Uppsägningstider om din arbetsgivare säger upp dig

Arbetsgivarens uppsägningstid beror på vilken anställningsform du har, om det finns kollektivavtal och på vad som står i ditt anställningsavtal.

För att din uppsägning ska vara giltig, har din arbetsgivare skyldighet att visa på saklig grund vid uppsägning. Läs gärna mer om uppsägning på grund av arbetsbrist. När du fyller 68 kan arbetsgivaren säga upp dig enligt andra regler än vad som gäller fram till 68.

Uppsägningstider för arbetsgivaren om det finns kollektivavtal

Om du omfattas av kollektivavtal ska det framgå av ditt anställningsavtal . Här finns direktlänk till ditt kollektivavtal

Om du omfattas av kollektivavtal, så gäller uppsägningstiderna som står i det. Vanligtvis kan du och din arbetsgivare i ditt anställningsavtal komma överens om en annan uppsägningstid än den som finns i kollektivavtalet, men uppsägningstiden från arbetsgivarens sida får inte vara kortare än den i kollektivavtalet.

Det är vanligt att uppsägningstiden är densamma i kollektivavtal som enligt lagen, men uppsägningstiden kan vara längre enligt kollektivavtalet. Kontrollera därför alltid uppsägningstiden enligt ditt kollektivavtal om du får en uppsägning.

Särskild regel från och med 55 års ålder

I kollektivavtalen finns en särskild regel för de som uppnått 55 års ålder och vid tidpunkten för uppsägningen har en sammanhängande anställningstid om tio år.

I detta fall får inte olika anställningsperioder räknas samman utan bara sammanhängande anställningstid. Om anställningstiden är sammanhängande innebär det att anställningstid då man haft en arbetarbefattning får räknas med samt tid då man haft en tidsbegränsad anställning. Även anställningstid inom samma koncern får räknas med och ofta tid hos ett överlåtande företag efter en övergång av verksamhet.

Regeln innebär att uppsägningstiden förlängs från 6 månader till 12 månader om villkoren är uppfyllda. Detta gäller dock inte efter att tjänstemannen fyllt 65 år på flertalet kollektivavtalsområden.

Uppsägningstider för arbetsgivaren om det inte finns kollektivavtal

Om det inte finns kollektivavtal på din arbetsplats och ni inte kommit överens om något annat i ditt anställningsavtal, bestäms din uppsägningstid genom LAS.

Sammanlagd
anställningstid

Uppsägningstid från
arbetsgivarens sida

Mindre än 2 år 1 månad
Minst 2 år men kortare än 4 år 2 månader
Minst 4 år men kortare än 6 år 3 månader
Minst 6 år men kortare än 8 år 4 månader
Minst 8 år men kortare än 10 år 5 månader
Minst 10 år och mer 6 månader

Med sammanlagd anställningstid menas att varje dag som du varit anställd av arbetsgivaren ska räknas med. Det behöver inte vara fråga om sammanhängande anställningstid, så om du tidigare haft en tidsbegränsad anställning, varit föräldraledig, studieledig, sjuk eller tjänstledig räknas den tiden med.

Du kan också under vissa förutsättningar få tillgodoräkna dig arbetstid hos en annan arbetsgivare inom samma koncern eller när du bytt anställning genom en verksamhetsövergång.

Uppsägningstider under föräldraledighet

Även föräldralediga kan bli uppsagda, men deras uppsägningstid börjar inte räknas förrän de kommer tillbaka till arbetet efter ledigheten, eller från det datum de har angivit att de skulle komma tillbaka.

Om du säger upp dig själv under din föräldraledighet börjar uppsägningstiden normalt räknas från uppsägningsdagen.

Mer information om uppsägningstider

Du hittar mer information om uppsägningstider på sidorna om

Shape Created with Sketch.

Korttidsarbete med statligt stöd

En av regeringens åtgärder med anledning av coronavirusets effekter är att införa korttidsarbete med statligt stöd (ibland kallat korttidspermittering). 
Här kan du läsa om vad det innebär för dig

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg