Uppsägning under föräldraledighet

Det är förbjudet att säga upp någon på grund av att hon är gravid eller på grund av att en person är föräldraledig.

En person får inte sägas upp med anledning av graviditet eller på grund av föräldraledighet. Däremot finns det inget förbud i lagen mot att säga upp någon under pågående graviditet eller under en föräldraledighet, om det finns sakliga skäl för uppsägning

När det är många som blir uppsagda på ett företag kan även de föräldralediga bli uppsagda, men deras uppsägningstid börjar inte räknas förrän de kommer tillbaka till arbetet efter ledigheten, eller från det datum de har angivit att de skulle återgå.

Säger du upp dig själv under din föräldraledighet börjar uppsägningstiden räknas från uppsägningsdagen, om inte du och din arbetsgivare träffar överenskommelse om annat. 

Läs mer om du blir uppsagd på grund av arbetsbrist.

Läs mer om egen uppsägning - att säga upp sig själv.

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg