 

Uppsägningstider om arbetsgivaren säger upp dig och det finns kollektivavtal

Om du omfattas av kollektivavtal , så gäller uppsägningstiderna som står i det. Vanligtvis kan du och din arbetsgivare i ditt anställningsavtal komma överens om en annan uppsägningstid än den som finns i kollektivavtalet, men uppsägningstiden från arbetsgivarens sida får inte vara kortare än den i kollektivavtalet.

Det är vanligt att uppsägningstiden är densamma i kollektivavtal som enligt lagen, men uppsägningstiden kan vara längre enligt kollektivavtalet. Kontrollera därför alltid uppsägningstiden enligt ditt kollektivavtal om du får en uppsägning .

Särskild regel från och med 55 års ålder

I kollektivavtalen finns en särskild regel för de som uppnått 55 års ålder och vid tidpunkten för uppsägningen har en sammanhängande anställningstid om tio år.

Regeln innebär att uppsägningstiden förlängs från 6 månader till 12 månader om villkoren är uppfyllda. Detta gäller dock inte efter att tjänstemannen fyllt 65 år på flertalet kollektivavtalsområden.

I detta fall får inte olika anställningsperioder räknas samman utan bara sammanhängande anställningstid. Om anställningstiden är sammanhängande innebär det att anställningstid då man haft en arbetarbefattning får räknas med samt tid då man haft en tidsbegränsad anställning. Även anställningstid inom samma koncern får räknas med och under vissa förutsättningar tid hos ett överlåtande företag efter en övergång av verksamhet.

Läs vad som står i ditt kollektivavtal

Uppsägningstider om arbetsgivaren säger upp dig och det inte finns kollektivavtal

Om det inte finns kollektivavtal på din arbetsplats och ni inte kommit överens om något annat i ditt anställningsavtal , bestäms din uppsägningstid genom LAS.

Sammanlagd
anställningstid

Uppsägningstid från
arbetsgivarens sida

Mindre än 2 år 1 månad
Minst 2 år men kortare än 4 år 2 månader
Minst 4 år men kortare än 6 år 3 månader
Minst 6 år men kortare än 8 år 4 månader
Minst 8 år men kortare än 10 år 5 månader
Minst 10 år och mer 6 månader

Med sammanlagd anställningstid menas att varje dag som du varit anställd av arbetsgivaren ska räknas med. Det behöver inte vara fråga om sammanhängande anställningstid, så om du tidigare haft en tidsbegränsad anställning, varit föräldraledig, studieledig, sjuk eller tjänstledig räknas den tiden med.

Vid särskild visstidsanställning finns en särskild regel för beräkning av anställningstid som får betydelse - genom att tiden mellan anställningarna får tillgodoräknas - om du haft tre eller fler särskilda visstidsanställningar under samma kalendermånad.

Du kan också under vissa förutsättningar få tillgodoräkna dig arbetstid hos en annan arbetsgivare inom samma koncern eller när du bytt anställning genom en verksamhetsövergång.

Uppsägningstider under föräldraledighet

Även föräldralediga kan bli uppsagda, men deras  uppsägningstid  börjar inte räknas förrän de kommer tillbaka till arbetet efter ledigheten, eller från det datum de har angivit att de skulle komma tillbaka.

Om du säger upp dig själv under din föräldraledighet börjar uppsägningstiden normalt räknas från uppsägningsdagen.

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg